Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 033/2440526, 033/2440510

ÚPSVaR Trnava

Jána Bottu 4, 91701 Trnava 033/2440 999 tt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informátor, spojovateľ príz. 033/2440 999
Riaditeľ ÚPSVaR Trnava Tomeček Juraj, Ing. 409 4 033/2440 101 juraj.tomecek@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa Matyášovičová Zuzana 409 4 033/2440 101 zuzana.matyasovicova@upsvr.gov.sk

Osobný úrad - Personálne oddelenie I

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Osobný úrad - Personálne oddelenie I Pobjecká Alena, Mgr. 513 5 033/2440 120 alena.pobjecka@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Evinicová Jurečková Karin, Mgr. 504 5 033/2440 130 karin.evinicova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Johanesová Lenka, Mgr. 512 5 033/2440 133 lenka.johanesova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Krištofíková Veronika, Mgr. 512 5 033/2440 133 veronika.kristofikova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Krchnárová Lucia, PhDr. 411 4 033/2440 300 lucia.krchnarova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Behúlová Jana, Mgr. 511 5 033/2440 330 jana.behulova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Igazová Gabriela, Mgr. 511 5 033/2440 330 gabriela.igazova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bobeková Zlatica, Ing. 511 5 033/2440 330 zlatica.bobekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Gavalec Pavol, Ing. 214 2 033/2440 310 pavol.gavalec@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúceho odd. Chnápková Ivana, Bc. 1 033/2440 311 ivana.chnapkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Bohúnová Veronika 1 033/2440 329 veronika.bohunova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Jakubčínová Gabriela, Mgr. 1 033/2440 327 gabriela.jakubcinova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Jánošová Katarína, Mgr. 1 033/2440 411 katarina.janosova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Ölvecká Gabriela, Ing. 1 033/2440 410 gabriela.olvecka@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Ružičková Lenka, Bc. 1 033/2440 327 lenka.ruzickova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Ružičková Mária, Ing. 1 033/2440 412 maria.ruzickova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Mizeríková Lucia, Mgr. 1 033/2440 409 lucia.mizerikova@upsvr.gov.sk
J, Kr Bíla Žaneta, Bc. 1 033/2440 321 zaneta.bila@upsvr.gov.sk
L, R Gabrielová Blanka, Mgr. 1 033/2440 322 blanka.gabrielova@upsvr.gov.sk
Pl-Pz, T, Ť Gádošiová Martina, Mgr. 1 033/2440 324 martina.gadosiova@upsvr.gov.sk
Ks-Kz, O, Pa-Pi Hrivnáková Katarína, PhDr. 1 033/2440 324 katarina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
He-Hz, I Jordánová Jana 1 033/2440 317 jana.jordanova@upsvr.gov.sk
Ke-Ko, U, Ž Kanderová Andrea 1 033/2440 320 andrea.kanderova@upsvr.gov.sk
Ha, Ka, G Krištofiaková Katarína, Ing. 1 033/2440 317 katarina.kristofiakova@upsvr.gov.sk
A, Ba-Bi Lanáková Zlatica 1 033/2440 312 zlatica.lanakova@upsvr.gov.sk
Bj-Bz, C, Č Lukačovičová Štefánia 1 033/2440 313 stefania.lukacovicova@upsvr.gov.sk
Se-Sz Miklovičová Eva, Bc. 1 033/2440 323 eva.miklovicova@upsvr.gov.sk
D, Ď, CH, E, F Ostrovská Jana, Mgr. 1 033/2440 316 jana.ostrovska@upsvr.gov.sk
M Selnekovičová Jarmila, Mgr. 1 033/2440 320 jarmila.selnekovicova@upsvr.gov.sk
N, Š Sorentíny Zuzana, Bc. 1 033/2440 322 zuzana.sorentiny@upsvr.gov.sk
Sa, V, W, Z, Y Sorentínyová Mária 1 033/2440 325 maria.sorentinyova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia AOTPaP Vitteková Iveta, Mgr. 413 4 033/2440 400 iveta.vittekova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - ESF Kmošenová Miriam 401 4 033/2440 220 miriam.kmosenova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - ESF Kocánová Martina, Mgr. 401 4 033/2440 220 martina.kocanova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - motivačný príspevok pre UoZ Gašparovičová Silvia, Mgr. 402 4 033/2440 415 silvia.gasparovicova@upsvr.gov.sk
Referát oddelenia AOTPaP - prax pre mladých Janeková Denisa, Ing. 402 4 033/2440 415 denisa.janekova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - § 53 dochádzka za prácou Detrichová Patrícia, Mgr. 403 4 033/2440 303 patricia.detrichova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - § 53 dochádzka za prácou Hornáčková Alexandra, Mgr. 403 4 033/2440 303 alexandra.hornackova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - zamestnávanie občanov so ZP / integračné podniky Varšíková Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.varsikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - zamestnávanie občanov so ZP / integračné podniky Machová Jana, Ing. 404 4 033/2440 413 jana.machova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - podpora vytvárania pracovných miest Herudová Veronika, Mgr. 405 4 033/2440 416 veronika.herudova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - podpora vytvárania pracovných miest Kvetanová Daniela, Bc. 405 4 033/2440 416 daniela.kvetanova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - príspevok na začatie SZČ Wittgruber Zuzana, Ing. 412 4 033/2440 414 zuzana.wittgruber@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - zamestnávanie občanov so ZP Čapková Kamila, Mgr. 412 4 033/2440 417 kamila.capkova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - § 53 dochádzka za prácou Šelpöciová Zuzana, Mgr. 414 4 033/2440 458 zuzana.selpociova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - § 53 dochádzka za prácou Semelbauerová Soňa, Ing 414 4 033/2440 458 sona.semelbauerova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia AOTPaP - vzdelávanie pre UoZ / Zoz Sasková Natália, Bc. 911 9 033/2440 450 natalia.saskova@upsvr.gov.sk
Team leader referátu poradenstva a vzdelávania Štetinová Zuzana, Ing. 911 9 033/2440 450 zuzana.stetinova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - vzdelávanie pre zamestnávateľa Duffek Henrich, Mgr. 901 9 033/2440 463 henrich.duffek@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - vzdelávanie pre zamestnávateľa Škodáčková Lucia 901 9 033/2440 463 lucia.skodackova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - poradenstvo pre UoZ Schneiderová Gabriela, Ing. 903 9 033/2440 453 gabriela.schneiderova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - poradenstvo pre UoZ Káčerová Marta, Mgr. 904 9 033/2440 452 marta.kacerova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - poradenstvo pre UoZ Zagorová Martina, Mgr. 904 9 033/2440 457 martina.zagorova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - vzdelávanie pre UoZ / ZoZ Zemko Monika, Ing. 912 9 033/2440 451 monika.zemko@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - vzdelávanie pre UoZ / ZoZ Remenárová Zuzana, Mgr. 912 9 033/2440 455 zuzana.remenarova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - poradenstvo pre UoZ Jakubcová Dominika, Mgr. 913 9 033/2440 454 dominika.jakubcova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania - poradenstvo pre UoZ Bistáková Jana, Ing. PhDr. 913 9 033/2440 459 jana.bistakova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka OSVaR Makýšová Monika Ing. 311 3 033/2440 500 monika.makysova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca Paveleková Martina Mgr. 615 6 033/2440 617 martina.pavelekova@upsvr.gov.sk
Psychoóg RPPS Holecová Natália, Mgr. 616 6 033/2440 615 natalia.holecova@upsvr.gov.sk
Psychológ RPPS Zahoráková Simona PhDr. 614 6 033/2440 616 simona.zahorakova@upsvr.gov.sk
Psychológ RPPS Pasnišinová Dominika, Mgr. 613 6 0918831255 dominika.pasnisinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie podpory opatrovateľskej služby - národný projekt

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia NP POS Kelešiová Miroslava, Mgr. 905 9 033/2440 558, 0905343227 miroslava.kelesiova@upsvr.gov.sk
Referent NP POS Daniš Jakub, Mgr. 906 9 033/2440 558 jakub.danis@upsvr.gov.sk
Referent NP POS Drahovská Adriana, Mgr. 906 9 033/2440 558 adriana.drahovska@upsvr.gov.sk
Referent NP POS Ďurišová Miroslava, Mgr. 905 9 0905742188 miroslava.durisova@upsvr.gov.sk
Referent NP POS Machalová Soňa, Mgr. 905 9 0905742188 sona.machalova@upsvr.gov.sk
Referent NP POS Melich Eva, Mgr. 906 9 033/2440 558 eva.melich@upsvr.gov.sk
Referent NP POS Šimončičová Eva, Mgr. 906 9 033/2440 558 eva.simoncicova@upsvr.gov.sk
