Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ ÚPSVaR Lavrík Michal PhDr., PhD. 1 043/2444 101 michal.lavrik@upsvr.gov.sk
Sekretariát Kacková Katarína 1 043/2444 101 katarina.kackova@upsvr.gov.sk
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Ľorko Pavol Mgr. 9 5 043/2444 500 pavol.lorko@upsvr.gov.sk
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Mariňáková Veronika Mgr. 9 3 043/2444 300 veronika.marinakova@upsvr.gov.sk
späť