Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Vajcíková Lýdia PhDr. 410 4 048/2440 300 Lydia.Vajcikova@upsvr.gov.sk
späť