Pracovisko Púchov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2441 999
Referát služieb pre občana Fajthová Ľubomíra, Mgr. 143 1.p 042/2441 310 lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk
E, I, N, Ň, O, P, S, U, Ú, W, Y Žipajová Miroslava 209 2.p 042/2441 317 miroslava.jankovicova@upsvr.gov.sk
D, H, L, Ľ, Š Zágorová Andrea, Bc. 209 2.p 042/2441 313 andrea.zagorova@upsvr.gov.sk
M, T, Ť, Z, Ž Maráková Kristína Mgr. 204 2.p 042/2441 318 kristina.marakova@upsvr.gov.sk
B, C, Č, F Sedláčková Michaela Bc. 204 2.p 042/2441 311 michaela.sedlackova@upsvr.gov.sk
Ch, K, R Gašpárková Marta, Ing. 207 2.p 042/2441 312 marta.gasparkova@upsvr.gov.sk
A, Ď, DZ, DŽ, G, J, V Dupkalová Alica Ing. 205 2.p 042/2441 315 alica.dupkalova@upsvr.gov.sk
Recepcia (A - K) Vašíčková Anna 210 2.p 042/2441 314 anna.vasickova@upsvr.gov.sk
Recepcia (L - Ž) Lešková Dagmar, Bc. 210 2.p 042/2441 316 dagmar.leskova@upsvr.gov.sk
Oblasť pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
Fujeríková Zuzana, Bc. 146 1.p 042/2441 510 zuzana.fujerikova@upsvr.gov.sk
Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sedláčková Andrea, Bc. 104 1.p 042/2441 604 andrea.sedlackova@upsvr.gov.sk
Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Bodjanová Jarmila, PhDr. 109 1.p 042/2441 642 jarmila.bodjanova@upsvr.gov.sk
Valášková Helena, Bc. 107 1.p 042/2441 670 helena.valaskova@upsvr.gov.sk
Požiadavky pre klientov Pracoviska Púchov eviduje podateľňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
späť