Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ved. oddelenia Aktivačného centra Drobná Beáta, Ing. 204 2 033/2440 461 beata.drobna@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Balážová Svetlana, Bc. 205 2 033/2440 460 svetlana.balazova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Križanová Annamária, Mgr. 204 2 033/2440 462 annamaria.krizanova@upsvr.gov.sk
späť