Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čubová Zdenka, Mgr. 706 7 048/2440 600 zdenka.cubova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Viera Mgr. 701 7 048/2440 608 viera.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Smutná Andrea, Mgr. 701 7 048/2440 615 andrea.smutna@upsvr.gov.sk
referent Klementisová Simona, Mgr. 702 7 048/2440 620 simona.klementisova@upsvr.gov.sk
referent Chabadová Soňa, Ing. 702 7 048/2440 601 sona.chabadova@upsvr.gov.sk
referent Belanská Lea, Mgr. 705 7 048/2440 607 lea.belanska@upsvr.gov.sk
referent Ulický Igor, Mgr. 703 7 048/2440 612 igor.ulicky@upsvr.gov.sk
referent Zeleňáková Zdenka, Mgr. 703 7 048/2440 613 zdenka.zelenakova@upsvr.gov.sk
referent Čačková Romana, Mgr. 703 7 048/2440 602 Romana.Cackova2@upsvr.gov.sk
referent Jombíková Janáková Michaela, Mgr. PhD. 704 7 048/2440 622 michaela.jombikovajanakova@upsvr.gov.sk
referent Pelcová Iveta, Mgr. 704 7 048/2440 611 iveta.pelcova@upsvr.gov.sk
referent Tomášu Katarína, Mgr. 704 7 048/2440 621 katarina.tomasu@upsvr.gov.sk
referent Čižmárik Michal Mgr. 705A 7 048/2440 603 michal.cizmarik@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Zuzana, Mgr. 708 7 048/2440 610 zuzana.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Dorčáková Daniela, Mgr. 708 7 048/2440 623 daniela.dorcakova@upsvr.gov.sk
referent Vozárová Mária, Mgr. 709 7 048/2440 606 maria.vozarova@upsvr.gov.sk
referent Slezáková Daniela, Mgr. 709 7 048/2440 609 daniela.slezakova@upsvr.gov.sk
referent Gasidlová Adriána, PhDr. 609 6 048/2440 604 adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk
referent Bačová Renáta, Mgr. 609 6 048/2440 605 renata.bacova@upsvr.gov.sk
späť