Vyhodnotenie burzy informácií 2019

V rámci Týždňa kariéry dňa 05.12.2019 Úrad práce, sociálnych vecí arodiny Ružomberok zorganizoval Burzu informácií, ktorá sa konala vpriestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku.

Burzu informácií slávnostne otvoril zástupca riaditeľa ÚPSVaR Ružomberok PhDr. Rastislav Lettrich. Vslávnostnom príhovore privítal všetkých zúčastnených, no najmä žiakov základných škôl, študentov a pedagógov pozvaných stredných odborných škôl, zamestnávateľov, ktorí vrámci duálneho vzdelávania spolupracujú spozvanými strednými školami, rodičov žiakov základných škôl a širokú verejnosť. V úvode príhovoru, zúčastnených oboznámil s cieľom tohto stretnutia a zároveň vyjadril presvedčenie, že toto stretnutie, ktoré je symbolom prepojenia vzdelávania a praxe, bude prínosom pre všetkých, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnili.

Burzy informácií sa v Ružomberku zúčastnilo 18 základných škôl s celkovým počtom 505 žiakov 9. ročníkov, ktorí prišli v sprievode výchovných poradcov a rodičov. Za účelom predstavenia rôznorodosti učebných a študijných odborov prišlo predstaviť a prezentovať možnosti štúdia 20 stredných odborných škôl so 114 študentmi a pedagógmi, pôsobiacich nielen v okrese Ružomberok, v blízkom okolí ale aj vo vzdialenejších okresoch, ktoré sa svojim odborným študijným zameraním odlišujú od stredných odborných škôl pôsobiacich v regióne. Pre zdravotne znevýhodnených žiakov prišli ponúknuť možnosti štúdia a následného uplatnenia sa na trhu práce 2 stredné školy pre žiakov s telesným a zrakovým postihnutím.

Všetci zúčastnení vyjadrili veľkú spokojnosť s touto aktivitou, ktorá otvorila žiakom široký náhľad na jednotlivé profesie, v ktorých podľa ich schopností môžu nájsť vbudúcnosti pracovné uplatnenie. Burza informácií bola prínosom nielen pre žiakov základných škôl, ale aj podporou pre stredné odborné školy a zamestnávateľov spolupracujúcich so strednými školami vrámci duálneho vzdelávania, ktoré môžu sohľadom na potreby trhu práce prispôsobovať vzdelávanie a prax budúcich absolventov stredných škôl.

Veľké poďakovanie patrí pedagógom a študentom stredných odborných škôl, ktorí prišli predstaviť a prezentovať širokú škálu učebných a študijných odborov, zamestnávateľom, ktorí prišli spolu so strednými školami ponúknuť a predstaviť možnosti uplatnenia sa na trhu práce po ukončení strednej školy, ale aj žiakom základných škôl a širokej verejnosti, ktorí prišli podporiť svojou účasťou zmysel a význam tohto stretnutia.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.12.2019
Dátum aktualizácie: 04.02.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac