Kancelária riaditeľa

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Miroslav Málik Ing. 1 043/2444 100 miroslav.malik@upsvr.gov.sk
sekretariát Katarína Kacková 1 043/2444 101 katarina.kackova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Soňa Miháliková PhDr. 9 6 043/2444 500 sona.mihalikova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Zuzana Hucíková Mgr. 9 3 043/2444 300 zuzana.hucikova@upsvr.gov.sk
späť