Aktuálne oznamy

Plán opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2018

 

viac

 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka v obci Jasov

 

viac

 

Národný projekt Rodina a práca

 

viac

 

Odvodový úver - Slovenská záručná a rozvojová banka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje odvodový úver na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom, s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 53e zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady časti úrokov z úveru.

 

viac

 

Odvodový úver - Alternatíva voči prepúšťaniu

Čo je to odvodový úver Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)?

 

viac

 

Oznamovacia povinnosť rodičov detí do troch rokov

Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobudne účinnosť dňom 1.2.2014.

 

viac

 

Informácia pre držiteľov preukazu ZŤP

Dôležitá informácia pre držiteľov preukazov ŤZP

 

viac

 

Oznam o doručovaní potvrdenia o návšteve školy a výplaty prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest-3

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest-3 “.

 

viac

 

Zmena systému práce s klientom a zmena organizačnej štruktúry

UPOZORŇUJEME občanov, že od 7.4.2015 bude agenda pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok pre klientov z Košice – mesto  vybavovaná v budove úradu na Popradskej 74....

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac