Kontakty

sekretariát riaditeľa

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretariát riaditeľa Bartková Dana, Ing. 56 I. posch. 051/2440 101 dana.bartkova@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Velčková Katarína, Ing. 56 I. posch. 051/2440 101 katarina.velckova@upsvr.gov.sk
právnik Štenko Štefan, JUDr. 50 I. posch. 051/2440 302 stefan.stenko@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie UoZ, informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RECEPCIA - informácie o evidencii UoZ, poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hudacká Ľubica, Mintaľová Beáta, Mgr. 1 prízemie 051/2440 999 lubica.hudacka@upsvr.gov.sk, beata.mintalova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Sykorová Monika, Mgr., PhD. 72 I. poschodie 051/2440 200 monika.sykorova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Bujňačková Spišáková Lucia, JUDr., PhD. 44 I. poschodie 051/2440 201 Lucia.BujnackovaSpisakova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Galajdová Renáta, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 202 renata.galajdova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Dzivý Balúchová Martina, Ing. 95 II. poschodie 051/2440 202 martina.dzivybaluchova@upsvr.gov.sk
A Bodnárová Jana, Mgr. pracovisko č. 42 I. poschodie 051/2440 210 jana.bodnarova@upsvr.gov.sk
Baa - Bak Kendrová Andrea, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 andrea.kendrova@upsvr.gov.sk
Bal - obce A až Prešov Krasová Simona, Mgr. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 simona.krasova@upsvr.gov.sk
Bal - obce Proč až Župčany Grznárová Marcela, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 marcela.grznarova@upsvr.gov.sk
Bam - Baž Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
Be Regecová Ingrida, Ing. PhDr. pracovisko č. 3 I. medziposchodie 051/2440 225 ingrida.regecova@upsvr.gov.sk
Bf - Bň Grznárová Marcela, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 marcela.grznarova@upsvr.gov.sk
Bo - Bž Kendrová Andrea, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 andrea.kendrova@upsvr.gov.sk
C Fialka Tkáčiková Zdenka, Mgr. pracovisko č. 35 I. poschodie 051/2440 207 zdenka.FialkaTkacikova@upsvr.gov.sk
Ča Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Čb - Či Prokop Pavel, Mgr. pracovisko č. 13 prízemie 051/2440 208 pavel.prokop@upsvr.gov.sk
Čj - Čž Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Da Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Db - Dť Bodnárová Jana, Mgr. pracovisko č. 42 I. poschodie 051/2440 210 jana.bodnarova@upsvr.gov.sk
Du, Dv, Dy Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
Ď Kendrová Andrea, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 andrea.kendrova@upsvr.gov.sk
Dz Oravcová Ingrid, Mgr. pracovisko č. 51 I. poschodie 051/2440 205 ingrid.oravcova@upsvr.gov.sk
Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
E Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I.poschodie 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
Fa Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. poschodie 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Fb - Feč Krasová Simona, Mgr. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 223 simona.krasova@upsvr.gov.sk
Fed - Fek Balážová Marta, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Fel - Fp Baliková Daniela, Bc. pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 daniela.balikova@upsvr.gov.sk
Fr - Ft Fialka Tkáčiková Zdenka, Mgr. pracovisko č. 35 I. poschodie 051/2440 207 zdenka.FialkaTkacikova@upsvr.gov.sk
Fu - Fž Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Gaa - Gab Potocká Helena, Mgr. pracovisko č. 43 I. poschodie 051/2440 209 helena.potocka@upsvr.gov.sk
Gac - Gch Fejerčáková Lucia, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 lucia.fejercakova@upsvr.gov.sk
Gi - Gň Petrušová Aneta pracovisko č. 45 I. poschodie 051/2440 206 aneta.petrusova@upsvr.gov.sk
Go - Gp Švihurová Adriána, PhDr. pracovisko 38 I. poschodie 051/2440 213 adriana.hrabovecka@upsvr.gov.sk
Gr - Gť Fejerčáková Lucia, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 lucia.fejercakova@upsvr.gov.sk
Gu - Gž Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 36 I. poschodie 051/2440 207 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Ha - Hň Oravcová Ingrid, Mgr. pracovisko č. 51 I.poschodie 051/2440 205 ingrid.oravcova@upsvr.gov.sk
Hoa - Hop Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 36 I. poschodie 051/2440 207 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Hor - obce Prešov, Proč až Župčany, Šar. Poruba Fialka Tkáčiková Zdenka, Mgr. pracovisko č. 35 I. poschodie 051/2440 207 zdenka.FialkaTkacikova@upsvr.gov.sk
Hor, obce A až Podhradík Tirdiľová Ľubica pracovisko č. 7 prízemie 051/2440 217 lubica.tirdilova@upsvr.gov.sk
Hos - Hož Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. poschodie 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
Hp - Hri Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Hro-Hž Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I. poschodie 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
CH Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
I Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
Ja - Jch Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
Ji - Jž Kocúrová Katarína, PhDr. pracovisko č. 40 I.poschodie 051/2440 212 katarina.kocurova@upsvr.gov.sk
Ka - Kap Borecká Sylvia, Mgr. pracovisko č. 48 I.poschodie 051/2440 214 sylvia.borecka@upsvr.gov.sk
Kar - Kok Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I. poschodie 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Kol - Koll Dobiašová Soňa, PhDr., PhD. pracovisko č. 44 I. poschodie 051/2440 209 sona.dobiasova@upsvr.gov.sk
