Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Bočžice, Cejkov, Čeľovce, Čerhov, Dobrá, Kožuchov, Lastovce, Leles, M. Tŕňa, Sečovce pism. A,B,C,Č, D,Ď, Dz, Dž, E, Trebišov písm. C,Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G,H,CH, Úpor, V. Tŕňa, Vojka, Zbehňov ; Diladiová Jana, Mgr. 218 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Boťany, Dvorianky, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kr. Chlmec písm. : A,B,C,Č, D, E, F, Kravany, Ladmovce, Luhyňa, Milhostov, Novosad, Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Strážne, Svinice, Trebišov pism B, Trnávka, Veľaty , Viničky, Zatin ;; Faiks Tomáš Mgr. 204 I. +421 556 2446 675 Tomas.Faiks@upsvr.gov.sk
Bačka, Borša, Byšta, Kr. Chlmec pism.: S, Š, T, Ť, U,V, Z, Ž, Kuzmice, Kysta, M. Horeš, Plechotice, Sl. Nové Mesto, Somotor, Trebišov písm. A, R,S,Š, Več, V. Horeš, Z. Jastrabie ; Mináriková Dagmar, Ing. 204 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Boľ, Brezina, Byšta, Hraň, Klin nad Bodrogom, Malá Bara, Male Trakany , Sečovce písm.: K. L. M. Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Trebišov písm. T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Bara, Zemplín, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište ; Nagyová Iveta Ing. Ph.D. 204 I. +421 56 2446 676 Iveta.Nagyova@upsvr.gov.sk
Albinov, Bačkov, Brehov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Hriadky, Malé Ozorovce M.Kamenec, Ruskov, Sečovce písm.: F, G,H, Ch, I, J, Slivník, Trebišov písm. I,J,L,M,N,O,P, Veľké Ozorovce, Veľké Trakany, V. Kamenec, Z.Branč, Z. Klečenov ; Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Biel, Dargov, Kr.Chlmec písm. K,J,M, Michaľany, Nižný Žipov, Parchovany, Pribeník, Sečovce písm. N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm. K, Višňov, Vojčice ; Vašková Mária Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Maria.Vaskova4@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Albinov, Bačkov, Božčice, Brehov, Čerhov, Čierna n/Tisou, Egreš, Kožuchov, Leles, Malá Tŕňa, Malý kamenec, Ruskov, Sečovce písm.: A, B, C, D, DZ, E, Sirník, Trebišov písm.: C, Č, D, Ď, DZ, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Tŕňa , Veľký Kamenec, Zbehňov, Zemplínsky Branč, Zemplínsky Klečenov ; Bojtiová Erika, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Lajčáková Slavomíra, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bačka, Borša, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kr. Chlmec písm.: S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž, Kravany , Ladmovce, Luhyňa, Malá Bara, Milhostov, Nová Vieska , Novosad, Plechotice, Poľany, Rad, Sl.Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Stanča , Stankovce, Strážne, Trebišov písm.: A, R, S, Š, Trnávka, Več, Veľaty, Veľká Bara, Viničky, Višňov, Vojka Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boľ, Brezina, Byšta, Černochov, Dobrá, Kuzmice, Lastovce, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Sečovce písm. : K, L, M, Svätá Mária, Svinice, Veľké Ozorovce, Zatín, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište ; Neradová Alžbeta, Mgr. 107 I. +421 56 2446 662 Alzbeta.Tamasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boťany, Cejkov, Dargov, Hriadky, Klin n/Bodrogom, Malý Horeš, Michaľany, Parchovany, Slivník, Streda n/Bodrogom, Úpor, Veľký Horeš, Zemplín, Zemplínske Hradište ; Németová Antónia Mgr. 107 I. +421 56 2446 671 Antonia.Nemetova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bieľ. Kr. Chlmec písm, : A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,R, Kysta Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm.: F,G,H,I,J,N,O,P,R,S,Š, T,Ť, U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm.: B,K, Veľké Trakany , Vojčice; Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec Pappová Andrea Mgr. informácie, nové žiadostí +421 56 2444 207 Andrea.Pappova@upsvr.gov.sk
Perháčová Simona Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Simona.Perhacova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk
späť