Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca, kontaktná osoba k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam Medvecká Iveta Mgr. 12 4 043/2444 318 iveta.medvecka@upsvr.gov.sk
späť