Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemčeková Andrea, Ing. 012 príz. 042/2440 310 andrea.nemcekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Emília Vančová 030 príz. 042/2440 334 emilia.vancova@upsvr.gov.sk
Recepcia Michálková Anna, Mgr. 030 príz. 042/2440 333 anna.michalkova@upsvr.gov.sk
Ba, Kan-Kiž, O, Pam-Pau, R, Ts-Tž, Zb-Zž Kvaššayová Blanka, Ing. 030 príz. 042/2440 316 blanka.kvassayova@upsvr.gov.sk
Čf - Čž, I, Kj-Kol, Ma - Mil, N, Va, Vá Vicena Jozef, Bc. 030 príz. 042/2440 321 jozef.vicena@upsvr.gov.sk
Bb - Bž, E, Gb - Gž, Jana-Jand, Já, Kom-Kor, Tr Tichá Zuzana, Mgr. 030 príz. 042/2440 313 zuzana.ticha@upsvr.gov.sk
H, Pa-Pal, Pav-Paž, Pik, Za-Zá Galbavá Anna, Bc. 030 príz. 042/2440 319 anna.galbava@upsvr.gov.sk
C, Ď, Fa-Fe, Ga - Gaj, Mim - Mž, Ta-To, Vb-Vž, W Ing. Katarína Dutková 030 príz. 042/2440312 katarina.dutkova@upsvr.gov.sk
Jar-Jž, Pb-Pch, Pl-Po, Š Šarláková Alena, Ing. 013 príz. 042/2440 317 alena.sarlakova@upsvr.gov.sk
D, Ff-Fz, Gak - Gaž, Jah-Jam, Jane-Janž, L Jánošíková Zdenka, Ing. 013 príz. 042/2440 317 zdenka.janosikova2@upsvr.gov.sk
A, Ča-Če, Dz, Dž, Ch, S, U Hladká Eva 013 príz. 042/2440 315 eva.hladka@upsvr.gov.sk
Kot-Kž, Pi, Pí, Pj-Pk, Pr-Pž Jancová Petra, Mgr. 013 príz. 042/2440 315 petra.jancova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Bučková Iveta, Ing. 014 príz. 042/2440 314 iveta.buckova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Rojková Martina, Mgr. 014 príz. 042/2440 311 martina.rojkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Lenka Kubíková 030 príz. 042/2440 318 lenka.kubikova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Košútová Jaroslava, Mgr. 015 príz. 042/2440 309 jaroslava.kosutova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM - prac. Púchov Letková Lenka, Bc. 015 príz. 042/2440 309 042/2441 303 lenka.letkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - PPZOsZP Mgr. Gabriela Lovíšková 015 príz. 042/2440 308 gabriela.loviskova@upsvr.gov.sk
EURES Matochová Oľga, Mgr. 012 príz. 042/2440 303 olga.matochova@upsvr.gov.sk
späť