Contact

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu Chovanec Štefan, Mgr. 124 1 052/2442 124 stefan.chovanec@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Čubanová Zlatica, Ing. 105 1 052/2442 104 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Bartošová Janka, Mgr. 207 2 052/2442 207 janka.bartosova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu Oravcová Vladimíra, Mgr. 124 1 052/2442 124 vladimira.oravcova@upsvr.gov.sk

Referát Kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Kučerová Zuzana, Mgr. 406 4. 052/2442 266 zuzana.kucerova@upsvr.gov.sk
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Mikolajčíková Katarína, Ing. 406 4. 052/2442406 0910 999 461 katarina.mikolajcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 105 1 052/2442 106, 0911999466 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Kežmarok P, Rakúsy M, N, O, P okrem Mirga/ová, Pišta/ová, Polhoš/ová Veselá Elea, Mgr. 12 príz. 052/2442 612 elea.vesela@upsvr.gov.sk
Kežmarok M, Rakúsy Polhoš/ová Šiveňová Zita, Bc. 12 príz. 052/2442 612 zita.sivenova@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo, O-Oračko A-K, Rakúsy A-B Sedláková Natália, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
Vrbov, Veľká Lomnica Polhoš/ová Fabianová Silvia, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 silvia.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok D, Ď, Dz, Dž, Ge-Gž, Huncovce P-Ž Hudáková Dana, Ing. 15 príz. 052/2442 615 dana.hudakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O, Vlkovce Kroláková Lídia, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, Stráne pod Tatrami M, Tvarožná, Vlková Vargová Jozefína, Mgr. 18 príz. 052/2442 618 jozefina.vargova@upsvr.gov.sk
Ľubica K-O, Stráne pod Tatrami Oračko R-Ž, Mlynčeky, Veľká Lomnica Lacko/ová Budzákova Veronika, Bc. 18 príz. 052/2442 618 veronika.budzakova@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami Badžo/ová, Ľubica P, R, T, U, V Pirhalová Miriama, Mgr. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pišta/ová, Ľubica H, CH Vnenčáková Daniela 19 príz. 052/2442 619 daniela.vnencakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L,N, O, R, Veľká Lomnica L-P, Pom-Ž, okrem Lacko/ová, Pišta/ová, Polhoš/ová, Stráne pod Tatrami Oračková Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Abrahámovce, Hradisko, Ľubica I-J, S-Š, Z-Ž, Veľká Lomnica A-K Kaščáková Márie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B,T, G-Gá, Žakovce, IKV Bineková Jana, Bc. 21 prízemie 052/2442 621 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č Adamjaková Aneta, Bc. 21 príz. 052/2442 621 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Belá
Slovenská Ves, Podhorany P Slodičáková Eva, Ing. 1 1 052/2445 805, 0911999469 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, CH, Ho, Horváth/ová, Vojňany Valková Adela, Mgr. 1 1 052/2445 809 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá M, Podhorany Ba, H-M Scholtzová Amália 1 1 052/2445 804 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá He-K, Výborná K-Mirgová Horobová Adriana 1 1 052/2445 810 adriana.horobova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá P, Z-Ž, Výborná A-J, Miš.-Ž Gemzová Katarína 2 1 052/2445 807 katarina.gemzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-V, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce Straková Alica 2 1 052/2445 807 alica.strakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, L, N, O, Lendak H, Toporec N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, Ihľany M Jakubčová Viera, Bc. 3 2 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Jurské N-Ž, Toporec A-M Bartkovská Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.bartkovska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F, Z-Ž, Podhorany A, Be-G, R-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo Modlová Anna, Mgr. 3 2 052/2445 802 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I-Ž Laufová Jana, Bc. 4 2 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá R, Podhorany N-O, Landak A-Br Galliková Mária, Mgr. 1 1 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová Bombarová Patrícia, Mgr. príz. 052/2445 800 patricia.bombarova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské A-M Marhefková Mária, Mgr. 3 2 052/2445 806 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Dravecká Slávka, Bc. 17 príz. 052/2442 617 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 1 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kežmarok, EURES poradca Fábianová Mária, PhDr., Phd. 303 3 052/2442 333 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. 303 3 052/2442 303 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Pletzová Marta, Mgr. 302 3 052/2442 302 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Dudaško Anton, Ing. 302 3 052/2442 302 anton.dudasko@upsvr.gov.sk
