Referát správneho konania

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Berešová Alena, JUDr. 5 príz. 057/2440 302 alena.beresova@upsvr.gov.sk
správne konanie Finková Martina, Mgr. 5 príz. 057/2440 302 martina.finkova@upsvr.gov.sk
späť