Contact

ÚPSVaR Košice, Staničné námestie č.9, 040 01 Košice

ke@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Ing. Michal Michalov, MBA, LL.M, MSc,
sekretariát riaditeľa Turanska Andrea, Mgr. 613 6 055/2440101 0915766100 Andrea.Turanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Silvia Veseleňáková. 608 6 055/2440179 Silvia.Veselenakova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie a majetok Ing. Alica Lacková 515 5 055/2440202 Alica.Lackova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Ing. Gabriel Dovica 505 5 055/2440180 Gabriel.Dovica@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana, Popradská 74, Košice
vedúca oddelenia Puzder Toriská Júlia, Ing. 202 2 055/2442200 Julia.PuzderToriska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnaváteľa
agent VPM, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest, burzy práce Novák Róbert, Ing. 204 2 055/2442203 Robert.Novak@upsvr.gov.sk
agent VPM, výberové konania, burzy práce, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest Libáková Marta, Mgr. 212 2 055/2442299 Marta.Libakova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, hromadné prepúšťanie Bradová Zuzana, Mgr. 204 2 055/2442202 Zuzana.Bradova@upsvr.gov.sk
agent VPM, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest, burzy práce Duda Miroslav, Ing. 201 2 055/2442151 Miroslav.Duda@upsvr.gov.sk
Informačné karty a zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Mazáková Dana, JUDr. 212/B 2 055/2442209 Dana.Mazakova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ, informačné karty občanov EÚ, informačné karty tretích krajín Hájek Severín, Mgr. 203 2 055/2442218 Severin.Hajek@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ, informačné karty občanov EÚ, informačné karty tretích krajín Popeličová Zuzana, Mgr. 203 2 055/2442218 Zuzana.Popelicova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ, informačné karty občanov EÚ, informačné karty tretích krajín Štefek Simona, Mgr. 203/B 2 055/2442298 Simona.Stefek@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ, informačné karty občanov EÚ, informačné karty tretích krajín Lukáčová Lenka, Mgr., PhD. 203/B 2 055/2442298 Lenka.Lukacova@upsvr.gov.sk
povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ročné výkazy), výberové konania, burzy práce Štefanková Zuzana, Ing. 201 2 055/2442201 Zuzana.Stefankova@upsvr.gov.sk
Recepcia
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Peničková Marta, Mgr. 7/B prízemie 055/2442511 Marta.Penickova@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Reich Elena, Bc. 7 prízemie 055/2442688 Elena.Reich@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Vargová Mária, Ing. 7 prízemie 055/2442688 Maria.Vargova3@upsvr.gov.sk
Košice I., Popradská 74 - Džungľa, Kavečany, Sever, Staré Mesto, Sídl. Ťahanovce, obec Ťahanovce
teamleader Uramová Marta, PhDr. 103 1 055/2442510 Marta.Uramova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Kor - Kov, Gb- Gn Djordjevska Zuzana, Ing. 111 1 055/2442517 Zuzana.Djordjevska@upsvr.gov.sk
Fb - Fž, Kob - Kop, Vi - Vž Gunglová Anna, Bc. 102 1 055/2442215 Anna.Gunglova@upsvr.gov.sk
Ja, Je, Horp - Hy, Go - Gž Harčariková Daniela, Mgr. 107 1 055/2442515 Daniela.Harcarikova@upsvr.gov.sk
A ,Ha - Horo, Ji, Jo, Ju Hudáková Miroslava 108 1 055/2442678 Miroslava.Hudakova@upsvr.gov.sk
Mj - Mž, Sa - Sn, Sp - Sž Ilkovičová Zlata, Mgr. 106 1 055/2442514 Zlata.Ilkovicova@upsvr.gov.sk
E, Ka, L, Ľ, Y Kollárová Adriana, Mgr. 101 1 055/2442216 Adriana.Kollarova@upsvr.gov.sk
Bal, Baľ,Ke - Kn, R, Ch, náhr.výživné Mačajová Bernardína, Ing. 109 1 055/2442311 Bernardina.Macajova@upsvr.gov.sk
Gaa -Gal, Kö, Koz - Kž, Tu - Tž, So Podolská Katarína, Bc. 111 1 055/2442529 Katarina.Podolska@upsvr.gov.sk
Mi,Ta - Tr, Ť, Šj - Šž Sabová Jana, Ing. 101 1 055/2442315 Jana.Sabova@upsvr.gov.sk
občania so ZP, Ma Sedláková Miriam, Ing. 102 1 055/2442217 Miriam.Sedlakova@upsvr.gov.sk
C, Fa, Gam - Gaž, I, Ša - Ši, Ž Ščerbová Katarína, Mgr. 108 1 055/2442522 Katarina.Scerbova@upsvr.gov.sk
Bam - Baž, Č, N, Ň, Sz Tahzib Eva, Ing. 106 1 055/2442514 Eva.Tahzib@upsvr.gov.sk
Be - Bž, O, Ba - Bak, Me, Mc Tóth Milan Rastislav 110C 1 055/2442519 Milan.Toth@upsvr.gov.sk
P Velišková Gabriela 109 1 055/2442311 Gabriela.Veliskova@upsvr.gov.sk
U, Va - Ve, W, Z Žabková Bibiana 102 1 055/2442215 Bibiana.Zabkova@upsvr.gov.sk
KE II, Popradská 74 - Lorinčík, Luník IX , Myslava, Pereš, Poľov, Sídl. KVP, Šaca, Západ
team leader Feketeová Zuzana, Mgr. 306 3 055/2442670 Zuzana.Feketeova@upsvr.gov.sk
Maa-Map,Mi-Mn, Sr-St, Sv-Sz Bobaľová Jana 309 3 055/2442317 Jana.Bobalova@upsvr.gov.sk
EU, náhradná starostlivosť KE I–KE IV Bombová Lucia, Ing. 304 3 055/2442695 Lucia.Bombova@upsvr.gov.sk
A, Ba Bordáš Lucia, Ing. 301 3 055/2442320 Lucia.Bordas@upsvr.gov.sk
CH, Ka-Ki, Ku-Kz, § 52, 52a Fircáková Valéria 308 3 055/2442535 Valeria.Fircakova@upsvr.gov.sk
I, Š, Vaa-Vap Halásová Monika, Ing. 308 3 055/2442675 Monika.Halasova@upsvr.gov.sk
O, J, R Harajbičová Veronika 307 3 055/2442332 Veronika.Harajbicova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, T, Ť Jacková Eva 310 3 055/2442680 Eva.Jackova@upsvr.gov.sk
E, F, N, Ň Jendrušáková Silvia 310 3 055/2442685 Silvia.Jendrusakova@upsvr.gov.sk
Ga-Gn, Vas-Viz, Vr-Vz, dotácie KE II,III Kopková Alena 302 3 055/2442312 alena.kopkova@upsvr.gov.sk
EU, náhradná starostlivosť KE II–KE III Mičianová Martina, Mgr. 304 3 055/2442695 Martina.Micianova@upsvr.gov.sk
Ko, Mar, Mas, Me, Mr - Mz Micová Sylvia, Mgr. 307 3 055/2442671 Sylvia.Micova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Hr Molnárová Miroslava, Mgr. 302 3 055/2442673 Miroslava.Molnarova@upsvr.gov.sk
Bb-Bz, Ž, náhradné výživné Papáčová Tatiana, Ing. 301 3 055/2442699 Tatiana.Papacova@upsvr.gov.sk
Ha-Hp, Hs-Hz; dotácie KE I,IV Slivková Erika 302 3 055/2442521 Erika.Slivkova@upsvr.gov.sk
Go-Gz, Mat-Maz, Vo, Z Szilágyiová Zuzana, Ing. 309 3 055/2442683 Zuzana.Szilagyiova@upsvr.gov.sk
Sa-Sp, Su Štefanová Jana 309 3 055/2442317 Jana.Stefanova@upsvr.gov.sk
Č, Q, U, W, Y, občania ZPS Vargová Anna, Ing. 307 3 055/2442332 Anna.Vargova@upsvr.gov.sk
C, P Vasiláková Mária, Mgr. 310 3 055/2442680 Maria.Vasilakova@upsvr.gov.sk
Kj, Kl, Km, Kn, Kr, Mo, Var, Vl-Vn Veselovská Alena 308 3 055/2442535 Alena.Veselovska@upsvr.gov.sk
Košice III., Popradská 74 - Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves
teamleader Rosivalová Katarína, Ing. 202 2 055/2442210 Katarina.Rosivalova@upsvr.gov.sk
H, L, Ľ, V,W Denciová Dagmar, Ing. 210 2 055/2442220 Dagmar.Denciova@upsvr.gov.sk
B, D, Ď, Ch, Pa - Pá, Q, Y, Mi-Mn občania so ZP - okres KE III Fabiniová Iveta 211 2 055/2442213 Iveta.Fabiniova@upsvr.gov.sk
C, Č, Pe-Pi-Po-Pu-Pz, Š, T, Ť, Ž Filčáková Alena, Ing. 209 2 055/2442205 Alena.Filcakova@upsvr.gov.sk
K, N, Ň, U, Ú, Mo-Mz Lacková Marcela, Mgr. 210 2 055/2442206 Marcela.Lackova@upsvr.gov.sk
A, E,G, I, Í, S, X, Ma-Mh náhradné výživné - okres KE III Szabóová Gabriela, Mgr. 208 2 055/2442211 Gabriela.Szaboova@upsvr.gov.sk
