Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
#######################################################################################################################
Odvolacie konania rieši Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Banská Bystrica Trieda SNP 75, 048/2450904
#######################################################################################################################
vedúca oddelenia Luttyová Andrea Mgr. 305 3 048/2440 670 andrea.luttyova@upsvr.gov.sk
referent Bočincová Eva Mgr. 301 3 048/2440 641 eva.bocincova@upsvr.gov.sk
referent Jamrichová Zuzana Mgr. 301 3 048/2440 643 Zuzana.Jamrichova@upsvr.gov.sk
referent Majeríková Ľubica Mgr. 301 3 048/2440 645 lubica.majerikova@upsvr.gov.sk
referent Straková Helena Ing. 302 3 048/2440 646 helena.strakova@upsvr.gov.sk
referent Čupková Jana Mgr. 302 3 048/2440 642 Jana.Cupkova@upsvr.gov.sk
referent Lubyová Eva Mgr. 302 3 048/2440 640 eva.lubyova@upsvr.gov.sk
preukazy FO s ŤZP, parkovacie preukazy; posúdenie osobitnej starostlivosti na účely ŠSD Vargová Jana Mgr. 303 3 048/2440 501 jana.vargova@upsvr.gov.sk
referent Strháková Erika, Mgr. 304 3 048/2440 673 erika.strhakova@upsvr.gov.sk
referent Dobiasová Tatiana Ing. 304 3 048/2440 671 tatiana.dobiasova@upsvr.gov.sk
referent Hrušková Zuzana Mgr. 304 3 048/2440 672 zuzana.hruskova@upsvr.gov.sk
späť