Kontakty

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu Chovanec Štefan, Mgr. 124 1 052/2442 124 stefan.chovanec@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Čubanová Zlatica, Ing. 105 1 052/2442 104 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Bartošová Janka, Mgr. 207 2 052/2442 207 janka.bartosova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu Oravcová Vladimíra, Mgr. 124 1 052/2442 124 vladimira.oravcova@upsvr.gov.sk

Referát Kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Kučerová Zuzana, Mgr. 406 4. 052/2442 266 zuzana.kucerova@upsvr.gov.sk
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Mikolajčíková Katarína, Ing. 406 4. 052/2442406 0910 999 461 katarina.mikolajcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 105 1 052/2442 106, 0911999466 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Kežmarok P, Rakúsy M, N, O, P okrem Mirga/ová, Pišta/ová, Polhoš/ová Veselá Elea, Mgr. 12 príz. 052/2442 612 elea.vesela@upsvr.gov.sk
Kežmarok M, Rakúsy Polhoš/ová Šiveňová Zita, Bc. 12 príz. 052/2442 612 zita.sivenova@upsvr.gov.sk
Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo, O-Oračko A-K, Rakúsy A-B Sedláková Natália, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
Vrbov, Veľká Lomnica Polhoš/ová Bolcár Maroš, Ing. 14 príz. 052/2442 614 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
Kežmarok D, Ď, Dz, Dž, Ge-Gž, Huncovce P-Ž Hudáková Dana, Ing. 15 príz. 052/2442 615 dana.hudakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O, Vlkovce Kroláková Lídia, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B, T, G-Gá, Žakovce, IKV Vargová Jozefína, Mgr. 18 príz. 052/2442 618 jozefina.vargova@upsvr.gov.sk
Ľubica K-O, Stráne pod Tatrami Oračko R-Ž, Mlynčeky, Veľká Lomnica Lacko/ová Budzákova Veronika, Bc. 18 príz. 052/2442 618 veronika.budzakova@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami Badžo/ová, Ľubica P, R, T, U, V Pirhalová Miriama, Mgr. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pišta/ová, Ľubica H, CH Vnenčáková Daniela 19 príz. 052/2442 619 daniela.vnencakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L,N, O, R, Veľká Lomnica L-P, Pom-Ž, okrem Lacko/ová, Pišta/ová, Polhoš/ová, Stráne pod Tatrami Oračková Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Abrahámovce, Hradisko, Ľubica I-J, S-Š, Z-Ž, Veľká Lomnica A-K Kaščáková Márie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok B,T, G-Gá, Žakovce, IKV Bineková Jana, Bc. 21 prízemie 052/2442 621 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č Adamjaková Aneta, Bc. 21 príz. 052/2442 621 aneta.adamjakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Belá
Slovenská Ves, Podhorany P Slodičáková Eva, Ing. 1 1 052/2445 805, 0911999469 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, CH, Ho, Horváth/ová, Vojňany Valková Adela, Mgr. 1 1 052/2445 809 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá M, Podhorany Ba, H-M Scholtzová Amália 1 1 052/2445 804 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá He-K, Výborná K-Mirgová Laclavíková Sára 1 1 052/2445 803 sara.laclavikova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá P, Z-Ž, Výborná A-J, Miš.-Ž Gemzová Katarína 2 1 052/2445 807 katarina.gemzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-V, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce Straková Alica 2 1 052/2445 807 alica.strakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, L, N, O, Lendak H, Toporec N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, Ihľany M Jakubčová Viera, Bc. 3 2 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
Jurské N-Ž, Toporec A-M Bartkovská Ivana, Bc. 4 2 052/2445 801 ivana.bartkovska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F, Z-Ž, Podhorany A, Be-G, R-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo Modlová Anna, Mgr. 3 2 052/2445 802 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I-Ž Laufová Jana, Bc. 4 2 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá R, Podhorany N-O, Landak A-Br Galliková Mária, Mgr. 1 1 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová Fabianová Silvia, Mgr. 3 2 052/2445 800 silvia.fabianova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské A-M Marhefková Mária, Mgr. 3 2 052/2445 806 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 17 príz. 052/2442 617 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Dravecká Slávka, Bc. 17 príz. 052/2442 617 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
Spišská Belá Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 1 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Kežmarok, EURES poradca Fábianová Mária, PhDr., Phd. 303 3 052/2442 333 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Kalafutová Alena, Ing. 303 3 052/2442 303 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Pletzová Marta, Mgr. 302 3 052/2442 302 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Dudaško Anton, Ing. 302 3 052/2442 302 anton.dudasko@upsvr.gov.sk
