Kontakty

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu Chovanec Štefan, Mgr. 124 1 052/2442 124 stefan.chovanec@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Čubanová Zlatica, Ing. 106 1 052/2442 104 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Bartošová Janka, Mgr. 105 1 052/2442 500 janka.bartosova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu Oravcová Vladimíra, Mgr. 124 1 052/2442 124 vladimira.oravcova@upsvr.gov.sk

Referát Kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Kučerová Zuzana, Mgr. 406 4. 052/2442 266 zuzana.kucerova@upsvr.gov.sk
kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce Mikolajčíková Katarína, Ing. 406 4. 052/2442406 0910 999 461 katarina.mikolajcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svitanová Mária, Mgr. 12 1 052/2442 106 maria.svitanova@upsvr.gov.sk
Recepcia príz. 052/2442 600
Kežmarok U-Ž , Rakúsy M,N,O Rothová Miroslava, Mgr. 13 príz. 052/2442 613 miroslava.rothova@upsvr.gov.sk
Kežmarok P,S-Š, Rakúsy A-L, P-Ž Brežinová Miroslava 13 príz. 052/2442 613 miroslava.brezinova@upsvr.gov.sk
Ľubica D-G, Stráne pod Tatrami M,N-Oračko, Tvarožná, Vlková, Abrahámovce Vargová Jozefína, Mgr. 18 príz. 052/2442 618 jozefina.vargova@upsvr.gov.sk
Kežmarok A B,E,F,G,T, Žakovce, IKV, Hradisko, Veľká Lomnica Lacko/ová, Stráne pod Tatrami P-Ž Bineková Jana, Bc. 18 príz. 052/2442 618 jana.binekova@upsvr.gov.sk
Kežmarok C,Č, H,CH, I,J,K, Malý Slavkov, Rakúsy Pišta/ová, Ľubica H,CH Vnenčáková Daniela 19 príz. 052/2442 619 daniela.vnencakova@upsvr.gov.sk
Stráne pod Tatrami A-L, Ľubica K-R,T,U,V Pirhalová Miriama, Mgr. 19 príz. 052/2442 619 miriama.pirhalova@upsvr.gov.sk
Kežmarok L,N,O,R, Veľká Lomnica L-P, Polhoš/ová-Ž, okrem Lacko/ová, Pišta/ová, Stráne pod Tatrami Oračková, Vlkovce Zoričáková Marcela, Bc. 20 príz. 052/2442 620 marcela.zoricakova@upsvr.gov.sk
Ľubica I-J, S-Š, Z-Ž, Veľká Lomnica A -K, Kežmarok M, Vrbov, Mlynčeky Kaščáková Marie 20 príz. 052/2442 620 marie.kascakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok D,Ď ,Dz, Dž, Huncovce Hudáková Dana, Ing. 21 príz. 052/2442 621 dana.hudakova@upsvr.gov.sk
Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č, Rakúsy Polhoš/ová Laclavíková Sára 21 príz. 052/2442 621 sara.laclavikova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby Veselá Elea, Mgr. 16 príz. 052/2442616 elea.vesela@upsvr.gov.sk
agenda sprostredkovania práce, pracovisko Spišská Belá
agenda sprostredkovania práce, recepcia Slodičáková Eva, Ing. 2 príz. 052/2445 805 eva.slodicakova@upsvr.gov.sk
Lendak Bu-G, Jurské Marhefková Mária, Mgr. 2 príz. 052/2445 800 maria.marhefkova@upsvr.gov.sk
Lendak I-P, Krížová Ves Hangurbadžová, Slovenská Ves, Výborná A-Č, E-J, Mišalko/ová Fabianová Silvia, Mgr. 2 príz. 052/2445 800 silvia.fabianova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá G-Hat, L, N, O Lendak H,CH Toporec, Výborná N-Ž Šmindáková Ivana, Bc. 3 príz. 052/2445 806 ivana.smindakova@upsvr.gov.sk
Holumnica, Krížová Ves I -Ž, Výborná K-Mirgová Laufová Jana, Bc. 3 príz. 052/2445 801 jana.laufova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá D-F,He-K,M, Podhorany A-M Scholtzová Amália 3 príz. 052/2445 807 amalia.scholtzova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá A-Č, P,R, Podhorany N-Ž, Lendak A-Br Galliková Mária, Mgr. 5 príz. 052/2445 810 maria.gallikova@upsvr.gov.sk
Lendak R-Ž, Krížová Ves A-G, H, Hangurbadžo, CH, Vojňany, Výborná D-Ď Valková Adela, Mgr. 5 príz. 052/2445 809 adela.valkova@upsvr.gov.sk
Spišská Belá S-Ž, Ihľany, Bušovce Straková Alica 5 príz. 052/2445 809 alica.strakova@upsvr.gov.sk
agenda sprostredkovania práce, pracovisko Spišská Stará Ves
Spišská Stará Ves Gurovičová Jana, Mgr. 1 príz. 052/2443 800 jana.gurovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
EURES Fábianová Mária, PhDr., Phd. 303 3 052/2442 333 maria.fabianova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Kalafutová Alena, Ing. 303 3 052/2442 303 alena.kalafutova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Pletzová Marta, Mgr. 15 príz. 052/2442 615 marta.pletzova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Šavelová Petra, Ing. 15 príz. 052/2442 615 petra.savelova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Dravecká Slávka, Bc. 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania, pracovisko Spišská Belá
Spišská Belá, Spišská Stará Ves Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 príz. 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá, Spišská Stará Ves Jakubčová Viera, Bc. 1 príz. 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Chovaňáková Alena, Mgr. 414 4 052/2442 414 alena.chovanakova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 1, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Výbor pre otázky zamestnanosti Jakubcová Mária, Mgr. 413 4 052/2442 433 maria.jakubcova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj Mikolajčíková Terézia, Mgr. 413 4 052/2442 413 terezia.mikolajcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 2 Babičová Anna, Mgr. 412 4 052/2442 412 anna.babicova2@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 Absolventská prax - NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1, § 54 NP Prax pre mladých Božoňová Anna, Bc. 412 4 052/2442 422 anna.bozonova@upsvr.gov.sk
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 2, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie č. 3, Skrátená práca Rákociová Elena, Mgr. 411 4 052/2442 411 elena.rakociova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 2 Skrátená práca Gallová Petra, Ing. 411 4 052/2442 421 petra.gallova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Zakuciová Anna, Mgr. 410 4 052/2442 410 anna.zakuciova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Kovalčíková Monika, Bc. 410 4 052/2442 420 monika.kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 53g príspevky integračným podnikom, § 54 NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka Lizáková Gabriela, PhDr. 409 4 052/2442 409 gabriela.lizakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou Gerčáková Jana, Ing. 409 4 052/2442 409 jana.gercakova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia Štoselová Monika, Ing. 409 4 052/2442 419 monika.stoselova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku Brejčáková Katarína, Ing. 408 4 052/2442 408 katarina.brejcakova@upsvr.gov.sk
ESF - oprávnenosť výdavkov, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita Wikarskí Marián, Ing. 408 4 052/2442 488 marian.wikarski@upsvr.gov.sk
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, §54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie 3, § 54 Projekt Pracuj, zmeň svoj život - aktivita č. 1, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 1 Melegová Mária, Mgr. 407 4 052/2442 407 maria.melegova@upsvr.gov.sk
§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevky na dochádzanie za prácou, § 54 NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie 3 , § 54 NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie 3, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 3 Drahošová Katarína 407 4 052/2442 407 katarina.drahosova@upsvr.gov.sk
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 4 Frančeková Monika, Ing. 407 4 052/2442 477 monika.francekova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
poradenstvo pre UoZ, príprava UoZ, UoZ - ZP na podnikanie - poradenstvo § 49, §54, § 56, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Sýkorová Katarína, Mgr. 304 3 052/2442 344 katarina.sykorova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Šatalová Jana, Mgr. 304 3 052/2442 304 jana.satalova@upsvr.gov.sk
poradenstvo pre UoZ, NP aktívácia znevýhodnených UoZ Šišková Anna, Mgr. 305 3 052/2442 305 anna.siskova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Bukovská Ľubomíra 317 3 052/2442 317 lubomira.bukovska@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 REPAS+, KOMPAS+ Majerčáková Miroslava 317 3 052/2442 317 miroslava.majercakova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Hudáková Mária, Mgr. 415 4 052/2442 425 maria.hudakova4@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, Harabin Marek, Mgr. 405 4 052/2442 405 marek.harabin@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Janík Branislav, Ing. 405 4 052/2442 405 branislav.janik@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Žembová Zuzana 415 4 052/2442 415 zuzana.zembova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Peter Košuth, Ing. 302 3 052/2442 302 peter.kosuth@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Ján Melcher, Ing. 302 3 052/2442 302 jan.melcher@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo, vzdelávanie Pristašová Andrea, Ing. 302 3 052/2442 302 andrea.pristasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Žakovce, Kežmarok - ul. Petržalská, Lanškrounská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Štúrová Výrosteková Mária, Mgr. 306 3 052/2442 306 maria.vyrostekova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Bušovce, Hradisko, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Kamenná Baňa, Komenského, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska, Weilburská Jadušová Božena, Bc. 306 3 052/2442 306 bozena.jadusova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - náhradná rodinná starostlivosť + osvojenie, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Majere, Matiašovce, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lendak, Rakúsy, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra Čopjaková Silvia, PhDr. 307 3 052/2442321 silvia.copjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Vlkovce, Hradisko, Vojňany, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Ľubica, Tvarožná, Stráne pod Tatrami, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce, Kežmarok-ul.Záhradná, Petržalská, Záborského, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Kostolné námestie, Košická, Nová, Krvavé pole, Mučeníkov, Levočská, Poľná, Priekopa, Severná, Rázusova, Tatranská, Trhovište, Suchá hora, Starý trh, Zochova, Kukučínova, Bardejovská Čepišaková Mária, Mgr. 307 3 052/2442307 Maria.CepisakovaKacurova@upsvr.gov
