Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent referátu prvého kontaktu HN, NV a ŠSD (E, G, H, CH, I, L, Ľ, O, P, U, X, Y, Q, V, W, Z, Ž) Majerníková Oľga, Ing. 3 prízemie 057/2440 556 olga.majernikova@upsvr.gov.sk
referent referátu prvého kontaktu HN, NV a ŠSD (A, B, C, Č, J, Kr - Ky, M, N, Ň, T, Ť) Haratimová Iveta, Mgr. 2a prízemie 057/2440 552 iveta.haratimova@upsvr.gov.sk
referent referátu prvého kontaktu HN,NV a ŠSD (D, Ď, Dz, Dž, F, Ka-Ko, R, S, Š) Tokárová Silvia, Mgr. 2 prízemie 057/2440 554 silvia.tokarova@upavr.gov.sk
späť