Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b, príspevok na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti § 49 - uzavreté dohody Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49, Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55, Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56, Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a, Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57, Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59, Príspevok integračnému podniku - § 53f), Kompenzačné príspevky integračnému podniku - § 53g) Ľudmila Majerčíková , Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50, Príspevok integračnému podniku - § 53f), Kompenzačné príspevky integračnému podniku - § 53g), Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, Pracuj v školskej kuchyni - §54, Praxou k zamestnaniu 2 v BSK - §54 Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j, Príspevok na aktivačnú činnosť § 52, Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a) Daniela Soboličová, Mgr. 403 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu udržania pracovných miest -§50k asistent výboru pre otázky zamestnanosti, Asistent projektového manažéra, implementácia projektu agenda projektov ESF, overovateľ výdavkov ESF, Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a), Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c), Zosúladenie rodinného a pracovného života v BSK - §54 Ing. Zuzana Čierna 403 3 033/2443222 zuzana.cierna@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51, Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a, Pomôž svojej obci -§ 54, Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a) Ľubica Kováčová 403 3 033/2443222 lubica.kovacova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Jana Tuchyňová Ing. 404 3 033/2443403 033/2443402 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk karin.grausova@upsvr.gov.sk
späť