Kežmarok Šavelová Petra, Ing. 302 3. 052/2442 322 petra.savelova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 3, §54 NP Zosúladenie pracovného a rodinného života, Výbor pre otázky zamestnanosti Jakubcová Mária, Mgr. 413 4 052/2442 433 maria.jakubcova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Mikolajčíková Terézia, Mgr. 413 4 052/2442 413 terezia.mikolajcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 2 Babičová Anna, Mgr. 412 4 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1 Božoňová Anna, Bc. 412 4 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 2, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, Skrátená práca Rákociová Elena, Mgr. 411 4 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, Skrátená práca Gallová Petra, Ing. 411 4 052/2442 421 petra.gallova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Zakuciová Anna, Mgr. 410 4 052/2442 410 anna.zakuciova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Kovalčíková Monika, Bc. 410 4 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - NP Úspešne na trhu práce - aktivita 1, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53g príspevky integračným podnikom, § 54 NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka Lizáková Gabriela, PhDr. 409 4 052/2442 409 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Gerčáková Jana, Ing. 409 4 052/2442 409 jana.gercakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, Skrátená práca Ridziková Barbora, Ing. 409 4 052/2442 419 barbora.ridzikova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1 Melegová Mária, Mgr. 407 4 052/2442 477 maria.melegova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3 , § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 3 Drahošová Katarína 407 4 052/2442 477 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 4 Frančeková Monika, Ing. 407 4 052/2442 407 petra.gallova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Mlynčeky, Malý Slavkov, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Tvarožná, Ľubica - A - L, Kežmarok - ul. Možiarska, Toporcerová, Huncovská, Hradné námestie, Nižná brána, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Garbiarska, Továrenská, Bardejovská, M. Lányiho, Teheľňa, Weilburská, Lanškrounská, Pod leom, Obrancov mieru, Nad traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 308 3 052/2442308 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Huncovce, Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Kuzmányho, Kukučínová, Nábrežná Udzielová Zuzana, Mgr. 308 3 052/2442308 zuzana.udzielova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Žakovce, Kežmarok - ul. Petržalská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Pradiareň, Štúrová Výrosteková Mária, Mgr. 306 3 052/2442 306 maria.vyrostekova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Bušovce, Hradisko, Krížová Ves, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Kamenná Baňa, Komenského, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska Jadušová Božena, Bc. 306 3 052/2442 306 bozena.jadusova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí-ohrozené rodiny-obvod: Vlkovce, Hradisko, Vojňany, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Ľubica, Tvarožná, Stráne pod Tatrami, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce, Kežmarok-ul.Záhradná, Petržalská, Záborského, Hviezdoslavova, Kostolné námestie, Starý trh, Zochova, Kukučínova, Bardejovská Čepišaková Mária, Mgr. 307 3 052/2442307 Maria.CepisakovaKacurova@upsvr.gov
Sociálna kuratela plnoletých, Resocializačný príspevok, Sociálna kuratela detí - obvod: Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Podhorany, Spišská Belá, Stará Lesná, Huncovce, Toporec, Slovenská Ves, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Bušoivce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť Bigošová Zuzana, Mgr. 309 3 052/2442309 zuzana.bigosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Lendak, Stráne pod Tatrami, Reľov, Vojňany, Spišská Stará Ves, Veľká Lomnica, Rakúsy, Holumnica, Mlynčeky, Abrahámovce, Osturňa, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Jezersko, Tvarožná, Výborná, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Sisková Zdenka, Mgr. 309 3 052/2442309 zdenka.siskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Bernadeta Imrich, Mgr. 313 3 052/2442 313 bernadeta.imrich@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí náhradná osobná starostlivosť - Ľubica, Malý Slávkov, Vrbov, Výborná, Krížová Ves, Kežmarok-ul. Pod Lesom, Toporcerova, Nižná brána, garbiarska, K.Kuzmányho, Gen. Štefánika, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Jána Chalúpku, Pradiareň Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
Kuratela pre plnoletú fyzickú osobu Perignáth Martin, Mgr. 310 3 052/2442310 martin.perignath@upsvr.gov.sk
sociálnoprávny ochrana - ohrozené rodiny Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Bušovce, Lechcnica, Malá Frnková, Osturňa, Reľov Horníková Ľudmila, Mgr. 311 3 052/2442321 ludmila.hornikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Imrichová Lenka, Mgr. 315 3 052/2442 315 lenka.imrichova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrany - ohrozené rodiny Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lendak, Rakúsy, Toporec, Kežmarok Čopjaková Silvia, PhDr. 321 3 052/2442321 silvia.copjakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana - ohrozené rodiny Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovenská Ves, Kežmarok určené ulice Veľká Lomnica Podhorany Slovenská Ves Stará Lesná Spišská Belá Žakovce Kežmarok – ul. Továrenská, M. Lányiho, Tehelňa, Weilburská, Launškrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň Štúrova, Ivana Stodolu, Štúrova