Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, EURES Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Mgr. Michaela Miškovičová 101 príz. 033/2443312 michaela.miskovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Mgr. Anna Urbanová 101 príz. 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Mgr. Kristína Vajdová 101 príz. 033/2443314 kristina.vajdova@upsvr.gov.sk
Slovenský Grob, Pezinok H - J, Štefanová, Sv. Jur A - H, Sv. Jur P - Ž, Mgr. Mária Milová 410 3 033/2443320 maria.milova@upsvr.gov.sk
Pezinok A - G, Vištuk, Sv. Jur CH - O, Doľany, Dubová Ing. Andrea Matuškovičová 410 3 033/2443320 andrea.matuskovicova2@upsvr.gov.sk
Modra A- O, Pezinok Ň, O, P, R, S Ivan Šustek 408 3 033/2443322 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Šenkvice, Vinosady, Pezinok K ,L, M, N Ing. Natália Ivaničová 407 3 033/2443318 natalia.ivanicova@upsvr.gov.sk
Viničné, Častá, Pezinok Š - Ž, Limbach Mgr. Dominika Pavlíková 407 3 033/2443321 dominika.pavlikova@upsvr.gov.sk
Modra P - Ž, Budmerice, Jablonec, Báhoň, Píla Mgr. Martina Tomaškovičová 407 3 033/2443311 martina.tomaskovicova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Jana Buchová 409 3 033/2443410 jana.buchova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ladislav Matula 409 3 033/2443411 ladislav.matula@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Bc. Lucia Hlavinová 408 3 033/2443317 lucia.hlavinova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
zodpovedný pracovník za úsek v Senci Bc. Michaela Kakašová 4 príz. 02/20453300 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Dana Gracová 9 príz. 02/20453318 dana.gracova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Silvia Pódová 9 príz. 02/20453318 silvia.podova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Ing. Gilbert Harrer 9 príz. 02/20453316 gilbert.harrer@upsvr.gov.sk
Senec A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob, Kalinkovo Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453310 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec H, CH, I, J, K, L, M, N, O, Hrubý Šúr, Malinovo, Nový Svet, Blatné Mgr. Poórová Erbenová Ivana 1 príz. 02/20453312 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Senec S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Most pri Bratislave, Rovinka Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec P, Q, R, Bernolákovo, Igram, Vlky, Kostolná pri Dunaji, Hamuliakovo Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Tomášov, Nová Dedinka, Veľký Biel, Hurbanova Ves, Kráľová pri Senci Ing. Stanislava Klírová 2 príz. 02/20453311 stanislava.klirova@upsvr.gov.sk
Ivánka pri Dunaji, Kaplná, Čataj, Miloslavov Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Reca, Hrubá Borša, Tureň, Zálesie , Boldog Kristína Jiránková 3 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi PhDr. Silvia Zdútová 7 príz. 02/20453411 silvia.zdutova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Mgr. Andrea Chovancová 7 príz. 02/20453410 andrea.chovancova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia , DHN obec Limbach, Mgr. Haladová Eva 306 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. L,Ľ,N,O,R,V,Fa-Fe, , koordinácia EÚ A-K, PnS A,L,Ľ,N.O,R,V,Fa-Fe, Č Mgr. Ulrichová Eva 306 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. M,P,W,Ď, PnS M,P,W,Ď Zmajkovičová Mária 306 2 033/2443552 maria.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. K,D,Fi-Fx, PnS K,D,Fi-Fx, H Uscká Silvia 306 2 033/2443555 silvia.uscka@upsvr.gov.sk
ŠSD,písm. CH,E,S,Š,T,Ť,Ž, PnS CH,E,S,Š,T,Ť,Ž Ing.Jauschová Patrícia 306 2 033/2443554 patricia.jauschova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. Ba,Be,C,G,J,Z,U, koordinácia EÚ L-Ž, PnS B,C,G,J,Z,U,I Ing. Porubanová Zuzana 306 2 033/2443553 zuzana.porubanova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. H,AM-AZ, DHN + NV obec Modra, Báhoň, Častá, Dubová, Jablonec, Sv. Jur, Šenkvice , Vištuk, Vinosady, Doľany,Dotácie Mgr. Chanečková Martina 305 2 033/2443556 martina.chaneckova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,Č,I,AB-AL DHN+NV obec Pezinok, Viničné Dotácie Lic. Durdovanský Andrej 305 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ A,B, L,V,Z,Ž Ing. Koišová Michaela 16 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD H, Ka, Ke , NV Bernolákovo, Blatné, Chorv.Grob, Čataj, Hamuliakovo, Hr. Šúr, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Tomášov, Vlky, Rovinka DHN Senec I-Z Mgr.Radványiová Michaela 15b 1 02/20453550 michaela.radvanyiova@upsvr.gov.sk
ŠSD K (bez Ka, Ke) , DHN Bernolákovo, Rovinka, Dun.Lužná, Hamuliakovo, Dotácie Dovalovská Denisa 11 1 02/20453551 denisa.dovalovska@upsvr.gov.sk
ŠSD R (bez Ra,Re),Š,T,Ť,X , koordinácia EÚ R - U Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD J,S, DHN Senec F,G,H, Tomášov, Miloslavov, Chorv. Grob, Most pri BA, Nová Dedinka , Dotácie Bc. Matláková Adéla 15 1 02/20453511 adela.matlakova@upsvr.gov.sk
ŠSD M, Q, Koordinácia EÚ C-G,Ch,M Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD B,Ch,Ž NV Ivanka Pri Dunaji, Kalinkovo, Kostolná, Kráľová pri Senci, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel, Zálesie DHN Veľký Biel, Kalinkovo, Blatné, Igram, Čataj,Kaplna, Zálesie, Reca, Boldog, Nový Svet Mgr. Durayová Erika 11 1 02/20453556 erika.durayova@upsvr.gov.sk
ŠSD P, G DHN Senec A -E, Ivanka pri Dunaji, Hr.šúr, Hr.Borša, Hurb.Ves, Malinovo, Rureň, kostolná, Králová pri Senci, Vlky, NV Senec, Miloslavov, Malinovo, Kaplna, Dun.Lužná, Boldog, Hr.Borša, Hurbanova Ves, Igram Mgr. Sninčáková Marianna 15b 1 02/20453550 marianna.snincakova@upsvr.gov.sk
ŠSD A, D,Ď,Dz,Dž, F,I Koordinácia EÚ K, N,O, Bc. Váleková Martina 15 1 02/20453553 martina.valekova@upsvr.gov.sk
ŠSD A,C,Č, E, N, O, U, Z, Y, Koordinácia EÚ H,I,J,P Bc. Matláková Viera 11 1 02/20453555 viera.matlakova@upsvr.gov.sk
ŠSD V, W, L, Ra, Re Zmeková Lucia 10 1 02/20453557 lucia.zmekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bieliková Silvia , Mgr. 210 1 033/2443670 Silvia.Bielikova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 210 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H Garayová Takáčová Veronika, Mgr. 212 1 033/2443671 Veronika.GarayovaTakacova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 Jana.Hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 Zuzana.Celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Mezeiová Milota, Mgr. 101 2 033/2443643 Mezeiovam@upsvr.gov.sk
A,Á,B,C,Č,F,O,V,W Táborská Jana , Mgr. 101 2 033/2443643 Jana.Taborska@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Ú,Z,Ž Rajnohová Matrina, Ing. 104 2 033/2443644 Martina.Rajnohova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,J,L,Ľ,P Krištofová Mária, Ing. 104 2 033/2443641 Maria.Kristofova2@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Kr-Ky,M,T,Ť Gschweng Zuzana 104 2 033/2443644 Zuzana.Gschweng@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Salmáš Jozef, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W Macáková Iveta, Mgr. 6 príz. 02/20453672 Iveta.Macakova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z, Ž + kontrola Agnerová Zuzana, Mgr.+ kontrola 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X Leginusová Irena 6 príz. 02/20453670 Irena.Leginusova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Kakašová Erika, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
B,J,M,X,Z,Ž ,Horváth/ová Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,D,Ď,CH,O,S,U,T,Ť,W Vojteková Soňa 5 príz. 02/20453643 Sona.Vojtekova@upsvr.gov.sk
E,R,K,N,Ň,V Takácsová Zuzana, Mgr. 5 príz. 02/20453642 Zuzana.Takacsova@upsvr.gov.sk
A,Č,H,I,L,P,Š Dvorská Katarína , Ing. 5 príz. 02/20453642 Katarina.Dvorska2@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 312 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra, Budmerice Pösingerová Veronika, Mgr. 310 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok, Viničné Huljaková Marianna, Mgr. 309 2 033/244 3601 marianna.huljakova@upsvr.gov.sk
Pezinok Kanková Barbara, Mgr. 310 2 033/244 3607 barbara.kankova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Idesová Veronika, Bc. 309 2 033/244 3601 veronika.idesova@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Vištuk, Slovenský Grob Eliašová Katarína, Mgr. 310 2 033/244 3604 katarina.jantulova@upsvr.gov.sk
NRS Augustínová Zuzana, Mgr. 311 2 033/244 3611 zuzana.augustinova@upsvr.gov.sk
NRS Pavlacova Jana, Mgr. 311 2 033/244 3606 jana.pavlacova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre maloleté deti Rybárová Kristína, Mgr. 308 2 033/2443602 kristina.rybarova @upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre PFO Kurcabová Martina, Mgr. 308 2 033/2443608 martina.kurcabova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 303 2 033/2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Záhorská Michaela, Mgr. 209 1 033/2443605 michaela.zahorska@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Ábelová Ľudmila, Mgr. 311 2 033/244 606 ludmila.abelova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu -Tomášov, Tureň, Vlky, Senec /K/ Úradníková Ľubica, PhDr. 14 1 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Miloslavov, Kalinkovo, Hrubá Borša Senec /A,B,C,D,E/ Hladká Petra, Mgr. 12 1 02/204 53603 petra.hladka@upsvr.gov.sk
