Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, EURES Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Mgr. Miškovičová Michaela 411 3 033/2443312 michaela.miskovicova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Mgr. Anna Urbanová 411 3 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Mgr. Kristína Vajdová 411 3 033/2443314 kristina.vajdova@upsvr.gov.sk
Slovenský Grob, Pezinok H - J, Štefanová, Sv. Jur A - H, Sv. Jur P - Ž Mgr. Mária Milová 410 3 033/2443320 maria.milova@upsvr.gov.sk
Pezinok A - G, Vištuk, Sv. Jur CH - O, Píla, Dubová Ing. Andrea Matuškovičová 410 3 033/2443320 andrea.matuskovicova2@upsvr.gov.sk
Modra A- O, Pezinok R, S, Limbach Ivan Šustek 408 3 033/2443322 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Pezinok M-P, Budmerice, Modra P - Š, Jablonec Bc. Lucia Hlavinová 408 3 033/2443317 lucia.hlavinova@upsvr.gov.sk
Šenkvice, Vinosady, Pezinok K,L, Báhoň Ing. Natália Ivaničová 407 3 033/2443318 natalia.ivanicova@upsvr.gov.sk
Viničné, Šastá, Doľany, Pezinok Š - Ž, Modra T - Ž Mgr. Dominika Pavlíková 407 3 033/2443321 dominika.pavlikova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Jana Buchová 409 3 033/2443410 jana.buchova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
zodpovedný pracovník za úsek v Senci Bc. Michaela Kakašová 4 príz. 02/20453300 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Dana Gracová 9 príz. 02/20453318 dana.gracova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Iveta Straňáková 9 príz. 02/20453318 iveta.stranakova@upsvr.gov.sk
ŠSD, RECEPCIA Ing. Gilbert Harrer 9 príz. 02/20453316 gilbert.harrer@upsvr.gov.sk
Senec A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob, Kalinkovo Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453310 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec H, CH, I, J, K, L, M, N, O, Hrubý Šúr, Malinovo, Nový Svet, Blatné Mgr. Poórová Erbenová Ivana 1 príz. 02/20453310 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Senec S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Most pri Bratislave, Rovinka Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec P, Q, R, Bernolákovo, Igram, Vlky, Kostolná pri Dunaji Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Tomášov, Nová Dedinka, Veľký Biel, Hurbanova Ves, Kráľová pri Senci Ing. Stanislava Klírová 2 príz. 02/20453311 stanislava.klirova@upsvr.gov.sk
Ivánka pri Dunaji, Kaplná, Čataj, Miloslavov Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Reca, Hrubá Borša, Tureň, Zálesie , Boldog Kristína Jiránková 3 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Mgr. Mária Janušicová 7 príz. 02/20453411 maria.janusicova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Mgr. Andrea Chovancová 7 príz. 02/20453410 andrea.chovancova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia , DHN obec Limbach, Mgr. Haladová Eva 306 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. L,Ľ,N,O,R,V,Fa-Fe, , koordinácia EÚ A-K, DHN, obec Sl. Grob, Štefanová, PnS A,L,Ľ,N.O,R,V,Fa-Fe, Č Mgr. Ulrichová Eva 306 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. M,P,W,Ď, DHN, obec Vištuk, Píla, PnS M,P,W,Ď Zmajkovičová Mária 306 2 033/2443552 maria.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. K,D,Fi-Fx, DHN obec. Vinosady, Sv.Jur, PnS K,D,Fi-Fx, H Uscká Silvia 306 2 033/2443555 silvia.uscka@upsvr.gov.sk
ŠSD,písm. CH,E,S,Š,T,Ť,Ž DHN obec Budemrice, Viničné, PnS CH,E,S,Š,T,Ť,Ž Mgr. Krasňanská Anna 306 2 033/2443554 anna.krasnanska@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. Ba,Be,C,G,J,Z,U, koordinácia EÚ L-Ž, DHN obec Šenkvice, PnS B,C,G,J,Z,U,I Ing. Porubanová Zuzana 306 2 033/2443553 zuzana.porubanova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. H,AM-AZ, DHN + NV obec Modra, Báhoň, Častá, Dubová, Jablonec, Doľany,Dotácie Mgr. Chanečková Martina 308 2 033/2443556 martina.chaneckova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,Č,I,AB-AL DHN+NV obec Pezinok, Dotácie Lic. Durdovanský Andrej 308 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu, Koordinácia EÚ A,B, L,V,Z,Ž Ing. Koišová Michaela 16 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD H, V , NV Bernolákovo, Blatné, Chorv.Grob, Čataj, Hamuliakovo, Hr. Šúr, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Tomášov, Vlky, Rovinka DHN Senec F-Z, Most pri BA, Nová Dedinka, Miloslavov, Chorv.Grob, Tomášov Ing. Šikulová Jolana 15b 1 02/20453550 jolana.sikulova@upsvr.gov.sk
