Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Mateková Daniela Mgr. 3b 2 043/2444 310 daniela.matekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Nicolette Tomášová Mgr. 5 príz. 043/2444 321 nicolette.tomasova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Sopúchová Dana Ing. 7 2 043/2444 452 dana.sopuchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Surová Jana Bc. 6 2 043/2444 314 jana.surova@upsvr.gov.sk
Radca Balcová Edita 4 2 043/2444 316 edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Gaššová Katarína Ing. 4 2 043/2444 315 katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Hollá Kveta Bc. 1 2 043/2444 312 kveta.holla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Málik Miroslav Ing. 1 2 043/2444 322 miroslav.malik@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Radzová Daniela Mgr. 2b 2 043/2444 311 daniela.radzova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kozáčiková Zuzana Mgr. 2b 2 043/2444 319 zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
späť