Koľ - Koz Harakaľová Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Kož - Kub Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
Kuc - Kž Adamkovičová Gabriela pracovisko č. 32 I. medziposchodie 051/2440 224 gabriela.adamkovicova@upsvr.gov.sk
L Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
Ľ Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
Ma - Maf Gdovinová Mária, Mgr. pracovisko č. 28 I. medziposchodie 051/2440 219 maria.gdovinova@upsvr.gov.sk
Mag - Maň Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I.poschodie 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
Mao - Meľ Balážová Marta, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Mem - Mip Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
Mir, Mirgová Gryglaková Valéria, Ing., Pirošová Zuzana, Mgr. pracovisko č. 33, 34 I. poschodie 051/2440 211 valeria.gryglakova@upsvr.gov.sk; zuzana.pirosova@upsvr.gov.sk
Mit - Miy Stopová Valéria, Ing. pracovisko č. 50 I.p. 051/2440 204 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
Mis - Miš Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Mo - Mp Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 prízemie 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
Miz - Mň Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I. poschodie 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
Mr - Mž Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
Na - Nm Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
No - Nž Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. poschodie 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Ň Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
O Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Pa - Pď Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. poschodie 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Pe - Pi Dobiašová Soňa, PhDr., PhD. pracovisko č. 44 I. poschodie 051/2440 999 sona.dobiasova@upsvr.gov.sk
Pj - Pň Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I. poschodie 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
Poa - Pol Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
Pom - Pou Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 36 I. poschodie 051/2440 207 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Pov - Pž Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Q Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Ra - Rď Harakaľová Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Re - Rň Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Ro - Rť Gdovinová Mária, Mgr. pracovisko č. 28 I. medziposchodie 051/2440 219 maria.gdovinova@upsvr.gov.sk
Ru - Rž, Ř Adamkovičová Gabriela pracovisko č. 32 I. medziposchodie 051/2440 224 gabriela.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Sa - Sd Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 43 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
Se Švihurová Adriána, PhDr. pracovisko č. 38 I. poschodie 051/2440 213 adriana.hrabovecka@upsvr.gov.sk
Sf - Sk Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Sl - Sť Tuhrinská Jarmila, Mgr. pracovisko č. 41 I. poschodie 051/2440 210 jarmila.tuhrinska@upsvr.gov.sk
Su, Sv Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
Sy - Sž Kendrová Andrea, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 andrea.kendrova@upsvr.gov.sk
Ša - Šn Rešetár Dávid, Mgr. pracovisko č. 39 I. poschodie 051/2440 212 david.resetar@upsvr.gov.sk
Šo - Šž Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Ta - To Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I. poschodie 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Tp - Tž Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
Ť Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
U Bodnárová Jana, Mgr. pracovisko č. 42 I. poschodie 051/2440 210 jana.bodnarova@upsvr.gov.sk
Vaa - Vaľ Jakubková Lucia, Mgr. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
Vam - Vas Kocúrová Katarína, PhDr. pracovisko č. 40 I. poschodie 051/2440 212 katarina.kocurova@upsvr.gov.sk
Vaš - Vž Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.krajnakova@upsvr.gov.sk
W, X, Y Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Z Adamkovičová Gabriela pracovisko č. 32 I. medziposchodie 051/2440 224 gabriela.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Ža - Žk Safková Mária, Ing. pracovisko č. 37 I.poschodie 051/2440 213 maria.safkova2@upsvr.gov.sk
Žl - Žž Baliková Daniela, Bc. pracovisko č. 26 I. medziposchodie 051/2440 229 daniela.balikova@upsvr.gov.sk
eurodávky písm. A - Ko Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
eurodávky písm. Kp - Z Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta Čislikovská Gabriela, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 gabriela.cislikovska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Debreceniová Simona, Mgr. 20 prízemie 051/2440 232 simona.debreceniova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Karasová Petra, Ing. 21 prízemie 051/2440 231 petra.karasova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Olšavská Adriana, Mgr. 21 prízemie 051/2440 231 adriana.olsavska@upsvr.gov.sk
EURES poradca Maňková Jana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 jana.mankova@upsvr.gov.sk
agenda zamestnávania povinného podielu občanov so ZP, infokarty cudzincov, hromadné prepúšťanie Konišovská Adriana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 adriana.konisovska@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana, Námestie slobody 87, Sabinov INFORMÁTOR - recepcia:051/2442 999
recepcia - stála služba Begániová Jana pracovisko č. 1 prízemie 051/2442 999 jana.beganiova@upsvr.gov.sk
