Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jancová Petra, Mgr. 012 príz. 042/2440 400 petra.jancova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hladká Eva 030 príz. 042/2440 315 eva.hladka@upsvr.gov.sk
M Kvaššayová Blanka, Ing. 014 príz. 042/2440 316 blanka.kvassayova@upsvr.gov.sk
P, Z Letková Lenka, Bc. 015 príz. 042/2440 308 lenka.letkova@upsvr.gov.sk
G, Kom-Kop, V, W Vicena Jozef, Bc. 015 príz. 042/2440 321 jozef.vicena@upsvr.gov.sk
Ba - Bq, Bs - Bž, Kot - Kož Tichá Zuzana, Mgr. 014 príz. 042/2440 313 zuzana.ticha@upsvr.gov.sk
A, H, Koa - Kol Galbavá Anna, Bc. 015 príz. 042/2440 319 anna.galbava@upsvr.gov.sk
C, Č, E, Ch, I, R Michálková, Lýdia 013 príz. 042/2440312 lydia.michalkova@upsvr.gov.sk
Br, Ď, Kor - Koš, O, T, U, Ž Dzureková Monika, Mgr. 015 príz. 042/2440 320 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Kas - Kaž, Kb - Kň, Kp - Kž Emília Vančová 014 príz. 042/2440 334 emilia.vancova@upsvr.gov.sk
F, Kar, N, Š Janúchová Stanislava, Bc. 013 príz. 042/2440 317 stanislava.januchova@upsvr.gov.sk
J, Kaa - Kal, L Jánošíková Zdenka, Ing. 013 príz. 042/2440 317 zdenka.janosikova2@upsvr.gov.sk
D, DZ, Dž, Kam - Kap, S Jučíková Šarlota, Ing. 013 príz. 042/2440 322 sarlota.jurcikova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Kubíková Lenka 030 príz. 042/2440 318 lenka.kubikova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Bučková Iveta, Ing. 030 príz. 042/2440 310 iveta.buckova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Šarláková Alena, Ing. 030 príz. 042/2440 309 alena.sarlakova@upsvr.gov.sk
EURES Matochová Oľga, Ing. 002 príz. 042/2440 303 olga.matochova@upsvr.gov.sk
späť