Kežmarok Šavelová Petra, Ing. 302 3. 052/2442 322 petra.savelova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Výbor pre otázky zamestnanosti Jakubcová Mária, Mgr. 413 4 052/2442 433 maria.jakubcova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Mikolajčíková Terézia, Mgr. 413 4 052/2442 413 terezia.mikolajcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 2 Babičová Anna, Mgr. 412 4 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1, § 54 NP Prax pre mladých Božoňová Anna, Bc. 412 4 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 2, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie č. 3, Skrátená práca Rákociová Elena, Mgr. 411 4 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 2 Skrátená práca Gallová Petra, Ing. 411 4 052/2442 421 petra.gallova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Zakuciová Anna, Mgr. 410 4 052/2442 410 anna.zakuciova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Kovalčíková Monika, Bc. 410 4 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53g príspevky integračným podnikom, § 54 NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka Lizáková Gabriela, PhDr. 409 4 052/2442 409 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Gerčáková Jana, Ing. 409 4 052/2442 409 jana.gercakova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia Štoselová Monika, Ing. 409 4 052/2442 419 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1 Melegová Mária, Mgr. 407 4 052/2442 477 maria.melegova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3 , § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 3 Drahošová Katarína 407 4 052/2442 477 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 4 Frančeková Monika, Ing. 407 4 052/2442 407 monika.francekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť - osvojenie, Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Huncovce, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Továrenská, M. Lányiho, Teheľňa, Obrancov mieru, Nad traťou, Pod traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 308 3 052/2442308 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Tvarožná, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Bardejovská, Kukučínová, Nábrežná Udzielová Zuzana, Mgr. 308 3 052/2442308 zuzana.udzielova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Žakovce, Kežmarok - ul. Petržalská, Lanškrounská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Štúrová Výrosteková Mária, Mgr. 306 3 052/2442 306 maria.vyrostekova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Bušovce, Hradisko, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Kamenná Baňa, Komenského, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska, Weilburská Jadušová Božena, Bc. 306 3 052/2442 306 bozena.jadusova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Vlkovce, Hradisko, Vojňany, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Ľubica, Tvarožná, Stráne pod Tatrami, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce, Kežmarok-ul.Záhradná, Petržalská, Záborského, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Kostolné námestie, Košická, Nová, Krvavé pole, Mučeníkov, Levočská, Poľná, Priekopa, Severná, Rázusova, Tatranská, Trhovište, Suchá hora, Starý trh, Zochova, Kukučínova, Bardejovská Čepišaková Mária, Mgr. 307 3 052/2442307 Maria.CepisakovaKacurova@upsvr.gov
Sociálna kuratela detí - obvod: Huncovce, Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Spišská Belá, Stará Lesná, Toporec, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Tvarožná, Abrahámovce, Bušovce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť, M. Lányiho Bigošová Zuzana, Mgr. 309 3 052/2442309 zuzana.bigosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Stráne pod Tatrami, Vojňany, Veľká Lomnica, Holumnica, Mlynčeky, Osturňa, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Sisková Zdenka, Mgr. 309 3 052/2442309 zdenka.siskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Bernadeta Imrich, Mgr. 313 3 052/2442 313 bernadeta.imrich@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Vrbov, Výborná, Krížová Ves, Kežmarok-ul. Pod Lesom, Toporcerova, Nižná brána, Garbiarska, K.Kuzmányho, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Jána Chalúpku, Pradiareň Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoletú fyzickú osobu, Sociálna kuratela detí - obvod: Podhorany, Slovenská Ves, Výborná, Rakúsy, Lendak Perignáth Martin, Mgr. 310 3 052/2442310 martin.perignath@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Bušovce, Lechcnica, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Kežmarok - ul. Pri zastávke, Fraňa Kráľa, Dr. Fischera, Slavkovská, Gen. Štefánika, Baštová, Ľubická cesta, Komenského, Michalská, Biela voda, Cintorínska, Tvarožnianska, K.Kuzmányho, Michalská, P.J.Šafárika, Kamenná baňa, Pod lesom, Nižná brána, Garbiarska Horníková Ľudmila, Mgr. 311 3 052/244311 ludmila.hornikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Imrichová Lenka, Mgr. 314 3 052/2442 314 lenka.imrichova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - náhradná rodinná starostlivosť + osvojenie, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Majere, Matiašovce, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lendak, Rakúsy, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra Čopjaková Silvia, PhDr. 307 3 052/2442321 silvia.copjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovenská Ves, Kežmarok - ul. Továrenská, M.Lányiho, Tehelňa, Weilburská, Lanškrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Chalúpku, Nábrežná Jaseňáková Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.jasenakova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Šofranková Zuzana, Mgr. 315 3 052/2442 315 zuzana.sofrankova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Pekarčík Ján, Mgr. 315 3 052/2442315 jan.pekarcik@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička Imrich Bernadeta, Mgr. 313 3 052/2442 313 bernadeta.imrich@upsvr.gov.sk