vedúci úseku služieb pre občana Palenčár Stanislav, Mgr. č. dv. 206 II.poschodie 051/2442 200 stanislav.palencar@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby, zastupovanie vedúceho úseku Sedláková Erika, Mgr. č. dv. 207 II. posch. 051/2442 201 erika.sedlakova@upsvr.gov.sk
B okrem priezviska Bilý/Bíla, priezvisko Giňa (iba muži) Ďuďáková Mária, Mgr. pracovisko č. 6 I.poschodie 051/2442 206 maria.dudakova@upsvr.gov.sk
M, priezvisko Červeňáková (iba ženy) Kocúreková Ľubomíra, Mgr. pracovisko č. 14 I.poschodie 051/2442 211 lubomira.kocurekova@upsvr.gov.sk
Č (okrem Červeňáková), N, Ň, T, Ť Perdíková Júlia pracovisko č. 16 I.poschodie 051/2442 202 julia.perdikova@upsvr.gov.sk
písm. F, priezvisko Dužda (iba muži), priezvisko Godla/Godlová Cupráková Helena, Mgr. pracovisko č. 13 I.poschodie 051/2442 209 helena.cuprakova@upsvr.gov.sk
písm. G okrem priezviska Giňa a Godla /Godlová, písm. CH, S Kravcová Jarmila pracovisko č. 11 I.poschodie 051/2442 208 jarmila.kravcova@upsvr.gov.sk
K okrem priezviska Kaleja/Kalejová, Kalaš/Kalašová Jašková Katarína, Mgr. pracovisko č. 5 I.poschodie 051/2442 205 katarina.jaskova@upsvr.gov.sk
priezvisko Bíly (iba muži), písm. L, Ľ, Š Karaffová Anna, Bc. pracovisko č. 8 I.poschodie 051/2442 207 anna.karaffova@upsvr.gov.sk
priezvisko Bíla (iba ženy), písm. R, Ř, V, W Kačmariková Martina, Mgr. pracovisko č. 9 I.poschodie 051/2442 207 martina.kacmarikova@upsvr.gov.sk
priezvisko Kaleja a Kaleja - Januv (iba muži), písm. J Šidiková Ľudmila pracovisko č. 15 I.poschodie 051/2442 212 ludmila.sidikova@upsvr.gov.sk
písm. E, H, U, Z, Ž, priezvisko Kalaš/Kalašová Krišová Marta, Mgr. pracovisko č. 20 I.poschodie 051/2442 204 marta.krisova@upsvr.gov.sk
priezvisko Kalejová a Kalejová-Januvová, R, Ř, písm. C Kušnírová Emília, Mgr. pracovisko č. 3 I.poschodie 051/2442 203 emilia.kusnirova@upsvr.gov.sk
písm. D (okrem priezviska Dužda), písm. I, O Mihalíková Alžbeta pracovisko č. 10 I. poschodie 051/2442 208 alzbeta.mihalikova@upsvr.gov.sk
písm. A, Dz, Dž, P, Q Valkár Branislav, Mgr. pracovisko č. 4 I. poschodie 051/2442 213 branislav.valkar@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana, pracovisko Sabinovská 2, Lipany
písm. C, Č (okrem priezviska Červeňák), D, E, O, U Dvorščáková Andrea pracovisko č. 3 1. p. 051/2443 213 andrea.dvorscakova@upsvr.gov.sk
písm. B, Dz, Dž, F, CH, I, L, Ľ Novická Oľga, Mgr. pracovisko č. 5 I.p. 051/2443 216 olga.novicka@upsvr.gov.sk
písm. N, Ň, R, Ř, T, Ť, V, W, X, Y, priezvisko Červeňák Hromjaková Jana, Mgr. pracovisko č. 6 I.p. 051/2443 216 jana.hromjakova@upsvr.gov.sk
písm. J, S, Š Sontágová Angelika, Mgr. pracovisko č. 4 I.p. 051/2443 213 angelika.sontagova@upsvr.gov.sk
písm. A, Ď, G, H Straková Jana, Mgr. pracovisko č. 8 I.p. 051/2443 215 jana.strakova@upsvr.gov.sk
písm. M, P, Q Lazorová Alena, Mgr. pracovisko č. 2 I.p. 051/2443 214 alena.lazorova@upsvr.gov.sk
písm. K, Z, Ž Kordiaková Andrea, Mgr. pracovisko č. 7 I.p. 051/2443 215 andrea.kordiakova@upsvr.gov.sk

referát správneho konania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát správneho konania Dobrovičová Terézia, Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 303 terezia.dobrovicova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Delejová Viera, Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 303 viera.delejova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Babinčáková Alena Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 304 alena.babincakova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Pružinská Anna, PhDr. Nám. slobody 87, Sabinov prízemie 9A 051/2442 305 anna.pruzinska2@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Feňďová Janka, Mgr. 75 II. medziposchodie 051/2440 400 janka.fendova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Grejtáková Jana, Mgr. 68 I.p. 051/2440 401 jana.grejtakova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Tomko Marián, Mgr. 81 II.p. 051/2440 412 marian.tomko@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Kotíková Ester, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 ester.kotikova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Ivanková Andrea, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 andrea.ivankova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č. 3 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Šarocká Katarína, Bc. 88 II.poschodie 051/2440 414 katarina.sarocka@upsvr.gov.sk
§ 32 náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, § 54 Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility Baňasová Slavka, Mgr. 94 III.p. 051/2440 422 slavka.banasova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", opatrenie č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť , § 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc" Oulická Slávka, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 slavka.oulicka@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", opatrenie č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, § 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc" Jakabová Daniela, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 daniela.jakabova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP Halaj Michal, Ing. 66 I.poschodie 051/2440 408 michal.halaj@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 53a) príspevok na podporu mobility za prácou Tomaščinová Karolína 117 III. p. 051/2440 409 karolina.tomascinova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Stopková Alena, Mgr., Bc., PhD. 94 III. p. 051/2440 421 alena.stopkova@upsvr.gov.sk
§ 54 Pomáhame odídencom, opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 2 Koščová Elena, Mgr. 107 II. p. 051/2440 411 elena.koscova@upsvr.gov.sk
Podpora v čase skrátenej práce, § 54 NP Prax pre mladých Brillová Ľubica, Mgr. 94 III. poschodie 051/2440 422 lubica.brillova@upsvr.gov.sk