ŠSD K (bez Kl, Km) , DHN Bernolákovo, Rovinka, Dotácie Mériová Melánia 11 1 02/20453551 melania.meriova@upsvr.gov.sk
ŠSD R (bez Re),Š,T,Ť,X , koordinácia EÚ R - U DHN Reca, Boldog, Nový Svet, Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD J,S,W,Ž , DHN Tureň, Kostolná, Kráľová pri Senci, Vlky , Dotácie Szaszáková Martina 15 1 02/20453511 martina.szaszakova@upsvr.gov.sk
ŠSD M, N (bez Na, Ne ), Q, Koordinácia EÚ C-G,Ch,M DHN Ivanka pri Dunaji, Hr.Šúr, Hurbanova Ves, Malinovo Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD B,Ch,Re NV Ivanka Pri Dunaji, Kalinkovo, Kostolná, Kráľová pri Senci, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel, Zálesie DHN Veľký Biel, Kalinkovo, Mgr. Durayová Erika 11 1 02/20453554 erika.durayova@upsvr.gov.sk
ŠSD P, G, I, E DHN Senec A -E, NV Senec, Miloslavov, Malinovo, Kaplna, Dun.Lužná, Boldog, Hr.Borša, Hurbanova Ves, Igram Bc. Uherčíková Alžbeta 15b 1 02/20453550 alzbeta.uhercikova@upsvr.gov.sk
ŠSD D,Ď,Dz,Dž, L, F, Koordinácia EÚ K, N,O, DHN Dun.Lužná, Hamuliakovo Bc. Váleková Martina 15 1 02/20453553 martina.valekova@upsvr.gov.sk
ŠSD A,C,Č,Na,Ne, Kl,Km,O,U,Z,Y, Koordinácia EÚ H,I,J,P, DHN Hr.Borša, Blatné, Igram, Čataj, Kaplna, Zálesie Bc. Matláková Viera 16 1 02/20453555 viera.matlakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bieliková Silvia , Mgr. 210 1 033/2443670 Silvia.Bielikova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Urban Miroslav, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H Oľga Ondeková Vlníková, Mgr. 212 1 033/2443671 Olga.Ondekovavlnikova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z Hrotková Jana, Mgr. 212 1 033/2443671 Jana.Hrotkova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 Zuzana.Celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Mezeiová Milota, Mgr. 312 2 033/2443643 Mezeiovam@upsvr.gov.sk
A,Á,B,C,Č,F,O,V,W Táborská Jana , Mgr. 312 2 033/2443643 Jana.Taborska@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Ú,Z,Ž Rajnohová Martina, Ing. 310 2 033/2443644 Martina.Rajnohova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,J,L,Ľ,P Krištofová Mária, Ing. 310 2 033/2443641 Maria.Kristofova2@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Kr-Ky,M,T,Ť Gschweng Zuzana 310 2 033/2443642 Zuzana.Gschweng@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Salmáš Jozef, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola Macáková Iveta, Mgr. 6 príz. 02/20453672 Iveta.Macakova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z Agnerová Zuzana, Mgr.+ kontrola 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Leginusová Irena 6 príz. 02/20453670 Irena.Leginusova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Kakašová Erika, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
B,J,M,X,Z,Ž ,Horváth/ová Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,D,Ď,CH,O,S,U,T,Ť,W Vojteková Soňa 5 príz. 02/20453643 Sona.Vojtekova@upsvr.gov.sk
E,R,K,N,Ň,V Takácsová Zuzana, Mgr. 5 príz. 02/20453642 Zuzana.Takacsova@upsvr.gov.sk
A,Č,H,I,L,P,Š Dvorská Katarína , Ing. 5 príz. 02/20453642 Katarina.Dvorska2@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 303 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra, Budmerice Pösingerová Veronika, Mgr. 305 2 033/244 3603 veronika.posingerova@upsvr.gov.sk
Pezinok Huljaková Marianna, Mgr. 304 2 033/244 3601 marianna.huljakova@upsvr.gov.sk
Pezinok Kanková Barbara, Mgr. 305 2 033/244 3607 barbara.kankova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Idesová Veronika, Bc. 304 2 033/244 3601 veronika.idesova@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, , Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Viničné , Vištuk, Slovenský Grob Haršanová Klaudia, Mgr. 305 2 033/244 3604 klaudia.harsanova@upsvr.gov.sk
NRS Rybárová Kristína, Mgr. 311 2 033/244 3602 kristina.rybarova@upsvr.gov.sk
