Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Stará Ľubovňa</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení SPOaSK na rok 2019
28. 06. 2018 viac
Partnerská spolupráca medzi slovenskými a poľskými službami zamestnanosti

Zástupcovia ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Ján Jakubianský, Ing. Miroslav Redaj a Ing. Vladimír Čokina sa dňa 8. decembra 2017 zúčastnili v meste Łosice v Poľskej republike  konferencie „Budovanie lokálneho partnerstva za účelom sociálno – ekonomického rozvoja a  aktivizácie trhu práce v okrese  Łosice”.

29. 12. 2017 viac
Stretnutie partnerov trhu práce

Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“ bol jedným z mnohých projektov v rámci spolupráce slovenských a poľských  inštitúcií, ktoré realizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. Jeho realizácia trvala od 1.4.2011 do 31.3.2013. Cieľom projektu  bolo posilnenie využívania sociálno – prefesijného potenciálu prihraničného regiónu Poľska a Slovenska prostredníctvom vytvorenia partnerskej siete spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a tiež výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na cezhraničnom trhu práce.

18. 12. 2017 viac
Ocenenia pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)  Stará  Ľubovňa  má za sebou tento rok obrovské úspechy. Dve významné ocenenia sa nedávno ušli aj zamestnancom oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).

04. 12. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac