Referát správneho konania

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
správne konanie Mezeiová Alica, Mgr. 106 1. SB 035/2440314 alica.mezeiova@upsvr.gov.sk
správne konanie Gergelyová Silvia, Mgr. 106 1. SB 035/2440314 silvia.gergelyova@upsvr.gov.sk
správne konanie Vanyová Adriana, Mgr., PhD. 109 1. SB 035/2440316 adriana.vanyova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
správne konanie Behunová Andrea, Mgr. 17 3. 031/2447312 andrea.behunova@upsvr.gov.sk
správne konanie Takácsová Mariana, Ing. Bc. 16 3. 031/2447314 mariana.takacsova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
správne konanie Silvia Szabó, Mgr. 602A 6. 036/2443318 silvia.szabo@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
správne konanie Valovičová Mária, Ing. 27 1. 035/2441333 maria.valovicova@upsvr.gov.sk
späť