NRS Pavlacova Jana, Mgr. 311 2 033/244 3606 jana.pavlacova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre maloleté deti Slováková Michaela, Mgr. 302 2 033/2443611 michaela.slovakova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre PFO Kurcabová Martina, Mgr. 311 2 033/2443608 matina.kurcabova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 2 033/2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Filipová Lenka, Mgr. 209 1 033/2443605 0918514167 lenka.filipova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu -Rovinka, Kalinkovo Róková Katarína, Mgr. 12 2 02/204 53600 katarina.rokova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Miloslavov, Alžbetin Dvor, Senec /A,B,C,D,E/ Briestenská Zuzana, Mgr. 12 2 02/204 53603 zuzana.briestenska@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves, Malinovo, Zálesie, Hrubý Šúr, Kostol. pri Dunaji, Veľký Biel, Most pri BA,Senec/F,G,M,N,L/ Križanová Mária, Mgr. 14 2 02/204 53606 maria.krizanova2@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Vlky, Tomášov, Tureň, Senec/K, O,P,R/ Úradníková Ľubica, PhDr, 14 2 02/204 53602 lubica.uradnikova@upsvr.gov.sk
Kaplná, Čataj, Igram, Boldog, Chor. Grob, Reca, Blatné, Senec/S,T,U,V,Z/ Danišová Andrea, Mgr. 14 2 02/204 53602 andrea.danisova@upsvr.gov.sk
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka,Hamuliakovo, Senec/F, G,H, Ch,I, J/ Pavlovičová Jana, Mgr. 12 2 02/20453600 jana.pavlovicova@upsvr.gov.sk
Krízové rodiny/CAN/NRS/Osvojenia
Bernolákovo, Kaplná, Igrám, Čataj, Réca, Nový Svet, Boldog, Tureň, Senec/R-Z/ Fialek Martin, PhDr. 15a 2 02/20453601 martin.fialek@upsvr.gov.sk
Hurbanova Ves,Hrubý Šúr, Kostolná p/D, Nová Dedinka, Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka p/D, Tomášov, Vlky, Veľký Biel /Senec I- P/ Bartalová Jana. Karolína, Mgr. 17 2 02/20453601 jana.bartalova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Miloslavov, Kalinkovo, Kráľová p/S, Hrubá Borša, Malinovo, Most p/B, Blatné, Senec /A-H/ Hodasová Gabriela, Mgr. 15a 2 02/204 53601 gabriela.hodasova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Múčka Kristína, Mgr. 17 2 02/204 53607 kristina.mucka@upsvr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 3 príz. 02/204 53639 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Izsaková Petra, Mgr. 2 príz. 02/20453604 petra.izsakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b Prvá pomoc Mária Poljovková, Mgr. 406 3 033/2443400 maria.poljovkova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 Prvá pomoc Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j Príspevok na aktivačnú činnosť § 52 Príspevok na aktivačnú činosť formou dobrovoľníckej služby - §52a) Prvá pomoc Daniela Soboličová, Mgr. 403 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektov Andrea Horváthová, Ing. 403 3 033/2443222 andrea.horvathova@upsvr.gov.sk
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a Prvá pomoc Michaela Michalides 104 prízemie 033/2443232 michaela.michalides@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56 Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59 Prvá pomoc Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Prvá pomoc Jana Tuchyňová, Ing. 404 3 033/2443403 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk
Príspevok integračnému podniku - § 53f) Kompenzačné príspevky integračnému podniku - § 53g) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49 Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57 Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a) Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c) Antónia Kissová, Bc. 403 3 033/2443222 antonia.kissova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Tatiana Emrichová 414 3 033/2443404 tatiana.emrichova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Lucia Durgalová, Bc. 414 3 033/2443404 lucia.durgalova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Martina Čaplová, Mgr. 104 prízemie 033/2443232 martina.caplova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42, Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46, Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Informačné a poradenské služby - §42, Odborné poradenské služby - §43 Mgr. Diana Somogyiová 10 1 02/20453320 diana.somogyiova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Mária Kadlecová, Mgr. 206 1 033/2443110 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 8 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk
späť