Kontakty

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu Chovanec Štefan, Mgr. 124 1 052/2442 124 stefan.chovanec@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Čubanová Zlatica, Ing. 106 1 052/2442 104 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Bartošová Janka, Mgr. 105 1 052/2442 500 janka.bartosova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu Oravcová Vladimíra, Mgr. 124 1 052/2442 124 vladimira.oravcova@upsvr.gov.sk

Referát Kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1996 Šablatúrová Lucia, JUDr. 406 4. 052/2442 266 lucia.sablaturova@upsvr.gov.sk
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1996 Mikolajčíková Katarína, Ing. 406 4. 052/2442406 0910 999 461 katarina.mikolajcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grivalská Mária, Mgr. 12 príz. 052/2442 106 maria.grivalska@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-W , Rakúsy M Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok P,S-Š, Rakúsy Gá-L, P-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Ľubica A-F,I-J, Rakúsy Polhoš/ová, Vrbov Adamjaková Aneta, Bc. 16 príz. 052/2442 616 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok G,K-Kop, L, Ľubica G, Stráne pod Tatrami M,N-Oračko, Tvarožná Vargová Jozefína, Mgr. 18 príz. 052/2442 618 jozefina.vargova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A B,E,F,R,T, Žakovce, IKV, Veľká Lomnica Lacko/ová, Stráne pod Tatrami P-Ž Bineková Jana, Bc. 18 príz. 052/2442 618 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov Pad - Ž, Kežmarok C,Č, H,CH, I,J,Kor-Kž, Rakúsy A-Gaž, Pišta/ová, Ľubica H,CH, Vnenčáková Daniela 19 príz. 052/2442 619 daniela.vnencakova@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami A-L, Ľubica K-O, Hradisko Šromovská Monika, Ing. 19 príz. 052/2442 619 monika.sromovska@upsvr.gov.sk
Kežmarok O, Veľká Lomnica L-P, Polhoš/ová-Ž, okrem Lacko/ová, Pišta/ová, Stráne pod Tatrami Oračková, Vlkovce, Abrahámovce Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Ľubica S-Š, Z-Ž, Veľká Lomnica A -K, Kežmarok M, Mlynčeky, Stará Lesná Kaščáková Marie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok D,Ď ,Dz, Dž, Huncovce Hudáková Dana, Ing. 21 príz. 052/2442 621 dana.hudakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok N, Z-Ž, Ľubica P,R,T,U,V, Malý Slavkov A-Pač, , Rakúsy N,O, Veľká Lomnica Pišta/ová, Vlková Laclavíková Sára 21 príz. 052/2442 621 sara.laclavikova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby, záujemci o zamestnanie Veselá Elea, Mgr. 16 príz. 052/2442616 elea.vesela@upsvr.gov.sk
agenda, sprostredkovania prácie, pracovisko Spišská Belá
recepcia+informačno-poradenské služby, záujemci o zamestnanie Slodičáková Eva, Ing. 1 príz. 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá K,L,P,R, Slovenská Ves M-Ž, Ihľany Mišalková - Ž, Jurské Horváthová Jakubčová Viera, Bc. 2 príz. 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské okrem Horváthová, Oračková, Romanová, Bušovce, Krížová Ves Horváth Marhefková Mária, Mgr. 2 príz. 052/2445 800 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová, Slovenská Ves A-L, Výborná A-Č, E-J, Mišalko/ová Fabianová Silvia, Mgr. 2 príz. 052/2445 800 silvia.fabianova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, N, Lendak H,CH, Toporec, Výborná N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 3 príz. 052/2445 806 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Výborná K-Mirgová, Ihľany Mišalko Laufová Jana, Bc. 3 príz. 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F,He-J,M, Podhorany A-M Scholtzová Amália 3 príz. 052/2445 807 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, O, Podhorany N-Ž, Lendak A-Br Galliková Mária, Mgr. 5 príz. 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, H okrem Horváth, Hangurbadžo, CH, Vojňany, Výborná D-Ď Valková Adela, Mgr. 5 príz. 052/2445 809 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-Ž, Ihľany A-Mis, Jurské Oračková, Romanová-Ž, Krížová Ves I -Ž Straková Alica 5 príz. 052/2445 809 alica.strakova@upsvr.gov.sk
agenda sprostredkovania práce, pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
EURES poradca Fábianová Mária, PhDr., Phd. 303 3 052/2442 333 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, infokarty cudzincov Dudaško Anton, Ing. 15 príz. 052/2442 655 anton.dudasko@upsvr.gov.sk
portál "sluzbyzamestnanosti.sk" Kalafutová Alena, Ing. 303 3 052/2442 303 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, agenda zamestnávania povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím Pletzová Marta, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, hromadné prepúšťanie Šavelová Petra, Ing. 15 príz. 052/2442 615 petra.savelova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Dravecká Slávka, Bc. 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania, pracovisko Spišská Belá