Podpora v čase skrátenej práce, § 54 NP Prax pre mladých Bogdanová Lucia, Ing. 94 III.poschodie 051/2440 422 lucia.bogdanova@upsvr.gov.sk
§ 54 Pomáhame odídencom, opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 2 Tomečková Katarína 107 II.poschodie 051/2440 411 katarina.tomeckova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc", NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť Buzogaňová Daniela, Ing. 26 prízemie 051/2440 405 daniela.hudackova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", Opatrenie č. 3 Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ , § 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc" Tomášová Alexandra, Bc. 67 I.poschodie 051/2440 406 alexandra.tomasova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe, § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č. 2 Vargová Marcela, Ing. 62 I.poschodie 051/2440 416 marcela.vargova@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, formou dobrovoľníckej služby Lelák Pavol, Mgr. 87 II. poschodie 051/2440 413 pavol.lelak@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č. 3 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Marchevková Martina 88 II.poschodie 051/2440 414 martina.marchevkova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Berková Lucia, Mgr. 117 III.poschodie 051/2440 409 lucia.berkova@upsvr.gov.sk
§ 19a) Umiestňovací príspevok, § 19b) Vyrovnávací príspevok Smolková Jana, Mgr. 99 II.poschodie 051/2440 410 jana.smolkova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe Uličná Monika, Mgr. 62 I. poschodie 051/2440 416 monika.ulicna@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc", NP Pomáhame odídencom, opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť Hrbáľová Veronika, Mgr. 26 prízemie 051/2440 405 veronika.hrbalova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 3 Heřmánková Júlia, Bc. 7 prízemie 051/2440 420 julia.hermankova@upsvr.gov.sk
§ 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, § 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Karafová Helena, Ing. 97 II.poschodie 051/2440 403 helena.karafova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Skolodová Zuzana, Bc. 99 II. poschodie 051/2440 410 zuzana.skolodova@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, formou dobrovoľníckej služby Sašinová Lenka, Mgr. 87 II.poschodie 051/2440 413 lenka.sasinova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č.1, § 54 NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 3 Poradská Michaela, Mgr. 7 prízemie 051/2440 420 michaela.poradska2@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Čopianová Jana, Mgr. 117 III.p. 051/2440 409 jana.copianova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", Opatrenie č. 3 Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ , § 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc" Uhrínová Lucia, Mgr. 67 I.poschodie 051/2440 406 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko Hrešková Jana, Mgr. 63 I.poschodie 051/2440 404 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko Stašová Adriana, Ing. 66 I.p. 051/2440 407 adriana.stasova@upsvr.gov.sk
asistent Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov, overovateľ výdavkov Sakalová Valéria, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 valeria.sakalova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Majorošová Valéria, Mgr. 104 II. poschodie 051/2440 417 valeria.majorosova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Ralbovská Zdenka, Mgr. 104 II.poschodie 051/2440 417 zdenka.ralbovska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Jureková Kristína, Mgr. 103 II. poschodie 051/2440 418 kristina.jurekova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Paločková Mária, Mgr. 103 II. poschodie 051/2440 418 maria.palockova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Balogová Adriána, Mgr. 104 II. poschodie 051/2440 417 adriana.balogova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Estočková Zuzana, Mgr. 105 II. poschodie 051/2440 310 zuzana.estockova@upsvr.gov.sk
zástupca vedúcej oddelenia, NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Gállová Eva, Mgr. 106 II. poschodie 051/2440 311 eva.gallova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Husárová Mária, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 maria.husarova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Drobňák Martin, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 martin.drobnak@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Čorejová Katarína, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 katarina.corejova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Visocký Pavol, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 pavol.visocky@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Niková Adriana, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 adriana.nikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Blihárová Zdenka, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 zdenka.bliharova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 Barillová Patrícia, Ing. 106 II. poschodie 051/2440 311 patricia.barillova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Iličková Dana, Ing. 109 II. poschodie 051/2440 319 dana.ilickova@upsvr.gov.sk
projekt "Pomáhame odídencom" (vzdelávanie) Válková Grittová Denisa, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 denisa.valkovagrittova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ-2 Žarnayová Renáta 37 I. medziposchodie 051/2440 318 renata.zarnayova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ-2 Sterančáková Daniela, PhDr. 38 I. medziposchodie 051/2440 314 daniela.sterancakova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ-2 Oulická Michaela, Mgr. 38 I. medziposchodie 051/2440 314 michaela.oulicka@upsvr.gov.sk
