Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Stará Ľubovňa</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie - SL-Elektromobile, s.r.o.

Výberové konanie - SL-Elektromobile, s.r.o. na pracovnú pozíciu Konzultant partnerskej O2 predajne.

17. 02. 2020 viac
Výzva č.3/2020 SPODaSK na predkladanie projektov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa vyhlasuje výzvu  na predkladanie projektov na realizáciu schválenej priority  v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  na rok  2020 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30. 01. 2020 viac
Výzva č.2/2020 SPODaSK na predkladanie projektov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa vyhlasuje výzvu  na predkladanie projektov na realizáciu schválenej priority  v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  na rok  2020 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30. 01. 2020 viac
Výzva č.1/2020 SPODaSK na predkladanie projektov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa vyhlasuje výzvu  na predkladanie projektov na realizáciu schválenej priority  v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  na rok  2020 v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30. 01. 2020 viac
EURES mladým

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni dňa 3.10.2019 organizoval seminár pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa pod názvom „EURES MLADÝM“.  

08. 10. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac