Pracovisko Giraltovce

Pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 3
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
§54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Veronika Čengeriová 5 1 054/2442 401 veronika.cengeriova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 9 príz. 054/2442 641 maria.digonova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Edita Fričeková 17 príz. 054/2442 512 edita.fricekova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Haľková 16 príz. 054/2442 551 maria.halkova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Jana Harčariková 11 príz. 054/2442 313 jana.harcarikova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Bc. Kamila Jendroľová 1 1 054/2442 312 kamila.jendrolova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Anna Kaňuchová 10 príz. 054/2442 314 anna.kanuchova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. František Mašlej 9 príz. 054/2442 641 frantisek.maslej2@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Bc. Bibiana Ondrašinová 17 príz. 054/2442 512 bibiana.ondrasinova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Mgr. Ivana Štefániková príz. 054/2442 315 ivana.stefanikova@upsvr.gov.sk
späť