Pracovisko Kráľovský Chlmec - Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, vedúca RHNNVAŠSD Kuncová Ivana Mgr. 11 0 056/2444560 ivana.kuncova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Pankovicsová Erika 10 0 056/2444562 erika.pankovicsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Suszterová Denisa Mgr. 0 0562443561 denisa.suszterova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Murinová Veronika Ing. 16 0 056/2444559 veronika.murinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Košarová Ľubica Ing. 16 0 056/2444559 lubica.kosarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kyčáková Judita Bc. 16 0 056/2444567 judita.kycakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kovács Janíková Tímea Bc. 15 0 056/2444565 timea.kovacsjanikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Ondová Alexandra Mgr. 15 0 056/2444565 alexandra.ondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Bálintová Zuzana Bc. 15 0 056/2444566 zuzana.balintova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Terebešiová Tímea Bc. 18 0 056/2444564 timea.terebesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Lehocká Monika Ing. 18 0 056/2444561 monika.lehocka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Puškárová Diana Mgr. pracovisko ČnT +421 56 2443560 diana.puskarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Illésová Csilla Ing. pracovisko ČnT -421 562443 561 csilla.illesova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Szabóová Diana Mgr. pracovisko ČnT +421 562446 561 diana.szaboova@upsvr.gov.sk
späť