F, J, O, Ö, R, Ř, Z Takáčová Antónia, Mgr. 211 2 055/2442212 Antonia.Takacova@upsvr.gov.sk
Košice IV., Popradská 74 - Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske
teamleader Kutá Stanislava, Ing. 407/A 4 055/2442310 Stanislava.Kuta@upsvr.gov.sk
A,O, R, T, Ť Čisláková Gabriela 408 4 055/2442530 Gabriela.Cislakova@upsvr.gov.sk
Č, F, M Juríková Adriana, Mgr. 410/A 4 055/2442318 Adriana.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ch, I, N, Ň, P, U, Z, Ž Knižková Aileen, Ing. 409 4 055/2442324 Aileen.Knizkova@upsvr.gov.sk
D, E, H, X, Y Miklósová Mariana, Mgr. 409/A 4 055/2442513 Mariana.Miklosova@upsvr.gov.sk
K, Q Orendášová Andrea, Mgr. 410/A 4 055/2442214 Andrea.Orendasova@upsvr.gov.sk
C, L, Ľ, S, W Pajdalová Jana 408/A 4 055/2442696 Jana.Pajdalova@upsvr.gov.sk
G, Š, V Spišák Karol, Ing. 410 4 055/2442537 Karol.Spisak@upsvr.gov.sk
B, Ď, J Srnková Katarína, Bc. 409/A 4 055/2442314 Katarina.Srnkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Košice okolie I a II., Staničné nám. 9
Obvod Košice - okolie 1, teamleader Csomorová Denisa,Mgr. 124 1 055/2440340 Denisa.Csomorova@upsvr.gov.sk
Obvod Košice - okolie 2, teamleader Bajusová Zuzana, Mgr. 222 2 055/2440510 Zuzana.Bajusova@upsvr.gov.sk
recepcia Lukačková Mária 118 1 055/2440319 Maria.Lukackova@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Kajlová Alena, Ing. 117 1 055/2440315 Alena.Kajlova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc - Opatrenie 4 Suchá Katarína, Ing. 211 2 055/2440557 Katarina.Sucha@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Bačkovík Šimková Alena, Mgr,. 210 2 055/2440514 Alena.Simkova@upsvr.gov.sk
Baška Bolčová Lýdia, Bc. 109 1 055/2440311 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Belža Dzuriková Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Beniakovce Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Bidovce Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Blažice Mgr. Petra Sepšiová 220 2 055/2440402 Petra.Sepsiova@upsvr.gov.sk
Bočiar Dzuriková Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Bohdanovce Sepšiová Petra Mgr. 220 2 055/2440402 Petra.Sepsiová@upsvr.gov.sk
Boliarov A-J Šandorová Drahoslava, Bc 210 2 055/2440514 Drahoslava.Sandorova@upsvr.gov.sk
Boliarov K-Ž Šimková Alena, Mgr, 210 2 055/2440514 Alena.Simkova@upsvr.gov.sk
Budimír Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Bukovec Ivánová Silvia, Ing. 105 1 055/2440316 Silvia.Ivanova2@upsvr.gov.sk
Bunetice Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Byster Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Čakanovce Homoľová Eva, Ing. 209 2 055/2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Čaňa A-L Vanková Ivana 114 1 055/2440317 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
Čaňa M-Ž Dzuriková Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Čižatice Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Družstevná pri Hornáde A-L Rybárová Valéria 120 1 055/2440339 Valeria.Rybarova@upsvr.gov.sk
Družstevná pri Hornáde M - Š Rendošová Vlasta 108 1 055/2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Družstevná pri Hornáde T-Ž Čontošfalská Marta 118 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Ďurďošík Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Ďurkov Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Geča Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Sona.Manykoova@upsvr.gov.sk
Gyňov Vanková Ivana 114 1 055/2440317 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
Haniska - Grajciar Kendrová Marcela, Ing. 109 1 055/2440309 Marcela.Kendrova@upsvr.gov.sk
Herľany - Žírovce Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Hodkovce Dzuriková Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Hrašovík Homoľová Eva, Ing. 209 2 055/2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Hýľov Kendrová Marcela, Ing. 109 1 055/2440309 Marcela.Kendrova@upsvr.gov.sk
Chrastné Kendrová Marcela, Ing. 109 1 055/2440309 Marcela.Kendrova@upsvr.gov.sk
Kalša Sepšiová Petra Mgr. 220 2 055/2440402 Petra.Sepsiová@upsvr.gov.sk
Kecerovský Lipovec Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Kecerovce D-F, H-J, Gábor K,M Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 055/2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Kecerovce A-Č, Ga-Gu, Gábor N-Z, Gáborová Pašáková Viera 220 2 055/2440402 Viera.Pasakova@upsvr.gov.sk
Kecerovce K-Ž, Gábor A-J Dicová Natália Ing. 221 2 055/2440344 Natalia.Dicova@upsvr.gov.sk
Kechnec Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Kokšov Bakša Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Komárovce Bolčová Lýdia, Bc. 109 1 055/2440311 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Kostoľany nad Hornádom Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Košická Belá Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Košická Polianka Krupská Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Košické Olšany Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 055/2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Košický Klečenov Petrillová Danka, MVDr., 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Kráľovce Petrillová Danka, MVDr. 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Kysak Vanková Ivana, Bc. 114 1 055/2440317 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
Malá Ida Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 055/2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Malá Lodina Bolčová Lýdia, Bc. 109 1 055/2440311 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Milhosť Kendrová Marcela, Ing. 109 1 055/2440309 Marcela.Kendrova@upsvr.gov.sk
Mudrovce Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Nižná Hutka Krupská Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Nižná Kamenica Timurová Iveta 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Nižná Myšľa Ivánová Silvia, Ing. 105 1 055/2440316 Silvia.Ivanova2@upsvr.gov.sk
Nižný Čaj Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Nižný Klatov Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Nová Polhora Homoľová Eva, Ing. 209 2 055/2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Nováčany Bolčová Lýdia, Bc. 109 1 055/2440311 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Nový Salaš Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Obišovce Bolčová Lýdia, Bc. 109 1 055/2440311 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Olšovany Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 055/2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Opátka Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Opiná Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Ploské - Ortaše Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Rákoš Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Rankovce Šandorová Drahoslava, Bc. 210 2 055/2440514 Drahoslava.Sandorova@upsvr.gov.sk
