Aktivačné centrum

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Jurek Slavomír, Ing 404 III.p. 051/2441 370 slavomir.jurek@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Lukáč Adrián, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 adrian.lukac@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Heldák Peter, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 peter.heldak@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Duždová Adzimová Daniela, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 daniela.adzimova@upsvr.gov.sk
koordinátor Blašková Blanka, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 blanka.blaskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Buchala Marek, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 marek.buchala@upsvr.gov.sk
koordinátor Chapčáková Anna, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 anna.chapcakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Chromá Marta, Mgr., Bc. 403 III.p. 051/2441 375 marta.chroma@upsvr.gov.sk
koordinátor Dužda Igor, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 igor.duzda@upsvr.gov.sk
koordinátor Galková Monika, Bc. 402 III.p. 051/2441 373 monika.galkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Janíčková Zuzana, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 zuzana.janickova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kamenčíková Katarína, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 katarina.kamencikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kovaľák Jozef 403 III.p. 051/2441 375 jozef.kovalak@upsvr.gov.sk
koordinátor Krankota Jozef, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 jozef.krankota@upsvr.gov.sk
koordinátor Matejková Iveta, Mgr. MBA 402 III.p. 051/2441 373 iveta.matejkova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Mintaľ Matúš, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 matus.mintal@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloško Attila 403 III.p. 051/2441 375 atilla.miklosko@upsvr.gov.sk
koordinátor Onufráková Alena, Mgr., Bc. 405 III.p. 051/2441 376 alena.onufrakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabolová Jana, Ing. 402 III.p. 051/2441 373 jana.sabolova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Straková Martina 405 III. p. 051/2441 376 martina.strakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Švorcová Janka 403 III.p. 051/2441 375 janka.svorcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Velička Miloš, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 milos.velicka@upsvr.gov.sk
koordinátor Župinová Ľudmila, Ing. 405 III. p. 051/2441 376 ludmila.zupinova@upsvr.gov.sk
späť