Oznámenie o zmene inštitúcie

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY HUMENNÉ

Kukorelliho 1, 066 70  Humenné

OZNÁMENIE

 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o službách zamestnanosti“)              a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015 k nasledujúcim zmenám:

  • Doterajší názov inštitúcie: "Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 770 Humenné

                 sa mení na nový názov

" Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny,

Úrad práce sociálnych vecía rodiny Humenné,

Kukorelliho 1 , 066 70 Humenné

  • Doterajšie  IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné,
         Kukorelliho 1, 066 70 Humenné: 37937791 zaniká 
používa sa IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny:
30794536

                                                                  

  • Doterajšie bankové spojenie SK51 8180 0000 0070 0013 0069 zaniká a mení sa 
      na nové bankové spojenie : SK96 8180 0000 0070 0053 3458 
                                                                                    

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa  k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky.

 

V Humennom, dňa: 12.01.2015

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac