Referát Aktivačné centrum

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Radca Mučka Martin Mgr. 9 5 043/2444 370 martin.mucka@upsvr.gov.sk
Radca Kytková Katarína Mgr. 9 5 043/2444 370 katarina.kytkova@upsvr.gov.sk
späť