Rozhanovce Homoľová Eva, Ing. 209 2 055/2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Ruskov Šimková Alena, Mgr. 210 2 055/2440514 Alena.Simkova@upsvr.gov.sk
Sady nad Torysou Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Seňa Krupská Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Skároš Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Sona.Manykoova@upsvr.gov.sk
Slanec A-F, L-Ž Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Slanec G-K Petrillová Danka, MVDr. 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Slančík Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Slanská Huta Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Slanské Nové Mesto Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Sokoľ Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Sona.Manykoova@upsvr.gov.sk
Sokoľany A-K Kendrová Marcela, Ing. 109 1 055/2440309 Marcela.Kendrova@upsvr.gov.sk
Sokoľany L-Ž Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Svinica Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Šemša Rybárová Valéria 120 1 055/2440339 Valeria.Rybarova@upsvr.gov.sk
Trebejov Čontošfalská Marta 108 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Trstené pri Hornáde Rendošová Vlasta 108 1 055/2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Trsťany Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Vajkovce Dicová Natália Ing. 221 2 055/2440344 Natalia.Dicova@upsvr.gov.sk
Valaliky Semjonová Martina 115 1 055/2440325 Martina.Semjonova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida A-G, V-Z Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida H-I, T Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida J-L Rendošová Vlasta 108 1 055/2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida M-Š Čontošfalská Marta 108 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Veľká Lodina Bolčová Lýdia, Bc. 109 1 055/2440311 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Vtáčkovce Gáborová Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Vtáčkovce A-F,Gábor, Ga-Gu, H-Ž Petrillová Danka, MVDr. 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Vyšná Hutka Čontošfalská Marta 108 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Vyšná Kamenica Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Vyšná Myšľa Ivánová Silvia, Ing. 105 1 055/2440316 Silvia.Ivanova2@upsvr.gov.sk
Vyšný Čaj Sepšiová Petra Mgr. 220 2 055/2440402 Petra.Sepsiová@upsvr.gov.sk
Vyšný Klatov Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Zdoba Miková Iveta, Mgr. 105 1 2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Zlatá Idka Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Ždaňa Čontošfalská Marta 108 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Všetky obce Košice -okolie 2- náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, NRS Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 055/2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Všetky obce Košice - okolie 2- náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, NRS Dicová Natália Ing. 221 2 055/2440344 Natalia.Dicova@upsvr.gov.sk
Všetky obce - náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, NRS: Milhosť - Ždaňa Ivanová Silvia, Ing. 105 1 055/2440316 Silvia.Ivanova2@upsvr.gov.sk
Všetky obce - náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, NRS: Baška - Malá Lodina Semjonová Martina 115 1 055/2440346 Martina.Semjonova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Moldava nad Bodvou
vedúca Pracoviska Moldava n/B, Úsek služieb pre občana Bačová Andrea, Ing. 129 1 055/2444318 Andrea.Bacova2@upsvr.gov.sk
RECEPCIA - ŠSD: U - Ž, K – Ž dožiadania + všetky doklady (Dotácie, Príspevok na bývanie, Výzvy...) Matisová Mária, Bc. 101 prízemie 055/2444777 Maria.Matisova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA - ŠSD: R - T, A – J dožiadania + všetky doklady (Dotácie, Príspevok na bývanie, Výzvy...) Debnárová Hajnalka, Ing. 101 prízemie 055/2444777 Hajnalka.Debnarova@upsvr.gov.sk
ŠSD: (A – P),ŠSD koordinovateľné v rámci EÚ, náhradná starostlivosť Lukácsová Lenka, Ing. 110 prízemie 055/2444521 Lenka.Lukacsova@upsvr.gov.sk
PvHN: K - Z, Náhradné výživné, UA Odídenci Kránitzová Adela, Ing. 109 prízemie 055/2444310 Adela.Kranitzova@upsvr.gov.sk
PvHN: A - J, Náhradné výživné, UA Odídenci Sedláková Katarína, Ing. 109 prízemie 055/2444310 Katarina.Sedlakova@upsvr.gov.sk
C, Č, F, Horváthová (K – L), § 53,53a Klajberová Iveta 126 1 055/2444317 Iveta.Klajberova@upsvr.gov.sk
H, CH, Horváthová (B – J), § 53, 53a Šalátová Vaňová Lucia, Ing. 123 1 055/2444317 Lucia.SalatovaVanova@upsvr.gov.sk
P, Horváthová ( M ) Chválová Eva, Ing. 124 1 055/2444321 Eva.Chvalova2@upsvr.gov.sk
M, Horváthová ( A ), § 12, § 52, § 54 Spišáková Michaela, Ing. 124 1 055/2444321 Michaela.Spisakova@upsvr.gov.sk
Ke, Ki, Ko, Horváthová (T – Ž), § 54 Želinská Ildikó 126 1 055/2444327 Ildiko.Zelinska@upsvr.gov.sk
Ka, Ku, K, Horváthová (N – Š) Sýkorová Ľubica, Ing. 126 1 055/2444327 lubica.sykorova2@upsvr.gov.sk
A, I, J, L, § 53, 53a Rudy Monika, Ing. 131 1 055/2444324 Monika.Rudy@upsvr.gov.sk
E, Z, Ž, § 53, 53a Džerengová Gizela 131 1 055/2444324 Gizela.Dzerengova@upsvr.gov.sk
Da, De, Du, N, Ň , O, Q, Š, Sendreiová Eva 132 1 055/2444319 Eva.Sendreiova@upsvr.gov.sk
D, Ď, T Némethová Lenka, Mgr. 132 1 055/2444319 Lenka.Nemethova2@upsvr.gov.sk
ZoZ, Nahlášky VPM, IPS, REPAS, § 46, § 54 Tóthová Danka, PhDr. 133 1 055/2444330 Danka.Tothova2@upsvr.gov.sk
S, Horváth (M – O) Czingelyová Amália 134 1 055/2444312 Amalia.Czingelyova2@upsvr.gov.sk
U, V, W, Horváth (A – L) Hužvárová Simona, Ing. 134 1 055/2444312 Simona.Huzvarova@upsvr.gov.sk
G, Rybár, Horváth (P – Z) Bartková Petronela 136 1 055/2444311 Petronela.Bartkova2@upsvr.gov.sk
R, Rybrárová Molnárová Csilla 136 1 055/2444311 Csilla.Molnarova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Kónyová Györgyová Gyöngyi, Mgr. 137 1 055/2444325 Gyongyi.Gyorgyova@upsvr.gov.sk
B, Kónya , Občania so ZP, Karty účastníka Žigraiová Magdaléna, Ing. 137 1 055/2444325 Magdalena.Zigraiova2@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru / Žižkova 21 Mgr. Helena Chrenová 310 3 055/2441345 Helena.Chrenova2@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb / Dvorkinova 7
Psychológ /Dvorkinova 7 Némešová Ivana, PhDr. 055/2441605 Ivana.Nemesova@upsvr.gov.sk
