Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Paulusová Ružena Mgr. 403 4 048/2440 450 ruzena.paulusova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, Kováčová Martina, Mgr. 404 4 048/2440 460 martina.kovacova2@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, Oravkinová Jarmila Mgr. 404 4 048/2440 461 jarmila.oravkinova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, Projekt PNP Omastová Martina, Mgr. 405 4 048/2440 462 martina.omastova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ Petrovská Ivana, Ing. 405 4 048/2440 451 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ Nôtová Emília PhDr. 405 4 048/2440 455 emilia.notova@upsvr.gov.sk
späť