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 príz. 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Výbor pre otázky zamestnanosti Jakubcová Mária, Mgr. 413 4. 052/2442 433 maria.jakubcova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Mikolajčíková Terézia, Mgr. 413 4. 052/2442 413 terezia.mikolajcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 2 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Babičová Anna, Mgr. 412 4. 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1, § 54 NP Prax pre mladých Božoňová Anna, Bc. 412 4. 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 2, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie č. 3, Skrátená práca Rákociová Elena, Mgr. 411 4. 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 2, Skrátená práca Gallová Petra, Ing. 411 4. 052/2442 421 petra.gallova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 19a a § 19b zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Štoselová Monika, Mgr. 409 4. 052/2442 419 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 19a a § 19b zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Frančeková Monika, Ing. 409 4. 052/2442 409 monika.francekova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 19a a § 19b zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Kovalčíková Monika, Bc. 410 4. 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 19a a § 19b zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, § 54 NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka Lizáková Gabriela, PhDr. 410 4. 052/2442 410 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Gerčáková Jana, Ing. 477 4. 052/2442 477 jana.gercakova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3 , NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie 2 Drahošová Katarína 407 4. 052/2442 407 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1 Pristašová Andrea, Ing. 415 4. 052/2442 425 andrea.pristasova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4. 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4. 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
poradenstvo pre UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, §54, § 56, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3. 052/2442 344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Šatalová Jana, Mgr. 304 3. 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Šišková Anna, Mgr. 305 3. 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 302 3. 052/2442 302 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Majerčáková Miroslava 302 3. 052/2442 302 miroslava.majercakova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Hudáková Mária, Mgr. 415 4. 052/2442 425 maria.hudakova4@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, Harabin Marek, Mgr. 405 4. 052/2442 405 marek.harabin@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Janík Branislav, Ing. 405 4. 052/2442 405 branislav.janik@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Pisarčíková Lucia, Mgr. 305 3. 052/2442 305 lucia.pisarcikova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie, komunikátor Klaudia Dindová, Mgr. 415 4. 052/2442 415 klaudia.dindova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie NP Pomáhame odídencom - Opatrenie 3, 4 Peter Košuth, Ing. 1 prízemie 052/2442 601 peter.kosuth@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť - osvojenie, Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Huncovce, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Továrenská, M. Lányiho, Teheľňa, Obrancov mieru, Nad traťou, Pod traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 314 3 052/2442314 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Tvarožná, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Bardejovská, Kukučínová, Nábrežná Udzielová Zuzana, Mgr. 308 3 052/2442308 zuzana.udzielova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Žakovce, Kežmarok - ul. Petržalská, Lanškrounská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Štúrová Cehuľová Mária, PhDr. 306 3 052/2442 306 maria.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Bušovce, Hradisko, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Kamenná Baňa, Komenského, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska, Weilburská Imrichová Lenka, Mgr. 306 3 052/2442 306 lenka.imrichova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Vlkovce, Hradisko, Vojňany, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Ľubica, Tvarožná, Stráne pod Tatrami, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce, Kežmarok-ul.Záhradná, Petržalská, Záborského, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Kostolné námestie, Košická, Nová, Krvavé pole, Mučeníkov, Levočská, Poľná, Priekopa, Severná, Rázusova, Tatranská, Trhovište, Suchá hora, Starý trh, Zochova, Kukučínova, Bardejovská Čepišaková Mária, Mgr. 307 3 052/2442307 Maria.CepisakovaKacurova@upsvr.gov