projekt "Pomáhame odídencom" poradenstvo Kocanova Mariia, Mgr. 79 II. medziposchodie 051/2440 305 mariia.kocanova@upsvr.gov.sk
projekt "Pomáhame odídencom" poradenstvo Kozmová Mariia, Mgr. 23 prízemie 051/2440 306 mariia.kozmova@upsvr.gov.sk
projekt "Pomáhame odídencom" poradenstvo Cinová Zuzana, Mgr. 79 II. medziposchodie 051/2440 305 zuzana.cinova@upsvr.gov.sk
projekt "Pomáhame odídencom" poradenstvo Chovancová Dana, Mgr. 79 II. medziposchodie 051/2440 305 dana.chovancova@upsvr.gov.sk
projekt "Pomáhame odídencom" poradenstvo Zapfová Jana, Bc 79 II. medziposchodie 051/2440 305 jana.zapfova@upsvr.gov.sk
projekt "Pomáhame odídencom" poradenstvo Šimčíková Timea, Mgr. 23 prízemie 051/2442 306 timea.simcikova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Popová Simona, Mgr. 13 prízemie 051/2440 226 simona.popova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradentsvo pre ZUoZ Chomová Simona, Mgr. 13 prízemie 051/2440 226 simona.chomova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Fabiánová Simona, Mgr. 17 prízemie 051/2440 315 simona.fabianova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Lešková Zuzana, Mgr. 17 prízemie 051/2440 320 zuzana.leskova2@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Baranová Zuzana, Mgr. 17 prízemie 051/2440 315 zuzana.baranova2@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Štefčík Vladislav, Mgr. 17 prízemie 051/2440 315 vladislav.stefcik@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Dzvoníková Viola, Mgr. 108 II. poschodie 051/2440 317 viola.dzvonikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Koľová Jana, Mgr. 108 II. poschodie 051/2440 317 jana.kolova2@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Birošová Jana, Mgr. 109 II. poschodie 051/2440 319 jana.birosova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Jurek Slavomír, Ing 404 III.p. 051/2441 370 slavomir.jurek@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Mudrý Marián, Ing. 403 III.p. 051/2441 375 marian.mudry@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Heldák Peter, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 peter.heldak@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Adzimová Daniela, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 daniela.adzimova@upsvr.gov.sk
koordinátor Blašková Blanka, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 blanka.blaskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Buchala Marek, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 marek.buchala@upsvr.gov.sk
koordinátor Demjanovič Gabriel 405 III.p. 051/2441 376 gabriel.demjanovic@upsvr.gov.sk
koordinátor Chromá Marta, Mgr., Bc. 403 III.p. 051/2441 375 marta.chroma@upsvr.gov.sk
koordinátor Dužda Igor, Ing. 408 III.p. 051/2441 110 igor.duzda@upsvr.gov.sk
koordinátor Galková Monika, Bc. 402 III.p. 051/2441 373 monika.galkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Janíčková Zuzana, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 zuzana.janickova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kamenčíková Katarína, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 katarina.kamencikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Krankota Jozef, Mgr. 408 III.p. 051/2441 110 jozef.krankota@upsvr.gov.sk
koordinátor Lukáč Adrián, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 adrian.lukac@upsvr.gov.sk
koordinátor Prihodová Danka, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 danka.prihodova@upsvr.gov.sk
koordinátor Matejková Iveta, Mgr. MBA 402 III.p. 051/2441 373 iveta.matejkova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Mintaľ Matúš, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 matus.mintal@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloško Attila 403 III.p. 051/2441 375 atilla.miklosko@upsvr.gov.sk
koordinátor Onufráková Alena, Mgr., Bc. 405 III.p. 051/2441 376 alena.onufrakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabolová Jana, Ing. 402 III.p. 051/2441 373 jana.sabolova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Straková Martina 405 III. p. 051/2441 376 martina.strakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Švorcová Janka 403 III.p. 051/2441 375 janka.svorcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Velička Miloš, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 milos.velicka@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Duchnovičovo nám. 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Huľa Radoslav, JUDr. , LL.M, MBA 244 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 600 radoslav.hula@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Andrijková Valéria, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 valeria.andrijkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bacúšanová Elena, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 612 elena.bacusanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kasičová Martina, Mgr 242 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 612 martina.kasicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujňáková Adriana, Mgr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 613 adriana.bujnakova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Hažírová Otília, Mgr. 247 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 otilia.hazirova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Havlíková Mária, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 maria.havlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Ondičová Martina, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 615 martina.ondicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Lešková Helena, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 604 helena.leskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Macková Júlia, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 608 julia.mackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kundrová Kristína, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 606 kristina.kundrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kollarčíková Patrícia, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 614 patricia.kollarcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Palenčárová Katarína, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. č. 1, I. posch. 