Pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
vedúci pracoviska PhDr. František Pochanič 15 2 054/ 2443 310
NP "Efektivita II" Mgr. Jana Baková 28 2 054/2443 511
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marcela Berezná 30 2 054/2443 603
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Mgr. Daniela Braslavská 22 2 054/2443 319
správne konanie Ing. Ján Brenišin 19 2 054/2443 212
poradensko-psychologické služby Mgr. Katarína Cimbová 90 Prízemie, budova OÚ 054/2443 616
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Darivčáková 17 2 054/2443 605
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 94 Prízemie, budova OÚ 054/2443 673
NP "Efektivita II" Mgr. Silvia Feková 16 2 054/2443 614
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Dana Gereková 29 2 054/2443 318
agenda aktivačné centrum Ing. Júlia Gocová 14 1 054/2443 371
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Gojdičová 16 2 054/2443 614
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Jaroslava Grossmannová 5 1 054/2443 454
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Jana Haninčíková 24 2 054/2443 313
NP "Efektivita II" Mgr. Dominika Hlivjaková 20 2 054/2443 553
agenda aktivačné centrum PaedDr. Jozef Choma 14 1 054/2443 371
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Vladimíra Chripáková 3 1 054/2443 401
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marcela Ivanegová 31 2 054/2443 452
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Lýdia Ivanová 2 1 054/2443 403
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Jurinová 5 1 054/2443 400
Agenda poradenstva a vzdelávania § 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Ing. Katarína Kalináková 23 2 054/2443 316
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Kimáková 18 2 054/2443 514
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Patrik Kolečava 28 2 054/2443 511
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Jana Kromková 21 2 054/2443 222
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Silvia Lešková 95 Prízemie, budova OÚ 054/2443 641
agenda aktivačné centrum Mgr. Ján Lucík 14 1 054/2443 371
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Aneta Maguláková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671
agenda aktivačné centrum Ing. Jana Malačinová 14 1 054/2443 371
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Aneta Morozová 26 2 054/2443 314
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Anna Oberstová 20 2 054/2443 553
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Otrošinová 92 Prízemie budova OÚ 054/2443 210
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Milena Palubová 86 Prízemie, budova OÚ 054/2443 643
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Ing. Marek Pavelčák 22 2 054/2443 319
NP "Efektivita II" Mgr. Lucia Pašeňová 18 2 054/2443 514
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bc. Mariana Pašeňová 3 1 054/2443 401
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Helena Pichová 2 1 054/2443 402
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Roman Popik 1 Prízemie 054/2443 191
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Veronika Potočňáková 24 2 054/2443 313
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Renáta Rusinková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Ivana Sipľaková 85 Prízemie, budova OÚ 054/2443 642
späť