Psychológ /Dvorkinova 7 Sisáková Ľudmila, PhDr. 055/2440606 Ludmila.Sisakova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Garanyi Darina, Mgr. 0907479535 Darina.Garanyi@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Kubínová Daniela, Mgr. 0907683182 Daniela.Kubinova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Dvorkinova 7 Molčanová Katarína, Mgr. 0907848923 Katarina.Molcanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Hricová Jaroslava, MVDr., Mgr. 413 4 055/2441559 Jaroslava.Hricova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE IV, dotácie KE I, KE IV Petrušková Silvia, Mgr. 309 3 055/2441344 Silvia.Petruskova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE II, dotácie KE II, KE III Záhorská Viera, Ing. 309 3 055/2441561 Viera.Zahorska@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE okolie, dotácie KE okolie písm.A-K Krajňáková Soňa, Mgr. 309 3 055/2441344 Sona.Krajnakova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné KE I, KE III, dotácie KE okolie písm. L-Ž Kmecová Denisa, Mgr. 309 3 055/2441561 Denisa.Kmecova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE I, KE IV Chovancová Ingrid, Ing. 516 5 055/2441509 Ingrid.Chovancova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE II, KE III Fečková Zamrijová Slávka, Mgr. 516 5 055/2441516 Slavka.FeckovaZamrijova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE okolie Čabráková Mária, Mgr. 516 5 055/2441516 Maria.Cabrakova@upsvr.gov.sk
teamleader KE I, KE IV Eľková Lívia, PhDr.,PhD.,MBA. 414 4 055/2441562 Livia.Elkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Sakmáryová Monika, Ing. 407 4 055/2441524 Monika.Sakmaryova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Ďurian Ondrej, Ing. 409 4 055/2441532 Ondrej.Durian@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Vargovčíková Beáta, Mgr. 409 4 055/2441532 Beata.Vargovcikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Kulová Monika, Ing. 408 4 055/2441515 Monika.Kulova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Janíková Lenka, Mgr. 412 4 055/2441519 Lenka.Janikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE Mikuláková Alena, Ing. 513 5 055/2441538 Alena.Mikulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vojteková Zuzana, Mgr. 508 5 055/2441521 Zuzana.Vojtekova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV a KE okolie Brettschneiderová Oľga, PhDr. 510 5 055/2441512 Olga.Brettschneiderova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Bánociová Zuzana, Ing. 509 8 055/2441517 Zuzana.Banociova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vargová Mária, Bc. 508 5 055/2441521 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vargová Veronika, Ing. 510 5 055/2441512 Veronika.Vargova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Lissyová Marta, Mgr. 509 5 055/2441517 Marta.Lissyova@upsvr.gov.sk
teamleader KE II, KE III Tutková Beáta, Ing. 415 4 055/2441546 Beata.Tutkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Dorčáková Janka, Bc. 307 3 055/2441342 Janka.Dorcakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Takáčová Darina, Mgr. 307 3 055/2441342 Darina.Takacova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Hudáková Helena, Mgr. 307 3 055/2441506 Helena.Hudakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Fabiniová Katarína, Bc. 307 3 055/2441506 Katarina.Fabiniova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Galandová Natália, Ing. 308 3 055/2441332 Natalia.Galandova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Mačatová Anna, Mgr. 308 3 055/2441332 Anna.Macatova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Šamuľáková Natália Mgr. 416 4 055/2441528 Natalia.Samulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Spišáková Tatiana, Mgr. 416 4 055/2441528 Tatiana.Spisakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Petruška Róbert, Ing. 410 4 055/2441533 Robert.Petruska@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Sochová Petra, Mgr. 408 4 055/2441515 Petra.Sochova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Antlová Alena, Mgr. 412 4 055/2441519 Alena.Antlova@upsvr.gov.sk
teamleader KE okolie Benková Silvia, Ing. 515 5 055/2441522 Sylvia.Benkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Záhradníková Jana, Bc. 614 6 055/2441321 Jana.Zahradnikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Zvolánek Karol, Mgr. 614 6 055/2441321 Karol.Zvolanek@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Ohmanová Daniela, Ing. 513 5 055/2441538 Daniela.Ohmanova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hricová Tatiana, Ing. 410 4 055/2441533 Tatiana.Netolicka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Makarová Jana , MVDr. 511 5 055/2441557 Jana.Makarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Stojková Dagmar, Mgr. 511 5 055/2441557 Dagmar.Stojkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Mártonová Marcela, Ing. 411 4 055/2441520 Marcela.Martonova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Bačenková Magdaléna, PhDr. 411 4 055/2441520 Magdalena.Bacenkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Sabolová Viktória Kristína, Ing. 512 5 055/2441526 Viktoria.Sabolova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hrušková Dagmar, Mgr. 512 5 055/2441526 Dagmar.Hruskova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Korotvičková Zuzana, Mgr. 406 4 055/2441325 Zuzana.Korotvickova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Baránková Martina , Ing. 507 5 055/2441523 Martina.Barankova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Pancuráková Simona, Mgr. 507 5 055/2441523 Simona.Pancurakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Sobotová Eva Ing. 407 4 055/2441524 Eva.Sobotova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Krajčiová Jana Mgr. 309 4 0907669910 Jana.Krajciova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Podlesná Adriana, Bc. 506 5 Adriana.Podlesna@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Dulavová Gabriela, Mgr 506 5 0907843155 Gabriela.Dulavova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Fecková Eva, Mgr. 506 5 0907847097 Eva.Feckova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdziodídenci z Ukrajiny Macichová Ivanka, Mgr. 514 5 055/2441548 Ivanka.Macichova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi odídenci z Ukrajiny Čiková Tajana, Mgr. 514 5 055/2441548 Tajana.Cikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi Hučková Martina, Ing. 406 4 055/2441325 Martina.Huckova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Vargová Janeta, Mgr. 310 3 055/2441640 Janeta.Vargova2@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Vangorová Alena 306 3 055/2441339 Alena.Vangorova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Gazdíková Blanka, Mgr. 205 2 055/2441513 Blanka.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Gerendová Gabriela, Mgr. 306 3 055/2441339 Gabriela.Gerendova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Peľová Silvia, Mgr. 207 2 055/2441558 Silvia.Pelova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Redajová Zuzana, Ing. 207 2 055/2441558 Zuzana.Redajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Frankovičová Monika, Bc. 210 2 055/2441536 Monika.Frankovicova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Balážová Kvetoslava, MVDr. 206 2 055/2441330 Kvetoslava.Balazova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Horňáková Martina, Ing. 209 2 055/2441331 Martina.Hornakova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Kuzmová Kristína Bc. 209 2 055/2441331 Kristina.Kuzmova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Migačová Monika, Ing. 305 3 055/2441340 Monika.Migacova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Gobanová Karolína, Bc. 305 3 055/2441340 Karolina.Gobanova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Hrušková Monika, Ing. 212 2 055/2441549 Monika.Hruskova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Kručovská Milota, Ing. 212 2 055/2441549 Milota.Krucovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Harbulová Miriam, Ing. 211 2 055/2441543 Miriam.Harbulova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Macková Nikola, Ing. 206 2 055/2441330 Nikola.Mackova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Zátroch Roman, Ing. 210 2 055/2441536 Roman.Zatroch@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Staničné námestie 9