Referent NP POS Ukropcová Lenka, Mgr. 905 9 0905742188 lenka.ukropcova@upsvr.gov.sk

Referát Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátorka AC Balážová Svetlana, Bc. 611 6 033/2440 461 svetlana.balazova@upsvr.gov.sk
Koordinátorka AC Kolesárová Michaela 612 6 033/2440 460 michaela.koleasarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Kelešiová Alena, Mgr. 703 7 033/2440 600 alena.kelesiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Klimová Katarína, Mgr. 701 7 033/2440 603 katarina.klimova3@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Kubalová Lucia, Mgr. 701 7 033/2440 603 lucia.kubalova@upsvr.gov.sk
Kurátor pre dospelých Varačková Darina, Mgr. 702 7 033/2440 601 darina.varackova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť Ščepková Jana, Mgr. 704 7 033/2440 619 jana.scepkova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Krajčovičová Silvia, Mgr. 705 7 033/2440 621 silvia.krajcovicova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Velšicová Zuzana, Mgr. 705 7 033/2440 621 zuzana.velsicova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Slobodová Petra, Mgr. 708 7 033/2440 609 petra.slobodova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Aly Dora Lucia, Mgr. 708 7 033/2440 613 lucia.alydora@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Haršányiová Michaela, Mgr. 709 7 033/2440 606 michaela.harsanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Michala, Mgr. 709 7 033/2440 606 michala.nagyova@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Lovásiková Simona, Mgr. 710 7 033/2440 602 simona.lovasikova@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Zemková Erika, PhDr. 710 7 033/2440 602 erika.zemkova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť Šimanová Lívia, Mgr. 712 7 033/2440 701 livia.simanova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Valčová Nikola, Mgr. 712 7 033/2440 611 nikola.valcova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí Kubíková Vavrová Silvia, Mgr. 713 7 033/2440 608 silvia.kubikovavavrova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí Moravčíková Jitka, Mgr. 713 7 033/2440 608 jitka.moravcikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Marčeková Martina, Bc. 713 7 033/2440 612 martina.marcekova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Pavlaninová Eva, Mgr. 705 7 033/2440 621 eva.pavlaninova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Polák Matej, Mgr. 705 7 033/2440 621 matej.polak@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Fodorová Aneta, Bc. 708 7 033/2440 613 aneta.fodorova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Fridrichová Janka , PaedDr. 304 3 033/2440 550 janka.fridrichova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť + Team leader za HN,NV Bednárová Mária,Ing. 305 3 033/2440 552 maria.bednarova@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením / koordinácia v rodinných dávok EÚ Bardiovská Romana, Mgr. 301 3 033/2440 564 romana.bardiovska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Majchráková Natália, Mgr. 306 3 natalia.majchrakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Gočálová Angelika, Mgr. 302 3 033/2440 562 angelika.gocalova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Grajciarová Miloslava, Mgr. 308 3 033/2440 522 miloslava.grajciarova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Hečková Diana, Mgr. 305 3 diana.heckova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Kalig Petra, Mgr. 309 3 petra.kalig@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením / koordinácia v rodinných dávok EÚ Kružliaková Ľubomíra,Mgr. 301 3 033/2440 563 lubomira.kruzliakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Masárová Adriána Mgr. 314 3 033/2440 557 adriana.masarova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Miklovičová Klaudia,Ing. 303 3 033/2440 521 klaudia.miklovicova@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením / koordinácia v rodinných dávok EÚ Orlická Lívia,Mgr. 301 3 033/2440 563 livia.orlicka@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Puterová Zuzana,Ing. 308 3 033/2440 514 zuzana.puterova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Sušienková Zuzana,Mgr. 314 3 033/2440 561 zuzana.susienkova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Šaštinská Silvia, Bc. 306 3 033/2440 554 silvia.sastinska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Zvolenská Adriana ,Mgr. 302 3 033/2440 556 adriana.zvolenska@upsvr.gov.sk
Pomoc pri splácaní úveru na bývanie Kordošová Mária, Ing. 309 3 033/2440 510 maria.kordosova@upsvr.gov.sk
Pomoc pri splácaní úveru na bývanie Nigrovičová Katarína, Mgr. Bc. 309 3 033/2440 510 katarina.nigrovicova@upsvr.gov.sk
Pomoc pri splácaní úveru na bývanie Ondrejková Martina, Mgr. 309 3 033/2440 526 martina.ondrejkova@upsvr.gov.sk
Pomoc pri splácaní úveru na bývanie Sanny Zuzana, Ing., PhD. 309 3 033/2440 526 zuzana.sanny@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Palovičová Lenka, Ing. 308 3 033/2440 522 lenka.palovicova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť Ujlaky Michaela, Bc. 303 3 033/2440 553 michaela.ujlaky@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením / koordinácia v rodinných dávok EÚ Puschenreiterová Lenka, Ing. arch, 206 2 0918830481 lenka.puschenreiterov@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Horváthová Monika, Bc. 12 1 033/2440 319 monika.horvathova2@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Obalová Anastázia 4 1 033/2440 314 anastazia.obalova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Pisarčíková Margita, Mgr. 6 1 033/2440 315 margita.pisarcikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Vitteková Anna, Mgr. 11 1 033/2440 319 anna.vittekova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Rybárová Monika 11 1 033/2440 318 monika.rybarova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Slobodová Zlatica, Ing. 5 1 033/2440 314 zlatica.slobodova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Kulifajová Jana, Mgr. 215 2 033/2440 640 jana.kulifajova@upsvr.gov.sk
Teamleader - posudkové činnosti Hluchá Jana, PhDr. 203 2 033/2440 670 jana.hlucha@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Harachová Mária, Mgr. 201 2 033/2440 672 maria.harachova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Široká Andrea, Mgr. 202 2 033/2440 674 andrea.siroka@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Remenárová Daniela, Mgr. 202 2 033/2440 674 daniela.remenarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Slatinová Elena, Mgr. 204 2 033/2440 671 elena.slatinova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Polakovičová Mária, Mgr. 204 2 033/2440 673 maria.polakovicova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Drgoňová Jana, Mgr. 211 2 033/2440 643 jana.drgonova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Belková Michaela, Bc. 205 2 033/2440 652 michaela.belkova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu Malejčíková Simona, Mgr. 210 2 033/2440 644 simona.malejcikova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Kollárová Ľubica, Mgr. 211 2 033/2440 647 lubica.kollarova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Oravcová Silvia, Mgr. 210 2 033/2440 645 silvia.oravcova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu Pecinová Barbora, Mgr. 213 2 033/2440 649 barbora.pecinova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Pauerová Cigáňová Jozefína, Mgr. 212 2 033/2440 560 jozefina.ciganova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu Káčerová Lucia, Mgr. 205 2 033/2440 650 lucia.kacerova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Vajglová Lucia, Mgr. 212 2 033/2440 653 lucia.vajglova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum pp. na kompenzáciu, preukazy ŤZP, ŤZP/S, parkovacie preukazy Čorejová Žaneta, Mgr. 213 2 033/2440 649 zaneta.corejova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum pp. na kompenzáciu, preukazy ŤZP/S, parkovacie preukazy Kruksová Daniela 213 2 033/2440 651 daniela.kruksova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Kerekrétiová Tatiana, Mgr. 208 2 033/2440 642 tatiana.kerekretiova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Rauschová Elena, Mgr. 211 2 elena.rauschova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Stančeková Beáta, Mgr. 208 2 033/2440 642 beata.stancekova@upsvr.gov.sk
späť