051/2440 614 katarina.palencarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lakatošová Danka, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 605 danka.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Petríková Lucia, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 lucia.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Pergerová Viera, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 608 viera.pergerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Bystroňová Mária, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, II.posch. 051/2440 605 maria.bystronova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Puchalík Jozef, Mgr. 247/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 602 jozef.puchalik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pustá Janka, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 janka.pusta@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ličáková Mária, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 606 maria.licakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Priščáková Valéria, PhDr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 valeria.priscakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kentošová Júlia, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 604 julia.kentosova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Miženková Júlia, Mgr. 253 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 609 julia.mizenkova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Lakatošová Ivana, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 ivana.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hlávková Eva, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 eva.hlavkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Štofanková Renáta, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 renata.stofankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Richnavská Eva, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 eva.richnavska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kovaľová Patrícia, Mgr. 253 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 609 patricia.kovalova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Sivák Patrik, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 614 patrik.sivak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Revayová Martina, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 martina.revayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Urdová Danuše, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 danuse.urdova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hančáková Katarína, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 katarina.hancakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Humeňanská Eva, JUDr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 613 eva.humenaska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čeremšáková Jana, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 jana.ceremsakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Marchevská Lýdia, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 lydia.marchevska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gburová Jana, Mgr. 251 Duchnovičovo nám č.1, I. posch. 051/2440 6061 jana.drabova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Gorcovská Ingrida, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 608 ingrida.gorcovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mročová Ľudmila, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 605 ludmila.mrocova@upsvr.gov.sk
NP sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Onďaková Tatiana, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, II.posch. 051/2440 605 tatiana.ondakova@upsvr.gov.sk
NP sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Fidesová Eva, Mgr. 115 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 357 eva.fidesova@upsvr.gov.sk
NP sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Falat Peter, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, 2. posch. 051/2440 605 peter.falat@upsvr.gov.sk

referát poradensko - psychologických služieb

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Palaiová Zuzana, Mgr. 114 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 501 zuzana.palaiova@upsvr.gov.sk
psychológ Warošek Radomír, Mgr. 115 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 503 radomir.warosek@upsvr.gov.sk
psychológ Stachová Barbora, Mgr. 112 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 502 barbora.stachova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Dugasová Marianna, PhDr. 211 pracovisko Duklianska 1 I. poschodie Duklianska 1 051/2441 506 marianna.dugasova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Hermanová Zuzana, Mgr. 211 pracovisko Duklianska 1 I. poschodie Duklianska 1 051/2441 506 zuzana.hermanova@upsvr.gov.sk

koordinátor ochrany detí pred násilím

Duklianska 1 051/2441 505
