Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Druga Michal, Ing. 132 2 057/2440 300 michal.druga@upsvr.gov.sk
späť