team leader Palenčárová Anna, Mgr. 304 3 055/2440640 Anna.Palencarova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice Borovská Štefánia, Ing. 307 3 055/2441641 Stefania.Borovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Salokyová Jarmila 305 3 055/2440643 Jarmila.Salokyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Komjathyová Lucia, Mgr. 306 3 055/2440642 Lucia.Komjathyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Deáková Zuzana, Ing. 323 3 055/2440613 Zuzana.Deakova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Michalova Valeria, Bc. 323 3 055/2440613 Valeria.Michalova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Kuracina Peter, Ing., Mgr. 305 3 055/2440643 Peter.Kuracina@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Stoličná Mária, Mgr. 322 3 055/2440644 Maria.Stolicna@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Hoptajová Ľudmila, Mgr. 322 3 055/2440644 Ludmila.Hoptajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Pajtášová Monika, Ing. 307 3 055/2440641 Monika.Pajtasova@upsvr.gov.sk
Referát posudkových činností - Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
vedúca referátu Birošová Mária, Mgr. 419 4 055/2440550 Maria.Birosova@upsvr.gov.sk
asistentka Schnitzerová Erika 412 4 055/2440517 Erika.Schnitzerová@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Simič Kornélia, Mgr. 415 4 055/2440303 Kornelia.Simic@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Pojezdalová Andrea, Mgr. 416 4 055/2440515 Andrea.Pojezdalova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Vaľková Monika, Ing.,Mgr. 416 4 055/2440515 Monika.Vlkova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Dreisigová Alena, Mgr. 417 4 055/2440512 Alena.Dreisigova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Rošincová Renáta, Mgr. 417 4 055/2440512 Renata.Rosincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Hegedűs Augustín, Mgr. 418 4 055/2440526 Augustin.Hegedus@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice III Faguľová Lörincová Zdenka, Mgr. 413 4 055/2440552 Zdenka.FagulovaLorincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Kišidayová Hedviga, Mgr. 411 4 055/2440551 Hedviga.Kisidayova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vargová Denisa, Mgr. 412 4 055/2440517 Denisa.Vargova2@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vu Thi Thu Zuzana, Mgr. 412 4 055/2440517 Zuzana .VuThiThu@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvaiová Daniela, Mgr. 406 4 055/2440559 Daniela.Arvaiova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvaiová Iveta, Mgr. 405 4 055/2440671 Iveta.Arvaiova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice okolie Jurov Simona, Mgr. 406 4 055/2440559 Simona.Jurov@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Hajduová Barbara, Mgr. 414 4 055/2440521 Barbara.Hajduova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kapraľová Barbara, Mgr. 408 4 055/2440558 Barbara.Kapralova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice okolie Kelbelová Iveta, Mgr. 407 4 055/2440672 Iveta.Kelbelova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kožejová Alena, Mgr. 413 4 055/2440513 Alena.Kozejova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Vargová Monika, Mgr. 413 4 055/2440513 Monika.Vargova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Helcmanovský Ladislav, MUDr. 419 4 055/2440550 Ladislav.Helcmanovsky@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Horvát Peter, MUDr. 419 4 055/2440550 Peter.Horvat@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Fehérová Oľga, MUDr. 419 4 055/2440550 Olga.Feherova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Kaffanová Janka, MUDr. 419 4 055/2440550 Janka.Kaffanova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Lukáčová Daniela, MUDr. 419 4 055/2440550 Daniela.LUKACOVA@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Paulo Martin, MUDr. 419 4 055/2440550 Martin.Paulo@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Pobeha Ján ml., MUDr. 419 4 055/2440550 Jan.Pobeha2@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Tekáčová Jana, MUDr. 419 4 055/2440550 Jana.Tekacova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Zátrochová Gabriela, MUDr. 419 4 055/2440550 Gbriela.Zatrochova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Žižkova 21, Košice
vedúci SPOaSK Hertelý Karol, Mgr. 711 7 055/2441600 0917495609 Karol.Hertely@upsvr.gov.sk
Určený úrad Dančovská Margita, Mgr. 606 6 055/2441602 Margita.Dancovska@upsvr.gov.sk
Určený úrad Žulčáková Martina, Mgr. 607 6 055/2441603 Martina.Zulcakova@upsvr.gov.sk´
Určený úrad Salajová Martina, Mgr. 605 6 055/2441601 martina.salajova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Bugirová Oľga, Mgr. 714 7 055/2441511 Olga.Bugirova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Sedláková Petronela, Mgr. 714 7 055/2441511 Petronela.Sedlakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Tarhaničová Marcela, Mgr. 707 7 055/2441518 Marcela.Tarhanicova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Čuri Erika, Mgr. 707 7 055/2441518 Erika.Curi@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Ruščáková Terézia, Mgr. 712 7 055/2441525 Terezia.Ruscakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ballová Jana, Mgr. 715 7 055/2441324 Jana.Ballova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Velesová Karolína, Bc. 610 6 055/2441328 Karolina.Velesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Mikuľáková Silvia, Mgr. 609 6 055/2441326 Silvia.Mikulakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Murčinková Lenka, Mgr. 608 6 055/2441324 Lenka.Murcinkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ráczová Lucia, Mgr. 612 6 055/2441326 Lucia.Raczova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Čechová Rút, Mgr. 609 6 055/2441317 Rut.Cechova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Eva Konkoly 609 6 055/2441317 Eva.Konkoly@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Maščeníková Lenka. Mgr. 610 6 055/2441328 