Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čierna Eleonóra, Ing. 216 1 048/2441 170 eleonora.cierna@upsvr.gov.sk
rozpočtárka Maťúšová Veronika, Ing. 215 1 048/2441 179 veronika.matusova@upsvr.gov.sk
finančný referent Pauk Lukáš, Ing 215 1 048/2441 173 lukas.pauk@upsvr.gov.sk
účtovníčka Majerová Iveta 214 1 048/2441 175 iveta.majerova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Krnáčová Janka, Ing. 214 1 048/2441 174 janka.krnacova@upsvr.gov.sk
správca budov Bielik Dušan 219 1 048/2441 193 dusan.bielik@upsvr.gov.sk
majetkárka Vyšná Ivana 220 1 048/2441 191 ivana.vysna@upsvr.gov.sk
vodič Zachar Marián 220 1 048/2441 196 marian.zachar@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Barlová Martina, Ing. 217A 1 048/2441 181 martina.barlova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Ševčíková Lívia, Ing. 217A 1 048/2441 182 livia.sevcikova@upsvr.gov.sk
späť