Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
poverená vedením oddelenia Snížiková Jana Ing. 221 2 posch. +421 56 2445700 jana.snizikova@upsvr.gov.sk
Bajusová Veronika Ing. 202 2 posch. +421 56 2445702 veronika.bajusova@upsvr.gov.sk
Kocáková Marta Mgr. 203 2 posch. 2445701 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
Majovská Mária 203 2 posch. +421 56 2445707 maria.majovska@upsvr.gov.sk
Kiš-Petyová Viola 204 2 posch. 2445706 viola.kis-petyova@upsvr.gov.sk
Raganová Marta JUDr. 204 2 posch. +421 56 2445708 marta.raganova@upsvr.gov.sk
Lovasová Iveta Mgr. 202 2 posch. +421 56 2445705 iveta.lovasova@upsvr.gov.sk
Romančák Roman 202 2 posch. +421 56 2445704 roman.romancak@upsvr.gov.sk
Čiljaková Libuša Ing. 218 2 posch. +421 56 2445703 libusa.ciljakova@upsvr.gov.sk
Grecula Mikuláš Ing. 8 prízemie +421 56 2445709 mikulas.grecula@upsvr.gov.sk
Polák Michal Ing. 3 prízemie +421 56 2445711 michal.polak@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Hvozdíková Silvia Bc. 101 prízemie +421 56 2446713 silvia.hvozdikova@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Pallérová Ildikó Mgr. 101 prízemie +421 56 2446714 ildiko.pallerova@upsvr.gov.sk
späť