Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Demeterová Kvetoslava, JUDr. 206 I. +421 56 2446 670 Kvetoslava.Demeterova@upsvr.gov.sk
Bočžice, Čeľovce, Dobrá, Kožuchov, Leles, M. Tŕňa, Sečovce pism. A,B,C,Č, D,Ď, Dz, Dž, E, Trebišov písm. C,Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G,H, Úpor, V. Tŕňa, Vojka, Zbehňov ; Diladiová Jana, Mgr. 218 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Boťany, Dvorianky, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kravany, Luhyňa, Milhostov, Novosad, Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Strážne, Svinice, Trebišov pism B, Trnávka, Veľaty ; Faiks Tomáš Mgr. 204 I. +421 556 2446 675 Tomas.Faiks@upsvr.gov.sk
Byšta, Kr. Chlmec pism.: S, Ś, T, Ť, U,V, Z, Ž, Kuzmice, M. Horeš, Plechotice, Somotor, Trebišov písm. A, R,S,Š, Več, V. Horeš Mináriková Dagmar, Ing. 204 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Boľ, Brezina, Černochov, Hraň, Klín nad Bodrogom, Malá Bara, Malé Trakany, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Trebišov písm. T,Ť,U,V,Z,Ž, Veľká Bara, Zemplín, Z. Teplica, Z. Hradište ; Pavková Viera, Ing. 204 I. +421 56 2446 676 Viera.Pavkova@upsvr.gov.sk
Perháčová Simona Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Simona.Perhacova@upsvr.gov.sk
Albinov, Bačkov, Brehov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, M.Kamenec, Ruskov, Slivník, Trebišov písm. I,J,L,M,N,O,P, V.Kamenec, Z.Branč, Z. Klečenov ; Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Biel, Kr.Chlmec písm. K,J,M, Michaľany, Pribeník, Sečovce písm. N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm. K, Vojčice ; Vašková Mária Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Maria.Vaskova4@upsvr.gov.sk
Cejkov, Kr. Chlmec písm. A,B,C,Č,D,E,F,G,H.CH,I.J,N.O.P,R, Lastovce, Parchovany, Sečovce písm. F,G,H,I,J, V.Trakany, Z. Jastrabie ; Vidová Viktória Ing. 218 I. +421 56 2446 674 Viktoria.Vidova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Bojtiová Erika, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Lajčáková Slavomíra, Mgr. 107 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Tamášová Alžbeta, Mgr. 107 I. +421 56 2446 662 Alzbeta.Tamasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Németová Antónia Mgr. 107 I. +421 56 2446 671 Antonia.Nemetova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec informácie, nové žiadostí 4 +421 56 2444 207
späť