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím Kormošová Martina, PhDr., PhD. 402 Duklianska č.1, III.poschodie 051/2441 505, 0918 699 878 martina.kormosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

pracovisko Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lenková Beáta, Mgr., Ing. 204 I.p. 051/2441 550 beata.lenkova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ Beliš Juraj, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 juraj.belis@upsvr.gov.sk
agenda Duch Miroslav, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 miroslav.duch@upsvr.gov.sk
koordinácia ŠSD EÚ Šlosáriková Renáta, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 renata.slosarikova@upsvr.gov.sk
koordinácia ŠSD EÚ Belišová Stanislava, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 stanislava.belisova@upsvr.gov.sk
agenda Kočanová Eulália, Mgr. 304 II.p. 051/2441 554 eulalia.kocanova@upsvr.gov.sk
agenda Hajková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
agenda Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 555 eva.majerova@upsvr.gov.sk
agenda Horníková Veronika, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 veronika.hornikova@upsvr.gov.sk
agenda Klobušovská Svetlana, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
agenda Goliášová Mária, Bc. 303 II.p. 051/2441 557 maria.goliasova@upsvr.gov.sk
agenda Pribulová Daniela, Mgr. 304 II. p. 051/2441 554 daniela.pribulova@upsvr.gov.sk
agenda Lipovská Zuzana, Mgr. 303 II.p. 051/2441 558 zuzana.lipovska@upsvr.gov.sk
agenda Kinčáková Jolana, Bc. 303 II.p. 051/2441 558 jolana.kincakova@upsvr.gov.sk
agenda Oravcová Mária, Ing. 301 II.p. 051/2441 560 maria.oravcova2@upsvr.gov.sk
agenda Tiňová Júlia, Mgr. 301 I. p. 051/2441 560 julia.tinova@upsvr.gov.sk
agenda Kallová Danica, Mgr. 301 II.p. 051/2441 561 danica.kallova@upsvr.gov.sk
agenda Olejníková Lenka, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 lenka.olejnikova@upsvr.gov.sk
agenda Oleárová Alena, Mgr. 305 II.p. 051/2441 568 alena.olearova@upsvr.gov.sk
agenda Fedorová Gabriela, Bc. 305 II. p. 051/2441 576 gabriela.fedorova@upsvr.gov.sk
agenda Vaľová Erika, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 erika.valova@upsvr.gov.sk
agenda Mikulecová Anna, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 anna.mikulecova@upsvr.gov.sk
agenda Cocuľa Michal, Mgr. 303 II.p. 051/2441 559 michal.cocula@upsvr.gov.sk
agenda Holingová Eva, Mgr. 305 II. p. 051/2441 647 eva.holingova@upsvr.gov.sk
agenda Kušnír Ivan, Bc. 301 II.p. 051/2441 563 ivan.kusnir@upsvr.gov.sk
agenda Duchová Beáta, PhDr. 206 I.p. 051/2441 564 beata.duchova@upsvr.gov.sk
agenda Květoňová Dana, Mgr. 206 I.p. 051/2441 564 dana.kvetonova@upsvr.gov.sk
agenda Kendrová Sabína, Mgr. 209 I.p. 051/2441 565 sabina.kendrova@upsvr.gov.sk
agenda Uhrinová Silvia, Mgr. 209 I. p. 051/2441 565 silvia.uhrinova@upsvr.gov.sk
agenda Tanislová Alena, Bc. 303 II. p. 051 2441 557 alena.tanislova@upsvr.gov.sk
príspevky pri náhradnej starostlivosti A - J Hájková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
príspevky pri náhradnej starostlivosti K - Z Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 555 eva.majerova@upsvr.gov.sk
príspevok na pohreb, písm. A - Kop Revická Ivana, Mgr. 305 II.p. 051/2441 576 ivana.revicka@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov, Námestie slobody 87, Sabinov
agenda Borodáčová Ivana, Mgr. 211 II. poschodie 051/2442 566 ivana.borodacova@upsvr.gov.sk
agenda Lazoríková Beáta 212 II. poschodie 051/2442 571 beata.lazorikova@upsvr.gov.sk
agenda Lichvarčíková Mária, Mgr. 203 II. poschodie 051/2442 568 maria.lichvarcikova@upsvr.gov.sk
agenda Kseničová Lucia, Mgr. 214 II. poschodie 051/2442 569 lucia.ksenicova@upsvr.gov.sk
agenda Bartková Katarína 208 II. poschodie 051/2442 574 katarina.bartkova@upsvr.gov.sk
agenda Kruľáková Margaréta, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 567 margareta.krulakova@upsvr.gov.sk
agenda Kocúreková Emília 213 II. poschodie 051/2442 575 emilia.kocurekova@upsvr.gov.sk
agenda Rosenbergerová Jana, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 567 jana.rosenbergerova@upsvr.gov.sk
agenda Matvijová Zuzana, Mgr. 209 II. poschodie 051/2442 572 zuzana.matvijova@upsvr.gov.sk
agenda Nálepová Andrea, Ing. 216 II. poschodie 051/2442 570 andrea.nalepova@upsvr.gov.sk
agenda Maruščáková Svetlana, Mgr. 214 II. poschodie 051/2442 569 svetlana.maruscakova@upsvr.gov.sk
agenda Petrušková Mariana 216 II. poschodie 051/2442 573 mariana.petruskova@upsvr.gov.sk
agenda Smreková Mária, Mgr. 217 II. poschodie 051/2442 577 maria.smrekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kall Marián, Mgr. 207 I.p. 051/2441 640 marian.kall@upsvr.gov.sk
agenda Krišandová Eva, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 641 eva.krisandova@upsvr.gov.sk
agenda Farkašová Cecília, Bc. 401 IV. poschodie 051/2441 641 cecilia.farkasova@upsvr.gov.sk
agenda Oncová Miriama, Ing. 401 IV. poschodie 051/2441 641 miriama.oncova@upsvr.gov.sk
agenda Klecová Adriana, Ing. 105 prízemie 051/2441 642 adriana.klecova@upsvr.gov.sk
agenda Bellová Ivana, Mgr. 105 prízemie 051/2441 642 ivana.bellova@upsvr.gov.sk
agenda Goffová Lívia, PhDr. 104 prízemie 051/2441 643 livia.goffova@upsvr.gov.sk
agenda Príhodová Jana, Mgr. 104 prízemie 051/2441 643 jana.prihodova@upsvr.gov.sk
agenda Semanová Katarína, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 katarina.semanova@upsvr.gov.sk
agenda Popovičová Dominika, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 dominika.popovicova@upsvr.gov.sk
agenda Inašová Daniela, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 daniela.inasova@upsvr.gov.sk
agenda Dugas Radoslav 102 prízemie 051/2441 645 radoslav.dugas@upsvr.gov.sk
TSP Beňková Miriam, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 miriam.benkova@upsvr.gov.sk
