Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Stará Ľubovňa</strong>

Oznamy úradu a novinky

Národný projekt Poradenstvom k zamestnaniu – Profesijné poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie pre uchádzačov o zamestnanie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie profesijného poradenstva pred začatím samostatnej zárobkovej činnosti v rámci národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02. 05. 2024 viac
NP Finančné stimuly - Podpora SZČO

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie číslo 1/2024/§ 54 – „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ – Aktivita 2 „Podpora SZČO“ o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta na samostatnú zárobkovú činnosť prostredníctvom samozamestnania v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ – Aktivita 2 „Podpora SZČO“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02. 05. 2024 viac
Projekt Motivuj sa k zamestnaniu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Motivuj sa k zamestnaniu“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02. 05. 2024 viac
NP Finančné stimuly - Prax pre mladých

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o  možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie uchádzača o zamestnanie na účely vykonávania praxe a  predkladania žiadostí uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prax a o poskytnutie finančného príspevku na vykonávania praxe realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02. 05. 2024 viac
NP Finančné stimuly - Poskytovanie finančných príspevkov (Motivačný príspevok)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o  možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, aktivita 1 „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste“ a „Vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET“, podaktivita 3 „Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ (Motivačný príspevok)“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02. 05. 2024 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac