Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Katarína Bajčičáková Mgr. 2b 5 043/2444 670 katarina.bajcicakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Ľubomíra Murínová Mgr. 1 5 043/2444 672 lubomira.murinova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Viera Fedorová Mgr. 1 5 043/2444 501 viera.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Klejová Mgr. 6 5 043/2444 641 anna.klejova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Šablatúrová Mgr. 4 5 043/2444 642 katarina.sablaturova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Marettová Marcela Mgr. 4 5 043/2444 671 marcela.marettova@upsvr.gov.sk
referent Brašeňová Beáta PhDr. 3 5 043/2444 673 beata.brasenova@upsvr.gov.sk
referent Karč Slavomír 5 5 043/2444 674 slavomir.karc@upsvr.gov.sk
späť