Lenka.Mascenikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Silvia Bandžuchová. Mgr. 709 7 055/2441514 Silvia. Bandzuchova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Maťašová Žaneta, Mgr. 710 7 055/2441555 Zaneta.Matasova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Léneková Katarína, Mgr. 709 7 055/2441539 Katarina.Lenekova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Üvegešová Marianna, Mgr. 708 7 055/2441542 marianna.uvegesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Vincová Dominika, PhDr. 708 7 055/2441542 dominika.vincova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Masariková Timea, Mgr. 713 7 055/2441508 Timea.Masarikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Boldocká Renáta, Mgr. 713 7 055/2441508 Renata.Boldocka@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Jágerová Eva, Bc. 713 7 055/2441507 Eva.Jagerova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Durová Ľuboslava, Mgr. 612 6 055/2441326 Luboslava.Durova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Palaščáková Gabriela, Mgr. 615 6 055/2441323 Gabriela.Palascakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Renáta Sanislová, Mgr. 613 6 055/2441527 Renata.Sanislova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Zákutná Irena, Mgr. 613 6 055/2441527 Irena.Zakutna@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Rusinová Silvia, Mgr. 615 6 055/2441323 Silvia.Rusinova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Sabolová Andrea, PhDr. 611 6 055/2441327 Andrea.Sabolova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Bramuková Lenka, Mgr. 611 6 055/2441327 Lenka.Bramukova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Lendacká Mária, Mgr. 715 7 055/2441529 Maria.Lendacka@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Rozner Michal, Mgr. 615 6 055/2441310 Michal.Rozner@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Sotáková Viera, Mgr. 615 6 055/2441310 Viera.Sotakova@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Vargová Soňa, Mgr. 615 6 055/2441310 Sona.Vargova@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Dobranská Simona, Mgr. 615 6 055/2441310 Simona.Dobranska@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Košice - okolie, Staničné námestie 9, Košice
vedúca Ref. SPODaSK Košice - okolie Vaňová Silvia, Mgr. 319 3 055/2440615 Silvia.Vanova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Branc Renáta, Mgr. 310 3 055/2440604 Renata.Branc@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Bugošová Katarína, Mgr. 310 3 055/2440604 Katarina.Bugosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Čechová Petra, Mgr. 312 3 055/2440370 Petra.Cechova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Deáková Marta, Mgr. 313 3 055/2440614 Marta.Deakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dilská Lucia, Mgr. 409 4 055/2440370 Lucia.Dilska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Dobošová Darina, Mgr. 314 3 055/2440608 Darina.Dobosova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Dorčáková Jana, Mgr. 320 3 055/2440602 Jana.Dorcakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Ducke Michaela, Mgr. 318 4 055/2440609 Michaela.Ducke@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Dzimková Nikola, Mgr. 409 4 055/2440371 Nikola.Dzimkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Foltínyová Zuzana, Mgr. 311 3 055/2440616 Zuzana.Foltinyova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Hidasiová Lenka, Mgr. 316 3 055/2440617 Lenka.Hidasiova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Horvátová Dana, PhDr. 409 4 055/2440371 Dana.Horvatová@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kuková Jana, Mgr. 309 3 055/2440612 Jana.Kukova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Nagoosová Silvia, Mgr. 409 4 055/2440371 Silvia.Nagoosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Oroszová Dominika, Mgr. 318 3 055/2440609 Dominika.Oroszova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Parnaiová Valéria, Mgr. 316 3 055/2440617 Valeria.Parnaiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Simková Veronika, Mgr. 308 3 055/2440605 Veronika.Simkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Sterančáková Danka, Mgr. 321 3 055/2440604 Danka.Sterancakova@upsvr.gov.sk
NP verejný záujem Trotta Zuzana, Mgr. 409 4 055/2440371 Zuzana.Drotarova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Vinterová Renáta, Mgr. 315 3 055/2440601 Renata.Vinterova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ziavková Erika, Mgr. 311 3 055/2440616 Erika.Ziavkova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Moldava nad Bodvou, ČSA 13, Moldava nad Bodvou
Vedúca úseku Mgr. Mária Mašatová 127 1 055/2444513 Maria.Masatova2@upsvr.gov.sk
PvHN, NV, ŠSD, Moldava nad Bodvou
odborný radca Ing. Miriam Hancinová 104 prízemie 055/2444516 Miriam.Hancinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Mária Sepešiová 102 prízemie 055/2444510 Maria.Sepesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Helena Laczkóová 103 prízemie 055/2444520 Helena.Laczkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Ing. Eva Simkóová 105 prízemie 055/2444511 Eva.Simkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Karafová Tímea 104 prízemie 055/2444516 Timea.Karafova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Janette Mikulová 104 prízemie 055/2444516 Janette.Mikulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Denisa Palenčárová 102 prízemie 055/2444510 Denisa.Palencarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Simona Petrášová 103 prízemie 055/2444520 Simona.Petrasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu, Moldava nad Bodvou
samostatný radca Mgr. Magdaléna Draskoczyová 106 prízemie 055/2444512 Magdalena.Draskoczyova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Katarína Grácová 106 prízemie 055/2444512 Katarina.Gracova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Iveta Sulinská 106 prízemie 055/2444512 Iveta.Sulinska@upsvr.gov.sk
Národný projekt
poradenstvo pre ľudí z UA Mgr. Katarína Zsihovicsová 111 prízemie 055/2444514 Katarina.Zsihovicsova@upsvr.gov.sk
NP Mgr., Martina Trembecká 111 prízemie 055/2444514 Martina.Trembecka@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Mgr. Iveta Sitkárová 615 6 055/2440300 Iveta.Sitkarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu
vedúca oddelenia AOTP a ESF Sukeniková Soňa, Mgr. 713 7 055/2440400 Sona.Sukenikova@upsvr.gov.sk
§ 32, §53c - Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 Národné projekty Azariová Alena, Mgr. 712 7 055/2440465 Alena.Azariova@upsvr.gov.sk
§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou Byrtusová Michaela, Ing. 709 7 055/2440477 Michaela.Byrtusova@upsvr.gov.sk
§ 51 - Absolventská prax, Podpora v čase skrátenej práce Cirnerová Alena, Ing. 705 7 055/2440462 Alena.Cirnerova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Červeňáková Katarína, Ing. 806 8 055/2440135 Katarina.Cervenakova@upsvr.gov.sk
§54 - národné projekty Dojčinovičová Renáta, Ing. 811 8 055/2440482 Renata.Dojcinovicova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na podporu mobility za prácou § 53a Dragúnová Ingrid, Ing. 710 7 055/2440466 Ingrid.Dragunova@upsvr.gov.sk
§53 - Príspevok na dochádzku za prácou Gaľová Emília, Mgr. 709 7 055/2440477 Emilia.Galova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Gardoňová Miroslava, Mgr. 709 7 055/2440474 Miroslava.Gardonova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Halászová Eva 819 8 055/2440224 Eva.Halaszova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Harakaľová Petronela, Ing. 710 7 055/2440335 Petronela.Harakalova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Irchová Lucia, Ing. 819 8 055/2440224 Lucia.Irchova@upsvr.gov.sk
§54 - Národné projekty Kažimírová Lenka, Mgr. 712/A 7 055/2440459 Lenka.Kazimirova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Klenotičová Ľudmila, Ing. 806 8 055/2440135 Ludmila.Klenoticova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Leščišinová Jana, Ing. 812 8 055/2440223 Jana.Lescisinova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Mokrý Valent, Ing. 707 7 055/2440456 Valent.mokry@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ Muranková Janette, Mgr. 708/A 7 055/2440409 Janette.Murankova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Nalevanková Erika, Mgr. 709 7 055/2440474 Erika.Nalevankova@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ Radvánszká Katarína, Ing. 708/A 7 055/2440409 Katarina.Radvanszka@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Reisingerová Dana, Mgr. 704 7 055/2440452 Dana.Reisingerova@upsvr.gov.sk
§54 - Národné projekty, Podpora v čase skrátenej práce Repková Sandra, Bc. 712/A 7 055/2440459 Sandra.Repkova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Stašková Alena, Ing. 806 8 055/2440135 Alena.Staskova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Štekláčová Emerencia, Ing. 812 8 055/2440223 emerencia.steklacova@upsvr.gov.sk
§54 - národné projekty Tóthová Renáta, Mgr. 708 7 055/2440464 Renata.Tothova@upsvr.gov.sk
ESF, rozpočty Tverďáková Renáta, Ing. 820 8 055/2440227 Renata.Tverdakova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Vozár Tomáš, Ing. 707 7 055/2440456 Tomas.Vozar@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Staničné námestie 9
vedúca oddelenia Hreščáková Magdaléna, Ing. 509 5 055/2440310 Magdalena.Hrescakova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Berešová Jana, Ing. 511 5 055/2440313 Jana.Beresova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Bočková Veronika, PhDr. 510 5 055/2440326 veronika.bockova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Drotárová Erika, Mgr. 512 5 055/2442327 Erika.Drotarova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Ivanková Henrieta, Mgr. 714 7 055/2440475 Henrieta.Ivankova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Kerecman Viktória, Ing. 812 8 055/2440174 Viktoria.Kerecman@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Kopčová Valéria 510 5 055/2440321 Valeria.Kopcova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Lachváčová Juliána, Mgr. 703 7 055/2440407 Juliana.Lachvacova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Lengyelová Monika, Mgr. 404 5 055/2440314 Monika.Lengyelova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Lešková Michaela, Mgr. 512 5 055/2440327 Michaela.Leskova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Lipnická Mária, Ing. 512 5 055/2440327 Maria.Lipnicka2@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Liptáková Jana, Mgr. 510 5 055/2440329 Jana.Liptakova3@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Lukáčová Martina, Mgr. 706 7 055/2440478 Martina.Lukacova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Marušová Eva 404 5 055/2440314 Eva.Marusova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Miklošová Iveta, Mgr. 715 7 055/2440479 Iveta.Miklosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Oráčová Simona, PhDr., PhD. 511 5 055/2440222 Simona.Oracova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Pizurová Danka, Ing. 706/A 7 055/2440473 Danka.Pizurova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Sotáková Zuzana, Mgr. 812 8 055/2440174 Zuzana.Sotakova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Vargová Martina, Ing. 511 5 055/2440222 Martina.Vargova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Popradská 74
poradenstvo pre odídencov Adamová Melánia, Bc. 401/A 4 055/2442323 Melania.Adamova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Babjáková Dominika, Ing. 403/A 4 055/2442321 Dominika.Babjakova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Benčeková Andrea, Mgr. 411/A 3 055/2442313 Andrea.Bencekova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Beňová Lenka, Mgr. 404 4 055/2442322 Lenka.Benova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Blahová Daša, Ing. 401/A 4 055/2442323 Dasa.Blahova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Bujková Lenka, Mgr. 401 4 055/2442319 Lenka.Bujkova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Csanádyová Silvia, Ing. 403 4 055/2442316 Silvia.Csanadyova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Daňová Monika, Ing. 403/A 4 055/2442321 Monika.Danova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Naumova Anna 401 4 055/2442319 Anna.Naumova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Plačková Nikola, Mgr. 402 4 055/2442325 Nikola.Plackova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Pentráková Michaela 411 4 055/2442326 Michaela.Pentrakova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre odídencov Rydzá Adriana, Ing. 406 4 055/2442327 Adriana.Rydza@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Vályik Petra, Mgr. 404 4 055/2442322 Petra.Valyik@upsvr.gov.sk
Referát aktívnych opatrení trhu práce - zamestnávateľ
vedúca referátu AOTP zamestnávateľ Baňacká Bibiana, Mgr. 815 8 055/2440450 Bibiana.Banacka@upsvr.gov.sk
§§55, 56, 57, 60, SZČ - občan so zdravotným postihnutím, chránené dielne, prevádzkové náklady; Prvá pomoc Bodnárová Alena, Bc. 810 8 055/2440458 Alena.Bodnarova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Guľášová Jana, Mgr. 818 8 055/2440476 jana.gulasova@upsvr.gov.sk
§ 52,52a) - aktivačná činnosť: menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť; Prvá pomoc; NP Pomáhame odídencom-Dobrovoľnícke činnosti; NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Hrišová Martina 818/B 8 055/2440463 Martina.Hrisova@upsvr.gov.sk
§ 50j - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti; NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.2; Chyť sa svojej šance-opatrenie č.3; Prvá pomoc Hudačková Magdaléna, Mgr. 821 8 055/2440454 Magdalena.Hudackova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Ivanová Ľubica, Mgr. 818 8 055/2440451 Lubica.Ivanova@upsvr.gov.sk
§ 52,52a) - aktivačná činnosť: menšie obecné služby, dobrovoľnícka činnosť; Prvá pomoc; NP Pomáhame odídencom-Dobrovoľnícke činnosti; NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Kovalčíková Liana, Bc. 818/B 8 055/2440463 Liana.Kovalcikova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ-opatrenie č.2(Aktivácia a zaškolenie ZUoZ) Mgr. Loj Andrea 818/A 8 055/2440461 Andrea.Loj@upsvr.gov.sk
Chyť sa svojej šance-opatrenie č.3, Prvá pomoc Muličáková Dana, Mgr. 822 8 055/2440403 Dana.Mulicakova@upsvr.gov.sk
§53g - vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; §59 - príspevok na pracovného asistenta Pakanová Martina, JUDr. 817 8 055/2442404 Martina.Pakanova2@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,60 - chránené dielne, prevádzkové náklady; §53g - vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; NP IP SP; Prvá pomoc Rogozinská Lívia, Ing. 809 8 055/2440401 Livia.Rogozinska@upsvr.gov.sk
Chyť sa svojej šance-opatrenie č.3, Prvá pomoc Sabolová Beáta, Ing. 822 8 055/2440405 Beata.Sabolova@upsvr.gov.sk
§59 - príspevok na pracovného asistenta Timárová Gabriela, Mgr. 817 8 055/2440404 Gabriela.Timarova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60 - chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so zdravotným postihnutím, prevádzkové náklady; Prvá pomoc Tvrdoňová Henrieta, Ing. 809 8 055/2440457 Henrieta.Tvrdonova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60 - chránené dielne, prevádzkové náklady; §53g - vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; NP IP SP; Prvá pomoc Vargová Júlia, JUDr. 809 8 055/2440457 Julia.Vargova@upsvr.gov.sk
§50j - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti; §59 - príspevok na pracovného asistenta; NP Hrady Vašková Andrea, Ing. 823 8 055/2440406 Andrea.Vaskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Vedúca Referátu Adriana Saloňová, JUDr. 217 2 055/2440304 Adriana.Salonova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Dana Fabianová, Ing. 218 2 055/2440411 Dana.Fabianova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Patrícia Falisová, Ing. 215 2 055/2440305 Patricia.Falisova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Kamila Mitterpáková, Bc. 213 2 055/2440328 kamila.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mikulová Monika, Ing. 213 2 055/2440328 Monika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mária Pačaiová, MVDr. 213 2 055/2440328 Maria.Pacaiova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ odvolacie konanie, predchádzajú súhlas /ZPS Miriam Tilková, JUDr. 216 2 055/2440312 Miriam.Tilkova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť – Vyradenie/nezaradenie z/do evidencie UoZ Marcela Pitrovská, PhDr. 215 2 055/2440305 Marcela.Pitrovska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Eva-Mária Rošková, Mgr. 218 2 055/2440411 Eva-Maria.Roskova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ odvolacie konanie, predchádzajú súhlas /ZPS Šopáková Petra, JUDr. 216 2 055/2440312 Petra.Sopakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť – Vyradenie/nezaradenie z/do evidencie UoZ Iveta Vanková, Mgr. 214 2 055/2440306 Iveta.Vankova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Tačárová Dana, Mgr. 214 2 055/2440306 Dana.Tacarova@upsvr.gov.sk
AKTIVAČNÉ CENTRUM, Dvorkinova 7, Košice
vedúca Aktivačného centra Rjapošová Erika, Bc. 5 budova D 055/2440900 0905182563 Erika.Rjaposova@upsvr.gov.sk
Hlavní koordinátori
Hlavný koordinátor Eperješiová Mária, Ing. 110 budova C 0905903818 Maria.Eperjesiova@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Kubusová Katarína, Ing. 111 budova C 055/2440901 0905181852 Katarina.Kubusova@upsvr.gov.sk
Koordinátori
koordinátor Andrásháziová Renáta, Ing. 115 budova C 0905189742 Renata.Andrashaziova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baranová Zuzana, Ing 114 budova C 0905191022 Zuzana.Baranova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bérešová Štefánia, Mgr. 4 budova D 0905903872 Stefania.Beresova@upsvr.gov.sk
koordinátor Göndörová Katarína, Ing. 115 budova C 0905180274 Katarina.Gondorova@upsvr.gov.sk
koordinátor Horváthová Patrícia 114 budova C 0905904103 Patricia.Horvathova@upsvr.gov.sk
koordinátor Jobbágyová Viera, Ing. 115 budova C 0905175421 Viera.Jobbagyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kancír Štefan, Ing. 114 budova C 0905903875 Stefan.Kancir@upsvr.gov.sk
koordinátor Macejová Lenka 118 budova C 0905903966 Lenka.Macejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Olejová Tatiana 15 budova D 0905904119 Tatiana.Olejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Pekľanská Jana, Ing. 114 budova C 0905903871 Jana.Peklanska@upsvr.gov.sk
koordinátor Piller Ladislav, Ing. 114 budova C 0905181061 Ladislav.Piller@upsvr.gov.sk
koordinátor Ratkoš Rudolf 115 budova C 0905189757 Rudolf.Ratkos@upsvr.gov.sk
koordinátor Rešetárová Simona, PhDr. 16 budova D 0905189605 Simona.Resetarova@upsvr.gov.sk
koordinátor Rumanová Miriam, Ing. 115 budova C 0905188596 Miriam.Rumanova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabóčiková Lucia 118 budova C 0905195164 Lucia.Sabocikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Soroková Ivana 17 budova D 0905904027 Ivana.Sorokova@upsvr.gov.sk
koordinátor Spišáková Tatiana, Mgr. 118 budova C 0905904103 Tatiana.Spisakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šofová Renáta 16 budova D 0905903899 Renata.Sofova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šuhyová Kamila 4 budova D 0905903833 Kamila.Suhyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šumichrastová Erika 115 budova C 0905174250 Erika.Sumichrastova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Katarína, PhDr. 114 budova C 0905173023 Katarina.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Ľuboslava 4 budova D 0905180572 Luboslava.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Topoliová Radoslava, Ing. 17 budova D 0905183241 Radoslava.Topoliova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tóth Róbert 16 budova D 0905195614 Robert.Toth@upsvr.gov.sk
koordinátor Uhaľová Nikola 17 budova D 0905173023 Nikola.Uhalova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vávrová Lucia, Mgr. 114 budova C 0905195287 Lucia.Vavrova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vranová Kristína 15 budova D 0905181458 Kristina.Vranova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly, Staničné námestie č.9

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
team leader Jakeš Igor, Ing. 608 6 055/2440130 Igor.Jakes@upsvr.gov.sk
Feješová Katarína, Ing. 608 6 055/2440132 Katarina.Fejesova@upsvr.gov.sk
Komáromiová Erika, Ing. 608 6 055/2440171 Erika.Komaromiova@upsvr.gov.sk
Pavlovič Peter, Ing. 607 6 055/2440137 Peter.Pavlovic@upsvr.gov.sk
Sitkárová Andrea, Mgr. 607 6 055/2440137 Andrea.Sitkarova@upsvr.gov.sk
späť