Odbor sociálnych vecí a rodiny

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Siska Michal, Ing. Mgr. 87 2 057/2440 500 michal.siska@upsvr.gov.sk
späť