Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

17.novembra 12, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zdenka Zuberová. Mgr. 17 1 052 / 2448 600 zdenka.zuberova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Hajtovka, Jarabina, Kyjov, Matysová, Ruská Voľa, Sulín, ÚdolLomnička - H, Stará Ľubovňa - A,B,H,P,R, Továrenská ulica Haščáková Vilma, Mgr. 16 1 052 / 2448 502 vilma.hascakova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Andrejovka, Hromoš, Lacková, Litmanová, Obručné, Plavnica, Pusté Pole, Starina, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa – Podsadek, príprava žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť - celý okres Hulvejová Marta, Mgr. 18 1 052/2448 608 marta.hulvejova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Ďurková, Forbasy, Hraničné, Chmeľnica, Legnava, Vislanka, Malý Lipník, Nižné Ružbachy, Orlov, Plaveč, Šambron, Vyšné RužbachyLomnička – (okrem H, M) Lipčáková Adriána, Bc. 18 1 052/2448 607 adriana.lipcakova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín - Čirč, Hniezdne, Kamienka, Kolačkov, Ľubotín Majovská Renáta, Mgr. 16 1 052/2448 601 renata.majovska@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín - Haligovce, Jakubany, Stará Ľubovňa okrem písmen A,B,H,P,R a okrem Továrenskej ulice Repková Janka, Mgr, PhD. 9 prízemie 052/2448 606 janka.repkova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Kremná, Lesnica, Mníšek, Nová Ľubovňa, Podolínec, Stráňany, Šarišské Jastrabie, Veľká Lesná, Lomnička – M Rinkovská Martina, Mgr. 9 prízemie 052/2448 605 martina.rinkovska@upsvr.gov.sk
úsek kolízneho opatrovníka- Andrejovka, Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Chmeľnica, Kyjov, Legnava, Ľubotín, Malý Lipník, Matysová, Nová Ľubovňa, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Starina, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Vislanka Stará Ľubovňa – priezvisko klienta L-Ž, Podsadek Duláková Alena, Mgr. 4 ul.17. novembra č.14 052/2448 603 alena.dulakova@upsvr.gov.sk
úsek kolízneho opatrovníka - Forbasy, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kremná, Lacková, Lesnica, Litmanová, Lomnička, Mníšek, Nižné Ružbachy, Podolínec, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa – priezvisko klienta A-K Michnová Mária, Mgr. 4 ul.17. novembra č.14 052/2448 603 maria.michnova@upsvr.gov.sk
úsek sociálnej kurately pre deti -Andrejovka, Forbasy, Chmeľnica, Hajtovka, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Lacková, Litmanová, Lomnička, Malý Lipník, Matysová, Orlov, Plaveč, Veľká Lesná, Údol, Nižné Ružbachy,Vyšné Ružbachy, Podolínec, Stará Ľubovňa - okrem miestnej časti Podsadek Hrebik Peter, Mgr. 8 prízemie 052/2448 604 peter.hrebik@upsvr.gov.sk
úsek sociálnej kurately pre deti - SĽ - Podsadek, Čirč, Ďurková, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Kremná, Kyjov, Mníšek nad Popradom, Legnava, Lesnica, Ľubotín, Obručné, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa,Starina, Sulín, Stráňany, Šambron, Šarišské Jastrabie, Veľký Lipník, Vislanka, Nová Ľubovňa, Jakubany Labašová Mária, Mgr. 10 prízemie 052/2448 613 maria.labasova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Augustínová Andrea, Mgr. 21 2 052/2448609 andrea.augustinova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Pazerová Dana, Mgr. 21 2 0915 857 823 dana.pazerova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Sčensná Simona, Mgr. 21 2 052/2448609 simona.scensna@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Šprochová Marianna, Mgr. 21 2 052/2448609 marianna.sprochova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Žid Dušan, Mgr. 21 2 0915 859 987 dusan.zid@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Pavlovská Mária, Mgr. 21 2. 052/2448609 maria.pavlovska@upsvr.gov.sk
späť