Referát poradensko-psychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Pilka Michal Mgr. 2b 5 043/2444 609 michal.pilka@upsvr.gov.sk
referent Zelenáková-Zdražilová Lucia Mgr. 1 6 043/2444 604 lucia.zelenakovazdrazilova@upsvr.gov.sk
späť