Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

17. novembra č. 12, 14, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Ing. Anna Pružinská 17.novembra 12 1.poschodie 052/2448 500 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk
recepcia 17.novembra 12 prízemie 052/2448 511
psychológ Mgr. Edita Vavreková 17.novembra 14 1.poschodie 052/2448 617 edita.vavrekova@upsvr.gov.sk
psychológ Mgr. Danka Štefčáková 17.novembra 14 1.poschodie 0915-864-796 danka.stefcakova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Mgr. Anna Nemergutová 17.novembra 14 1.poschodie 0918-700-791 anna.nemergutova@upsvr.gov.sk
späť