Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Brezík Peter, Ing. 86 2 057/2440 550 peter.brezik@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "H, L, Ľ"; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2 Urbanová Jana 102 2 057/2440 553 jana.urbanova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "F"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "K až Ž" Hrinová Iveta, Ing. 101a 2 057/2440 555 iveta.hrinova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "N, Ň, T, Ť"; koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ a EHP "A až J" Drančák Marián, PhDr. 101 2 057/2440 557 marian.drancak@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "Ka - Ko" Otávková Anna, Bc. 100 2 057/2440 568 anna.otavkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "A, Kr - Ky" Kuľhová Júlia, Mgr. 100 2 057/2440 568 julia.kulhova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "E, CH, I" Gazdíková Jana, Ing. 99 2 057/2440 569 jana.gazdikova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "G, V, W" Ficková Andrea, Mgr. 98 2 057/2440 564 andrea.fickova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "B, J" Špik Alexandra, Mgr. 98 2 057/2440 564 alexandra.spik@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "M, C, Č" Grešková Jana, Mgr. 97 2 057/2440 563 jana.greskova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "O, P, U, X, Y, Q, Z, Ž" Cholpová Danka 88 2 057/2440 562 danka.cholpova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "D, Ď, R" Kubaliaková Marianna, Mgr. 88 2 057/2440 562 marianna.kubaliakova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti "Dz, Dž, S, Š" Kopková Agáta, Mgr. 89 2 057/2440 561 agata.kopkova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Kenderešová Františka, Mgr. 102a 2 057/2440 567 frantiska.kenderesova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Šimurda Slavomír, Mgr. 102a 2 057/2440 567 slavomir.simurda@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca - NP Peter Homza, Mgr. 102a 2 057/2440 567 peter.homza@upsvr.gov.sk
späť