Jakuba Kraya, Jana Chalúpku, Nábrežná, Mlynčeky Veľká Lomnica Podhorany Slovenská Ves Stará Lesná Spišská Belá Žakovce Kežmarok – ul. Továrenská, M. Lányiho, Tehelňa, Weilburská, Launškrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň Štúrova, Ivana Stodolu, Štúrova Jakuba Kraya, Jana Chalúpku, Nábrežná, Mlynčeky Veľká Lomnica Podhorany Slovenská Ves Stará Lesná Spišská Belá Žakovce Kežmarok – ul. Továrenská, M. Lányiho, Tehelňa, Weilburská, Launškrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň Štúrova, Ivana Stodolu, Štúrova Jakuba Kraya, Jana Chalúpku, Nábrežná, Jaseňáková Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.jasenakova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Šofranková Zuzana, Mgr. 315 3 052/2442 315 zuzana.sofrankova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Pekarčík Ján, Mgr. 315 3 052/2442315 jan.pekarcik@upsvr.gov.sk
kuratela pre plnoletú fyzickú osbou Šavelová Katarína, Mgr. 310 3 052/2442310 katarina.savelova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička Imrich Bernadeta, Mgr. 313 3 052/2442 313 bernadeta.imrich@upsvr.gov.sk
psychologička Hurajtová Ivana, Mgr. 312 3 052/2442 312 ivana.hurajtova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Čavić Tamara, JUDr. 208 2 052/2442 208 tamara.cavic@upsvr.gov.sk
HN: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná,Kežmarok N-O, Š, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná, Katarína Jahodová, Mgr. 215 2 052/2442 215 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok A,B,C,Č,R,S, Stará Lesná, Huncovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Kežmarok A,C,Č, Stará Lesná, Huncovce Nikola Mačáková, Mgr. 215 2 052/2442 215 nikola.macakova@upsvr.gov.sk
ŠSD:schvaľovateľ, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 052/2442 213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami C-L, P-Ž, Vlková, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami A-B, P-Ž, Kežmarok K, S, T,Ť, Vlková Dana Jerdonková, Mgr. 211 2 052/2442 211 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
HN: Stráne pod Tatrami A-B, M-O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Stráne pod Tatrami C-L, M-O, Kežmarok E-G, Š Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy G, P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy G, P-Ž, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Anna Michaličková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, Kežmarok- I,J Dana Melikantová, Ing. 210 2 052/2442 210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
HN: Jurské, Hradisko, Kežmarok, Vlkovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Jurské, Hradisko, Kežmarok B,P, R,U,Ú, Vlkovce Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 052/2442 209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 052/2442 209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb : Veľká Lomnica P-Ž, dotácie: Jurské, Kežmarok, Ľubica, Lendak, Malý Slavkov, Mlynčeky, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Veľká Lomnica, Vlková, Výborná Monika Štoselová, Ing. 206 2 052/2442 206 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica A – O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Veľká Lomnica A-O, dotácie: Holumnica, Huncovce, Ihľany, Krížová Ves, Rakúsy, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Žakovce Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 052/2442 213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,P,S, T,Ť,U,Ú,V,Y, Spišská Bela K-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany,Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž Paulína Gengeľová, Bc. 206 2 052/2442 206 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves H, Vrbov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves H, Vrbov, Kežmarok V,Y,W,Ž Michaela Kišová Weidnerová, Ing. 206 2 052/2442 206 michaela.kissovaweidnerova@upsvr.gov.sk
HN: Malý Slavkov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Malý Slavkov, Spišská Belá K-M, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 052/2442 214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Ľubica, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Ľubica, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Martina Bekešová, Ing. 214 2 052/2442 214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: O-Ž, HN- Lendak, Žakovce ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Lendak Adriana Kundľová, Mgr. 205 2 052/2442 205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: A-L, HN: Výborna, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Výborna, Žakovce, Spišská Belá N-R Lucia Mruková, Mgr. 205 2 052/2442 205 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny Mária Goldiňáková, Ing. 212 2 052/2442 212 maria.goldinakova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny Klára Vyhnalová, Mgr. 212 2 052/2442 212 klara.vyhnalova@upsvr.gov.sk
HN: Zamagurie, Kežmarok E-J, L,Ľ,M, P, W-Ž, Toporec, Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 052/2442 801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD + náhradné výživné, EÚ, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa- Zamagurie, Toporec Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 052/2442802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Anna Spirčáková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.spircakova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Marcela Vyhnalová, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.vyhnalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kredátus Igor, PhDr. 105 1. 052/2442 105 0910 999 462 igor.kredatus@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, §54, § 56 Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3. 052/2442 344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ Šatalová Jana, Mgr. 304 3. 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ, projekt PRVÁ POMOC Šišková Anna, Mgr. 305 3. 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 310 3. 052/2442 310 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Majerčáková Miroslava 310 3. 052/2442 310 miroslava.majercakova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Hudáková Mária, Mgr. 415 4. 052/2442 425 maria.hudakova4@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Harabin Marek, Mgr. 405 4. 052/2442 405 marek.harabin@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Janík Branislav, Ing. 405 4. 052/2442 405 branislav.janik@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Žembová Zuzana 415 4 052/2442 415 zuzana.zembova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie, komunikátor Klaudia Dindová, Mgr. 216 2. 052/2442 216 Klaudia.Dindova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Peter Košuth, Ing. 216 2. 052/2442 216 peter.kosuth@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Ján Melcher, Ing. 216 2. 052/2442 216 jan.melcher@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Pristašová Andrea, Ing. 216 2. 052/2442 216 andrea.pristasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevko na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grotkovská Zuzana, Mgr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,F,G,H,CH Šúreková Eva, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 eva.surekova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – - písmeno I,J,K,L,M,O,W,Ž Harabinová Anna, Mgr. 608 príz. 052/2442 608 anna.harabinova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno N,P,R,S,Š,T,U,V,Z Barteková Mária, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 maria.bartekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno A,B,C,Č,D,Ď,E,G,CH,O Škárová Petra, Ing. 611 príz. 052/2442 611 petra.skarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno J,M,P,U,V,W Václavová Paula, Mgr. 611 príz. 052/2442 611 paula.vaclavova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno DZ, DŽ, K,L,Ľ,N,Ň,S,T,Z,Ž Lichevník Karel, PhDr. 622 príz. 052/2442 622 karel.lichevnik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Spišská Stará Ves, obvod Kežmarok písmeno H,F,I,Š,R Graindová Beáta, Bc. 622 príz. 052/2442 622 beata.graindova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Grumelová Sochorová Gabriela, MUDr. 1 príz. 052/2442610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Sorokáč Viktor, MUDr. 1 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Justh Peter, Mgr. 23 prízemie 522442603 Peter.Justh@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sýkora Martin, Mgr. 24 prízemie 522442602 martin.sykora@upsvr.gov.sk
administrátor Glevaňáková Ružena 24 prízemie 905676153 Ruzena.Glevanakova@upsvr.gov.sk
administrátor Vojtičková Viktória 23 prízemie 522442603 Viktoria.Vojtickova@upsvr.gov.sk
administrátor Jakubkovičová Iveta, Mgr. S.S.Ves 905711047 Iveta.Jakubkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bachleda Jozef ul. Muč. 905704616 Jozef.Bachleda@upsvr.gov.sk
koordinátor Bogar Jozef ul. Muč. 905709644 Jozef.Bogar2@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňák Jozef ul. Muč. 905708786 Jozef.Glevanak@upsvr.gov.sk
koordinátor Haluščák Milan ul. Muč. 905676139 Milan.Haluscak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ištok Pavol, Mgr. ul. Muč. 905703280 Pavol.Istok@upsvr.gov.sk
koordinátor Lach Vladislav, Mgr. ul. Muč. 905679750 Vladislav.Lach@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Harabinová Beáta, Ing. 401 4 052/ 2442 401 beata.harabinova@upsvr.gov.sk
skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky, verejné obstarávanie, platobný styk – cestovné Harabinová Zuzana, Ing. 402 4 052/ 2442 432 zuzana.harabinova@upsvr.gov.sk
platobný styk, účtovníčka nezrovnalosti NP Maňáková Ingrid 402 4 052/ 2442 402 ingrid.manakova@upsvr.gov.sk
Rozpočtárka, správca pohľadávok AOTP, evidencia a vymáhanie pohľadávok Rušinová Patrícia, Ing. 403 4 052/ 2442 403 patricia.rusinova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka AOTP – ŠR, NP, sociálna inklúzia, platobný styk Bartková Denisa, Bc. 403 4 052/ 2442 443 denisa.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka, platobný styk Bartková Beáta, Mgr. 402 4 052/ 2442 402 beata.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka pohľadávok Muchová Alžbeta, Mgr. 416 4 052/ 2442 416 alzbeta.muchova@upsvr.gov.sk
Správa majetku, autodoprava, zmluvy, pokladňa, platobný styk Eva Hrčková 416 4 052/ 2442 416 eva.hrckova@upsvr.gov.sk
správca registratúry, pracovník na podateľni Kovalčíková Magdaléna prízemie 052/ 2442 111 magdalena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Správca pohľadávok, evidencia a vymáhanie pohľadávok Bachledová Monika, Mgr. 417 4 052/ 2442 417 monika.bachledova@upsvr.gov.sk
údržbár, vodič Vladimír Štancel príz. 052/ 2442 623 vladimir.stancel@upsvr.gov.sk
späť