Oddelenie HN, NV a ŠSD

Oddelenie HN, NV a ŠSD

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Révaiová Anna Mgr. 2b 4 043/2444 510 anna.revaiova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Brňová Anna Mgr. 10 4 043/2444 514 anna.brnova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kršková Janka Mgr. 4 4 043/2444 553 janka.krskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kuffová Erika Mgr. 4 4 043/2444 511 erika.kuffova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Harezníková Daniela Bc. 7 4 043/2444 554 daniela.hareznikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Pafčugová Mária Bc. 9 4 043/2444 552 maria.pafcugova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Stuchlá Marta Mgr. 9 4 043/2444 512 marta.stuchla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Janotová Daša Mgr. 2b 4 043/2444 423 dasa.janotova@upsvr.gov.sk
referent Butvinová Božena Mgr. 8 4 043/2444 519 bozena.butvinova@upsvr.gov.sk
referent Kubačková Miriam Mgr. 5 4 043/2444 518 miriam.kubackova@upsvr.gov.sk
referent Butsenko Liudmyla 2b 4 043/2444 423 liudmyla.butsenko@upsvr.gov.sk
späť