Sociálna kuratela detí - obvod: Huncovce, Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Spišská Belá, Stará Lesná, Toporec, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Tvarožná, Abrahámovce, Bušovce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť, M. Lányiho Bigošová Zuzana, Mgr. 309 3 052/2442309 zuzana.bigosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Stráne pod Tatrami, Vojňany, Veľká Lomnica, Holumnica, Mlynčeky, Osturňa, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Mgr. Marcela Vaverčáková 309 3 052/2442309 marcela.vavercakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Vrbov, Výborná, Krížová Ves, Kežmarok-ul. Pod Lesom, Toporcerova, Nižná brána, Garbiarska, K.Kuzmányho, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Jána Chalúpku, Pradiareň Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoletú fyzickú osobu, Sociálna kuratela detí - obvod: Podhorany, Slovenská Ves, Výborná, Rakúsy, Lendak Perignáth Martin, Mgr. 310 3 052/2442310 martin.perignath@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Bušovce, Lechcnica, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Kežmarok - ul. Pri zastávke, Fraňa Kráľa, Dr. Fischera, Slavkovská, Gen. Štefánika, Baštová, Ľubická cesta, Komenského, Michalská, Biela voda, Cintorínska, Tvarožnianska, K.Kuzmányho, Michalská, P.J.Šafárika, Kamenná baňa, Pod lesom, Nižná brána, Garbiarska Mgr. Silvia Savková 311 3 052/244311 silvia.savkova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Homzová Veronika, Mgr. 315 3 052/2442 314 veronika.homzova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - náhradná rodinná starostlivosť + osvojenie, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Majere, Matiašovce, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lendak, Rakúsy, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra Čopjaková Silvia, PhDr. 307 3 052/2442321 silvia.copjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovenská Ves, Kežmarok - ul. Továrenská, M.Lányiho, Tehelňa, Weilburská, Lanškrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Chalúpku, Nábrežná Komiňáková Eva, Mgr. 311 3 052/2442311 eva.kominakova@upsvr.gov.sk
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Šofranková Zuzana, Mgr. 315 3 052/2442315 zuzana.sofrankova@upsvr.gov.sk
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Beličáková Zuzana, Bc. 311 3 052/2442311 zuzana.belicakova@upsvr.gov.sk
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Marhefková Soňa, Mgr. 317 3 052/2442317 sona.marhefkova@upsvr.gov.sk
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Pisarčíková Michaela, Mgr. 317 3 052/2442317 michaela.pisarcikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Tribulová Katarína, Mgr. 310 3 052/2442310 katarina.tribulova@upsvr.gov.sk
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Kruliacová Daniela, Mgr. 308 3 052/2442308 daniela.kruliacova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička Imrich Bernadeta, Mgr. 313 3 052/2442 313 bernadeta.imrich@upsvr.gov.sk
psychologička Tomečková Jana, Mgr. 312 3 052/2442 312 jana.tomeckova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Čavić Tamara, JUDr. 208 2 052/2442 208 tamara.cavic@upsvr.gov.sk
HN: Jurské, Hradisko, Vlkovce, Stará Lesná, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Jurské, Hradisko, Kežmarok P, R,U,Ú, Vlkovce, Stará Lesná Jaremčuková Viera, Bc. 209 2 052/2442 209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany I-Ž, Spišská Belá A-J, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Podhorany I-Ž, Spišská Belá A-J, Gaborčíková Andrea, Ing. 209 2 052/2442 209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy G, P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy G, P-Ž, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Michaličková Anna, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, Kežmarok- I,J Melikantová Dana, Ing. 210 2 052/2442 210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
HN: Bušovce, Podhorany A-H , Stráne pod Tatrami C-L, P-Ž, Vlková, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Bušovce, Podhorany A-H, Stráne pod Tatrami A-B, P-Ž, Vlková, Kežmarok S, T, Ť Jerdonková Dana, Mgr. 211 2 052/2442 211 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
