Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu

Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Ing. Vladimír Čokina 208 2 052/2446220 vladimir.cokina@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §50, §50j, §51a, §52, §52a, §54 - projekty Mgr. Vladimíra Krempaská 203 2 052/2446401 vladimira.krempaska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §50, §50j, §51a, §52, §52a, §54 - projekty Mgr. Beáta Kinská 203 2 052/2446462 beata.kinska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Ing. Jana Ščensná 107 1 052/2446403 jana.scensna@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Mgr. Anna Doničová 107 1 052/2446463 anna.donicova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Mgr. Viktória Martoňaková 106 1 052/2446225 viktoria.martonakova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Mgr. Adriana Kopinská 106 1 052/2446404 adriana.kopinska@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Mgr. Bc. Jana Senková 104 1 052/2446402 jana.senkova@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Bc. Eva Krafčíková 104 1 052/2446452 eva.krafcikova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Mgr. Silvia Petrišinová 207 2 052/2446464 silvia.petrisinova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Mgr. Petra Karnišová 207 2 052/2446465 petra.karnisova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Mgr. Lucia Compľová 207 2 052/2446466 lucia.complova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Ing. Dušana Dudziková 203 2 052/2446467 dusana.dudzikova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Mgr. Lucia Pivovarníková 203 2 052/2446231 lucia.pivovarnikova@upsv.gov.sk
späť