Referát služieb pre zamestnávateľa

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca Mariňáková Veronika Mgr. 7 príz. 043/2444 515 veronika.marinakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dančo Monika Ing., DiS 7 príz. 043/2444 373 monika.danco@upsvr.gov.sk
späť