HN: Stráne pod Tatrami A-B, M-O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Stráne pod Tatrami C-L, M-O, Kežmarok E-G, Š Pokrivčáková Mária, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné A - H, HN: Výborná, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Výborná, Žakovce, Spišská Belá N-R, Vrbov Mruková Lucia, Mgr. 205 2 052/2442 205 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: P - Ž, HN- Lendak, Žakovce, Kežmarok N-O, R, Š, Spišská Belá N-R, Vrbov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Lendak Kundľová Adriana, Mgr. 205 2 052/2442 205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves (všetko okrem H), Holumnica, Vojňany, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,P,S, T,Ť,U,Ú,V,Y, Spišská Bela K-M, S-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves (všetko okrem H), Holumnica, Vojňany,Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž, dotácie: Jurské, Kežmarok, Ľubica, Mlynčeky, Slovenská Ves, Veľká Lomnica Gengeľová Paulína, Bc. 206 2 052/2442 206 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny HN: Veľká Lomnica Pišta/ová, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb : Veľká Lomnica P-Ž, dotácie: Holumnica, Huncovce, Ihľany, Krížová Ves, Rakúsy, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Žakovce Suráková Zuzana, Bc. 206 2 052/2442 206 zuzana.surakova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok A,B,C,Č, Huncovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Kežmarok A,B,C,Č, Huncovce dotácie: Lendak, Malý Slavkov, Podhorany, Stará Lesná, Vlková, Výborná Hudáková Karin, Bc. 207 2 052/2442 207 karin.hudakova@upsvr.gov.sk
HN: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná Jahodová Katarína, Mgr. 207 2 052/2442 207 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Kežmarok K, európske rodinné dávky, schvaľovateľ ŠSD Scholtz Lucia, Mgr. 213 2 052/2442 213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica A–O, P-Ž,(okrem Pišta/ová), ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Veľká Lomnica A-O Pavlíková Soňa, Ing. 213 2 052/2442 213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
HN: Malý Slavkov, Toporec K-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Malý Slavkov, Spišská Belá K-M, Toporec, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Vojtaššáková Agnesa, Bc. 214 2 052/2442 214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Ľubica, Toporec A-J, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Ľubica, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Bekešová Martina, Ing. 214 2 052/2442 214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: I - O, HN: Krížová Ves H, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves H, Kežmarok V - Ž Bombarová Patrícia, Mgr. 212 2 052/2442 212 patricia.bombarova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Spirčáková Anna, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.spircakova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Vyhnalová Marcela, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Zummerová Veronika, Bc. 212 2 052/2442 212 veronika.zummerova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
OBCE: Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Stará Lesná, Vrbov, Tvarožná Goldiňáková Mária, Ing. 217 2 052/2442 217 maria.goldinakova@upsvr.gov.sk
OBCE: Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Stará Lesná, Vrbov, Tvarožná Kellnerová Simona, Mgr. 217 2 052/2442 217 simona.kellnerova@upsvr.gov.sk
OBCE: Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Žakovce Kroláková Lídia, Mgr. 216 2 052/2442 216 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
OBCE: Stráne pod Tatrami, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Žakovce Sedláková Natália, Mgr. 216 2 052/2442 216 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
OBCE: Kežmarok, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy Bolcár Maroš, Ing. 215 2 052/2442 215 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
OBCE: Kežmarok, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy Dlugošová Simona, Mgr. 215 2 052/2442 215 simona.dlugosova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Spišská Belá
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Modlová Anna, Mgr. SB príz. 052/2445 803 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Horobová Adriána SB príz. 052/2445 812 adriana.horobova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Vaňková Miriama, Ing. SB príz. 052/2445 811 miriama.vankova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bachledová Natália, Mgr. SB príz. 052/2445 811 natalia.bachledova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Spišská Stará Ves