TSP Krivdová Lucia, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 lucia.krivdova@upsvr.gov.sk
TSP Lacková Magdaléna, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 magdalena.lackova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov
agenda Hrabčáková Helena, Mgr. 7 prízemie 051/2442 648 helena.hrabcakova@upsvr.gov.sk
agenda Matis Jana, Mgr. 8 prízemie 051/2442 649 jana.matis@upsvr.gov.sk
agenda Palenčárová Janka, Bc. 6 prízemie 051/2442 650 janka.palencarova@upsvr.gov.sk
referát posudkových činností - stála služba: 051/2441 673, 051/2441 670
vedúca referátu posudkových činností Durkáčová Zuzana, Mgr. 208 I.p. 051/2441 670 zuzana.durkacova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Karlíková Lucia, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 lucia.karlikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Mihoková Mária, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 maria.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Knapíková Renáta, Mgr. 112 prízemie 051/2441 672 renata.knapikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Ragančíková Marta, Mgr. 112 prízemie 051/2441 672 marta.ragancikova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Sendeková Lucia, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 lucia.sendekova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Kočišová Ľubica, Mgr. 106 prízemie 051/2441 676 lubica.kocisova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Husovská Veronika, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 veronika.husovska@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Jusková Jana, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 jana.juskova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Molčanová Alena, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 alena.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Miroľová Božena, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 bozena.mirolova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Falatová Lenka, Mgr. 106 prízemie 051/2441 676 lenka.falatova@upsvr.gov.sk
agenda referátu posudkových činností Benčová Emília, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 emilia.bencova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kusá Iveta, Ing. 53 I.p. 051/2440 700 iveta.kusa@upsvr.gov.sk
rozpočet a úhrada dávok soc. pomoci, zastupovanie vedúcej OE Ferková Jana, Mgr. 84 II.p. 051/2440 701 jana.ferkova@upsvr.gov.sk
úhrada faktúr a platobných poukazov v Štátnej pokladnici Halčáková Juliana 85 II.p. 051/2440 704 juliana.halcakova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Hrabovecká Aneta, JUDr. 84 II.p. 051/2440 702 aneta.hrabovecka@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Kačmárová Magdaléna, Ing. 86 II.p. 051/2440 705 magdalena.kacmarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - AOTP, pohľadávky - výdavkový účet Kaščáková Marta 90 II.p. 051/2440 707 marta.kascakova@upsvr.gov.sk
rozpočet AOTP, správa Keruľová Eva, Ing. 84 II.p. 051/2440 702 eva.kerulova@upsvr.gov.sk
pokladňa, stravné lístky, cestovné príkazy, správa a vymáhanie pohľadávok Makarová Ľudmila, Bc. 86 II.p. 051/2440 703 ludmila.makarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - príjmy Matysová Iveta, Bc. 86 II.p. 051/2440 705 iveta.matysova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - prevádzkové náklady, faktúry Lukešová Denisa, Ing. 90 II.p. 051/2440 707 denisa.lukesova@upsvr.gov.sk
nahrávanie dát pre financovanie do programov Softip Profit Schichmanová Zuzana, Mgr. 85 II.p. 051/2440 704 zuzana.schichmanova@upsvr.gov.sk
správa budov, nakladanie s majetkom štátu, autodoprava Džačár Marián, Mgr. 93 II.p. 051/2440 709 marian.dzacar@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok, nakladanie s majetkom štátu Šarišská Cecília, Mgr. 91 II.p. 051/2440 708 cecilia.sarisska@upsvr.gov.sk
správa budov, mobily, pečiatky, kľúče Beličáková Ida, Ing. 92 II.p. 051/2440 719 ida.belicakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Kaščáková Anna 2 prízemie 051/2440 714 anna.kascakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Fedorová Daniela 3 prízemie 051/2440 713 daniela.fedorova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sedláková Zuzana 2 prízemie 051/2440 714 zuzana.sedlakova@upsvr.gov.sk
registratúra Krajňáková Andrea 2 prízemie 051/2440 714 andrea.krajnakova@upsvr.gov.sk
MTZ Timko Jozef 93 II.p. 051/2440 710 jozef.timko@upsvr.gov.sk
vodič Ňachaj Stanislav 11 prízemie 051/2440 711 stanislav.nachaj@upsvr.gov.sk
vodič Novysedlák Milan 11 prízemie 051/2440 711 milan.novysedlak@upsvr.gov.sk
údržbár Eliáš Tomáš 29 suterén 051/2440 712 tomas.elias@upsvr.gov.sk
pracovisko Duklianska 1, Prešov
podateľňa Janíčková Iveta 203 I. poschodie 051/2441 715 iveta.janickova@upsvr.gov.sk
pracovisko - Námestie slobody 87, Sabinov
správa a vymáhanie pohľadávok Váhovská Iveta 302 III.p. 051/2442 716 iveta.vahovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Molčan Martin 113 I.p. 051/2442 717 martin.molcan@upsvr.gov.sk
vodič Roskoš Marcel prízemie 051/2442 718 marcel.roskos@upsvr.gov.sk

referát kontroly

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent kontroly Berka Ľuboš, Ing. 111 podkrovie 051/2440 130 lubos.berka@upsvr.gov.sk
referent kontroly Mikolajová Iveta, Ing. 116 podkrovie 051/2440 131 iveta.mikolajova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Karas Peter, Ing. 116 podkrovie 051/2440 131 peter.karas@upsvr.gov.sk
referent kontroly Raková Ľubica, Ing. 96 II.poschodie 051/2440 132 lubica.rakova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Kočišová Miroslava, JUDr. 96 II.poschodie 051/2440 132 miroslava.kocisova@upsvr.gov.sk
späť