Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Gavulič Daniel, Mgr. 149 4 057/2440 370 daniel.gavulic@upsvr.gov.sk
koordinátorka Rosoľanková Alena, Mgr. 145 4 057/2440 331 alena.rosolankova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Berdáková Marianna 145a 4 057/2440 332 marianna.berdakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vasil Adrián, Mgr. 145a 4 057/2440 332 adrian.vasil@upsvr.gov.sk
koordinátorka Feciškaninová Zita, Mgr. 145a 4 057/2440 332 zita.feciskaninova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Smolejová Lenka, Mgr. 148 4 057/2440 333 lenka.smolejova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Alexovičová Bibiana 148 4 057/2440 333 bibiana.alexovicova@upsvr.gov.sk
späť