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok a prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
HN: Zamagurie, Kežmarok E-J, L,Ľ,M, P, W-Ž, Dotácie Zamagurie Jabrocká Anna, Mgr. SSV príz. 052/2443 801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD + náhradné výživné, EÚ, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa- Zamagurie Frankovská Margita, Bc. SSV príz. 052/2443 802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevko na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grotkovská Zuzana, Mgr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,F,G,H,CH Šúreková Eva, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 eva.surekova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – - písmeno I,J,K,L,M,O,W,Ž Harabinová Anna, Mgr. 608 príz. 052/2442 608 anna.harabinova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno N,P,R,S,Š,T,U,V,Z Barteková Mária, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 maria.bartekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno A,B,E,G,CH,O Babková Sabina, Mgr. 611 príz. 052/2442 612 Sabina.Babkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno J,D,Ď,P,U,V,W Václavová Paula, Mgr. 611 príz. 052/2442 611 paula.vaclavova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno DZ, DŽ, K,N,Ň,S,T Lichevník Karel, PhDr. 622 príz. 052/2442 622 Karel.Lichevnik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Spišská Stará Ves, obvod Kežmarok písmeno H,F,I Graindová Beáta, Bc. 622 príz. 052/2442 622 beata.graindova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno C,Č,M,L,Ľ,R,Š,Z,Ž Kiššová Weidnerová Michaela, Ing. 622 príz. 052/2442622 Michaela.KissovaWeidnerova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Sorokáč Viktor, MUDr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Grumelová Sochorová Gabriela, MUDr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna práca NP Šiveňová Zita, Bc. 611 príz. 052/2442 611 Zita.Sivenova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kredátus Igor, PhDr. 22 príz. 052 2442 105 igor.kredatus@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sýkora Martin, Mgr. 24 príz. 052 2442 602 martin.sykora@upsvr.gov.sk
administrátor Glevaňáková Ružena 24 príz. 052 2442 602 Ruzena.Glevanakova@upsvr.gov.sk
administrátor Justh Peter, Mgr. 23 príz. 052 2442 603 Peter.Justh@upsvr.gov.sk
administrátor Vojtičková Viktória 23 príz. 052 2442 603 viktoria.vojtickova@upsvr.gov.sk
administrátor Jakubkovičová Iveta, Mgr. S.S.Ves 0905 711 047 Iveta.Jakubkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bachleda Jozef ul. Muč. 0905 704 616 Jozef.Bachleda@upsvr.gov.sk
koordinátor Bogar Jozef ul. Muč. 0905 709 644 Jozef.Bogar2@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňák Jozef ul. Muč. 0905 708 786 Jozef.Glevanak@upsvr.gov.sk
koordinátor Haluščák Milan ul. Muč. 0905 676 139 Milan.Haluscak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ištok Pavol, Mgr. ul. Muč. 0905 703 280 Pavol.Istok@upsvr.gov.sk
koordinátor Lach Vladislav, Mgr. ul. Muč. 0905 679 750 Vladislav.Lach@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Harabinová Beáta, Ing. 401 4 052/ 2442 401 beata.harabinova@upsvr.gov.sk
skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky, verejné obstarávanie, platobný styk – cestovné Harabinová Zuzana, Ing. 402 4 052/ 2442 432 zuzana.harabinova@upsvr.gov.sk
platobný styk, účtovníčka nezrovnalosti NP Maňáková Ingrid 402 4 052/ 2442 402 ingrid.manakova@upsvr.gov.sk
Rozpočtárka, správca pohľadávok AOTP, evidencia a vymáhanie pohľadávok Melegová Mária, Mgr. 403 4 052/ 2442 403 maria.melegova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka AOTP – ŠR, NP, sociálna inklúzia, platobný styk Bartková Denisa, Bc. 403 4 052/ 2442 443 denisa.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka, platobný styk Bartková Beáta, Mgr. 402 4 052/ 2442 402 beata.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka pohľadávok Muchová Alžbeta, Mgr. 416 4 052/ 2442 416 alzbeta.muchova@upsvr.gov.sk
Správa majetku, autodoprava, zmluvy, pokladňa, platobný styk Eva Hrčková 416 4 052/ 2442 416 eva.hrckova@upsvr.gov.sk
správca registratúry, pracovník na podateľni Kovalčíková Magdaléna prízemie 052/ 2442 111 magdalena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Správca pohľadávok, evidencia a vymáhanie pohľadávok Bachledová Monika, Mgr. 417 4 052/ 2442 417 monika.bachledova@upsvr.gov.sk
údržbár, vodič Vladimír Štancel príz. 052/ 2442 623 vladimir.stancel@upsvr.gov.sk
späť