psychologička Hurajtová Ivana, Mgr. 312 3 052/2442 312 ivana.hurajtova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Čavić Tamara, JUDr. 208 2 052/2442 208 tamara.cavic@upsvr.gov.sk
HN: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná,Kežmarok N-O, Š, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná, Katarína Jahodová, Mgr. 215 2 052/2442 215 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok A,B,C,Č,R,S, Stará Lesná, Huncovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Kežmarok A,C,Č, Stará Lesná, Huncovce Nikola Mačáková, Mgr. 215 2 052/2442 215 nikola.macakova@upsvr.gov.sk
ŠSD:schvaľovateľ, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 052/2442 213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami C-L, P-Ž, Vlková, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami A-B, P-Ž, Kežmarok K, S, T,Ť, Vlková Dana Jerdonková, Mgr. 211 2 052/2442 211 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
HN: Stráne pod Tatrami A-B, M-O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Stráne pod Tatrami C-L, M-O, Kežmarok E-G, Š Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy G, P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy G, P-Ž, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Anna Michaličková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, Kežmarok- I,J Dana Melikantová, Ing. 210 2 052/2442 210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
HN: Jurské, Hradisko, Kežmarok, Vlkovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Jurské, Hradisko, Kežmarok B,P, R,U,Ú, Vlkovce Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 052/2442 209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 052/2442 209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb : Veľká Lomnica P-Ž, dotácie: Jurské, Kežmarok, Ľubica, Lendak, Malý Slavkov, Mlynčeky, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Veľká Lomnica, Vlková, Výborná Monika Štoselová, Ing. 206 2 052/2442 206 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica A – O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Veľká Lomnica A-O, dotácie: Holumnica, Huncovce, Ihľany, Krížová Ves, Rakúsy, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Žakovce Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 052/2442 213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,P,S, T,Ť,U,Ú,V,Y, Spišská Bela K-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany,Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž Paulína Gengeľová, Bc. 206 2 052/2442 206 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves H, Vrbov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves H, Vrbov, Kežmarok V,Y,W,Ž Michaela Kišová Weidnerová, Ing. 206 2 052/2442 206 michaela.kissovaweidnerova@upsvr.gov.sk
HN: Malý Slavkov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Malý Slavkov, Spišská Belá K-M, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 052/2442 214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Ľubica, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Ľubica, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Martina Bekešová, Ing. 214 2 052/2442 214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: O-Ž, HN- Lendak, Žakovce ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Lendak Adriana Kundľová, Mgr. 205 2 052/2442 205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: A-L, HN: Výborna, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Výborna, Žakovce, Spišská Belá N-R Lucia Mruková, Mgr. 205 2 052/2442 205 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny Mária Goldiňáková, Ing. 212 2 052/2442 212 maria.goldinakova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny Klára Vyhnalová, Mgr. 212 2 052/2442 212 klara.vyhnalova@upsvr.gov.sk
HN: Zamagurie, Kežmarok E-J, L,Ľ,M, P, W-Ž, Toporec, Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 052/2442 801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD + náhradné výživné, EÚ, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa- Zamagurie, Toporec Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 052/2442802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Anna Spirčáková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.spircakova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Marcela Vyhnalová, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.vyhnalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kredátus Igor, PhDr. 105 1. 052/2442 105 0910 999 462 igor.kredatus@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, §54, § 56 Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3. 052/2442 344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ Šatalová Jana, Mgr. 304 3. 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, projekt PRVÁ POMOC Šišková Anna, Mgr. 305 3. 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 310 3. 052/2442 310 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Majerčáková Miroslava 310 3. 052/2442 310 miroslava.majercakova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Hudáková Mária, Mgr. 415 4. 052/2442 425 maria.hudakova4@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Harabin Marek, Mgr. 405 4. 052/2442 405 marek.harabin@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Janík Branislav, Ing. 405 4. 052/2442 405 branislav.janik@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Žembová Zuzana 415 4 052/2442 415 zuzana.zembova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie, komunikátor Klaudia Dindová, Mgr. 216 2. 052/2442 216 Klaudia.Dindova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Peter Košuth, Ing. 216 2. 052/2442 216 peter.kosuth@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Ján Melcher, Ing. 216 2. 052/2442 216 jan.melcher@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Pristašová Andrea, Ing. 216 2. 052/2442 216 andrea.pristasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevko na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grotkovská Zuzana, Mgr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,F,G,H,CH Šúreková Eva, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 eva.surekova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – - písmeno I,J,K,L,M,O,W,Ž Harabinová Anna, Mgr. 608 príz. 052/2442 608 anna.harabinova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno N,P,R,S,Š,T,U,V,Z Barteková Mária, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 maria.bartekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno A,B,C,Č,D,Ď,E,G,CH,O Škárová Petra, Ing. 611 príz. 052/2442 611 petra.skarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno J,M,P,U,V,W Václavová Paula, Mgr. 611 príz. 052/2442 611 paula.vaclavova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno DZ, DŽ, K,L,Ľ,N,Ň,S,T,Z,Ž Lichevník Karel, PhDr. 622 príz. 052/2442 622 karel.lichevnik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Spišská Stará Ves, obvod Kežmarok písmeno H,F,I,Š,R Graindová Beáta, Bc. 622 príz. 052/2442 622 beata.graindova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Grumelová Sochorová Gabriela, MUDr. 1 príz. 052/2442610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Sorokáč Viktor, MUDr. 1 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Justh Peter, Mgr. 23 prízemie 522442603 Peter.Justh@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sýkora Martin, Mgr. 24 prízemie 522442602 martin.sykora@upsvr.gov.sk
administrátor Glevaňáková Ružena 24 prízemie 905676153 Ruzena.Glevanakova@upsvr.gov.sk
administrátor Vojtičková Viktória 23 prízemie 522442603 Viktoria.Vojtickova@upsvr.gov.sk
administrátor Jakubkovičová Iveta, Mgr. S.S.Ves 905711047 Iveta.Jakubkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bachleda Jozef ul. Muč. 905704616 Jozef.Bachleda@upsvr.gov.sk
koordinátor Bogar Jozef ul. Muč. 905709644 Jozef.Bogar2@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňák Jozef ul. Muč. 905708786 Jozef.Glevanak@upsvr.gov.sk
koordinátor Haluščák Milan ul. Muč. 905676139 Milan.Haluscak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ištok Pavol, Mgr. ul. Muč. 905703280 Pavol.Istok@upsvr.gov.sk
koordinátor Lach Vladislav, Mgr. ul. Muč. 905679750 Vladislav.Lach@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Harabinová Beáta, Ing. 401 4 052/ 2442 401 beata.harabinova@upsvr.gov.sk
skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky, verejné obstarávanie, platobný styk – cestovné Harabinová Zuzana, Ing. 402 4 052/ 2442 432 zuzana.harabinova@upsvr.gov.sk
platobný styk, účtovníčka nezrovnalosti NP Maňáková Ingrid 402 4 052/ 2442 402 ingrid.manakova@upsvr.gov.sk
Rozpočtárka, správca pohľadávok AOTP, evidencia a vymáhanie pohľadávok Rušinová Patrícia, Ing. 403 4 052/ 2442 403 patricia.rusinova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka AOTP – ŠR, NP, sociálna inklúzia, platobný styk Bartková Denisa, Bc. 403 4 052/ 2442 443 denisa.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka, platobný styk Bartková Beáta, Mgr. 402 4 052/ 2442 402 beata.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka pohľadávok Muchová Alžbeta, Mgr. 416 4 052/ 2442 416 alzbeta.muchova@upsvr.gov.sk
Správa majetku, autodoprava, zmluvy, pokladňa, platobný styk Eva Hrčková 416 4 052/ 2442 416 eva.hrckova@upsvr.gov.sk
správca registratúry, pracovník na podateľni Kovalčíková Magdaléna prízemie 052/ 2442 111 magdalena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Správca pohľadávok, evidencia a vymáhanie pohľadávok Bachledová Monika, Mgr. 417 4 052/ 2442 417 monika.bachledova@upsvr.gov.sk
údržbár, vodič Vladimír Štancel príz. 052/ 2442 623 vladimir.stancel@upsvr.gov.sk
späť