Oddelenie sprostredkovania práce

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babičová Ida, Mgr. 30 príz. 057/2440 200 ida.babicova@upsvr.gov.sk
Dožiadania, Oznámenia o vyradení UoZ, zaradzovanie absolventov na AP, PN-ky, zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti Taňkošová Emília, Mgr. 3a príz. 057/2440 204 emilia.tankosova@upsvr.gov.sk
G Adamová Jana, Mgr. 4 príz. 057/2440 213 jana.adamova@upsvr.gov.sk
Ď, F, N, Ň Jablonská Jana 5a príz. 057/2440 205 jana.jablonska@upsvr.gov.sk
Ka - Kň, Mi, U, Q Šalatová Mária, Ing. 6 príz. 057/2440 206 maria.salatova@upsvr.gov.sk
Ko - Kž, Habiňáková Silvia 6 príz. 057/2440 206 silvia.habinakova@upsvr.gov.sk
D Repková Alena, Mgr. 7 príz. 057/2440 207 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, Š, Ta, Te Onkocová Jaroslava, Mgr. 8 príz. 057/2440 208 jaroslava.ontkocova@upsvr.gov.sk
P Papajová Adriana, Mgr. 8a príz. 057/2440 209 adriana.papajova@upsvr.gov.sk
S, Ti, Tk Mihoková Alena, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 alena.mihokova@upsvr.gov.sk
Ha - Hr Timáková Vladimíra, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 vladimira.timakova@upsvr.gov.sk
J, R, Tr, Tu, Ť, W Bokočová Adriana, Mgr. 26 príz. 057/2440 211 adriana.bokocova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Hu, Hv Bednářová Renáta 27 príz. 057/2440 212 renata.bednarova@upsvr.gov.sk
A, C, Č, O Meričková Beáta 27 príz. 057/2440 212 beata.merickova@upsvr.gov.sk
Bi - Bž, E, Ch, I, Z, Ž Kovalčíková Lýdia 28 príz. 057/2440 215 lydia.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Ma, Me, Mj - Mž, To Kovalčinová Ingrid, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 ingrid.kovalcinova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, V Veľasová Katarína, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 katarina.velasova@upsvr.gov.sk
EURES poradca Hiľovská Miroslava, Mgr. 32 príz. 057/2440 170 miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk
späť