Rovinka, Most pri Bratislave, Malinovo, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Senec /Š,T,U,V,Y,Z/ Križanová Mária, Mgr. 14 1 02/204 53606 maria.krizanova2@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Veľký Biel, Kráľová pri Senci, Igram, Nový Svet, Senec /L,M,N,O,Q/ Vašková Lenka, Mgr. 12 1 02/204 53600 lenka.vaskova@upsvr.gov.sk
Chor. Grob, Zálesie Čataj, Boldog, Reca, Blatné, , Senec/P,R,S/ Zuzana Režnáková, Bc. 14 1 02/204 53602 zuzana.reznakova@upsvr.gov.sk
Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka,Hamuliakovo, Kaplná, Kostolná / G,H, Ch,I, J/ Benická Dagmar, Mgr. 12 1 02/20453600 dagmar.benicka@upsvr.gov.sk
Krízové rodiny/CAN/NRS/Osvojenia
Bernolákovo, Miloslavov, Veľký Biel, Kaplná, Igrám, Čataj, Réca, Nový Svet, Boldog, Tureň, Senec/R-Z/ Gorušová Valentyna, Mgr. 15a 1 02/20453608 valentyna.gorusova@upsvr.gov.sk
Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka p/D, Tomášov, Vlky, Nová Dedinka, Kostolná p/D, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves /Senec I- P/ Pidová Silvia, Mgr. 17 1 02/20453601 silvia.pidova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Kalinkovo, Kráľová p/S, Hrubá Borša, Malinovo, Most p/B, Blatné, Senec /A-H/ Hodasová Gabriela, Mgr. 15a 1 02/204 53601 gabriela.hodasova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Dzielava Tatiana, Mgr. 17 1 02/204 53607 tatiana.dzielava@upsvr.gov.sk
NP IPV Bartalošová Vierka, Mgr. 15a 1 02/20453608 vierka.bartalosova@upsvr.gov.sk
NP PFO Káčerová Marta, Mgr. 17 1 220453607 marta.kacerova@upsr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 3 prízemie 02/204 53639, 033/ 2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Izsaková Petra, Mgr. 2 prízemie 02/20453604 petra.izsakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, Príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b, Prvá pomoc, Skrátená práca Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, Prvá pomoc, § 54 - Chyť sa svojej šance - zamestnávatelia Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j, Príspevok na aktivačnú činnosť § 52, Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a), Prvá pomoc, Skrátená práca Daniela Soboličová, Mgr. 403 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektov Andrea Horváthová, Ing. 403 3 033/2443222 andrea.horvathova@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51, Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a, Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, Prvá pomoc Michaela Michalides 402 3 033/2443223 michaela.michalides@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55, Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56 , Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a, Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59, Prvá pomoc Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, Prvá pomoc Jana Tuchyňová, Ing. 404 3 033/2443403 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk
Príspevok integračnému podniku - § 53f), Kompenzačné príspevky integračnému podniku - § 53g), Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49, Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57, Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a), Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c), Chyť sa svojej šance - príspevok pre SZČO - § 54 Antónia Kissová, Bc. 403 3 033/2443222 antonia.kissova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42, Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46, Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
NP "Pomáhame odídencom-poradenstvo" Ing. Anna Ladická 411 3 033/2443404 anna.ladicka@upsvr.gov.sk
NP "Pomáhame odídencom" Bc. Lucia Durgalová 411 3 033/2443404 lucia.durgalova@upsvr.gov.sk
Bc. Alexandra Hrochová 411 3 033/2443404 alexandra.hrochova@upsvr.gov.sk
Anna Hanuliaková 411 3 033/2443404 anna.hanuliakova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Mária Kadlecová, Mgr. 206 1 033/2443110 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 8 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk
späť