Náhradná rodinná starostlivosť - osvojenie, Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Huncovce, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Továrenská, M. Lányiho, Teheľňa, Obrancov mieru, Nad traťou, Pod traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 308 3 052/2442308 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Tvarožná, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Bardejovská, Kukučínová, Nábrežná Udzielová Zuzana, Mgr. 308 3 052/2442308 zuzana.udzielova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Huncovce, Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Spišská Belá, Stará Lesná, Toporec, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Tvarožná, Abrahámovce, Bušovce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť, M. Lányiho Bigošová Zuzana, Mgr. 309 3 052/2442309 zuzana.bigosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Stráne pod Tatrami, Vojňany, Veľká Lomnica, Holumnica, Mlynčeky, Osturňa, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Sisková Zdenka, Mgr. 309 3 052/2442309 zdenka.siskova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoletú fyzickú osobu, Sociálna kuratela detí - obvod: Podhorany, Slovenská Ves, Výborná, Rakúsy, Lendak Perignáth Martin, Mgr. 310 3 052/2442310 martin.perignath@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovenská Ves, Kežmarok - ul. Továrenská, M.Lányiho, Tehelňa, Weilburská, Lanškrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Chalúpku, Nábrežná Jaseňáková Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.jasenakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Bušovce, Lechcnica, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Kežmarok - ul. Pri zastávke, Fraňa Kráľa, Dr. Fischera, Slavkovská, Gen. Štefánika, Baštová, Ľubická cesta, Komenského, Michalská, Biela voda, Cintorínska, Tvarožnianska, K.Kuzmányho, Michalská, P.J.Šafárika, Kamenná baňa, Pod lesom, Nižná brána, Garbiarska Horníková Ľudmila, Mgr. 311 3 052/244311 ludmila.hornikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Imrichová Lenka, Mgr. 314 3 052/2442 314 lenka.imrichova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Vrbov, Výborná, Krížová Ves, Kežmarok-ul. Pod Lesom, Toporcerova, Nižná brána, Garbiarska, K.Kuzmányho, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Jána Chalúpku, Pradiareň Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Šofranková Zuzana, Mgr. 315 3 052/2442 315 zuzana.sofrankova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Pekarčík Ján, Mgr. 315 3 052/2442315 jan.pekarcik@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička Imrich Bernadeta, Mgr. 313 3 052/2442 313 bernadeta.imrich@upsvr.gov.sk
psychologička Tomečková Jana, Mgr. 312 3 052/2442 312 jana.tomeckova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Čavić Tamara, JUDr. 208 2 052/2442 208 tamara.cavic@upsvr.gov.sk
HN: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná,Kežmarok N-O, Š, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Abrahámovce, Slovenská Ves, Ihľany, Tvarožná Katarína Jahodová, Mgr. 207 2 052/2442 207 katarina.jahodova@upsvr.gov.sk
HN: Kežmarok A,B,C,Č,R,S, Stará Lesná, Huncovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa + príspevok na pohreb: Kežmarok A,C,Č, Stará Lesná, Huncovce Nikola Mačáková, Mgr. 207 2 052/2442 207 nikola.macakova@upsvr.gov.sk
HN: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami C-L, P-Ž, Vlková, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Bušovce, Podhorany A-Dž, Stráne pod Tatrami A-B, P-Ž, Kežmarok K, S, T,Ť, Vlková Dana Jerdonková, Mgr. 211 2 052/2442 211 dana.jerdonkova@upsvr.gov.sk
HN: Stráne pod Tatrami A-B, M-O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Stráne pod Tatrami C-L, M-O, Kežmarok E-G, Š Mária Pokrivčáková, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.pokrivcakova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy G, P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy G, P-Ž, Kežmarok H, Ch, L, Ľ,N,Ň,O Anna Michaličková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.michalickova@upsvr.gov.sk
HN: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Rakúsy A-F, H-O, Mlynčeky, Kežmarok- I,J Dana Melikantová, Ing. 210 2 052/2442 210 dana.melikantova@upsvr.gov.sk
HN: Jurské, Hradisko, Kežmarok, Vlkovce, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Jurské, Hradisko, Kežmarok B,P, R,U,Ú, Vlkovce Viera Jaremčuková, Bc. 209 2 052/2442 209 viera.jaremcukova@upsvr.gov.sk
HN: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Podhorany E-Ž, Spišská Belá A-J, Andrea Gaborčíková, Ing. 209 2 052/2442 209 andrea.gaborcikova@upsvr.gov.sk
ŠSD:schvaľovateľ, európske rodinné dávky Lucia Šterbáková, Mgr. 213 2 052/2442 213 lucia.sterbakova@upsvr.gov.sk
HN: Veľká Lomnica A – O, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Veľká Lomnica A-O, dotácie: Holumnica, Huncovce, Ihľany, Krížová Ves, Rakúsy, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Žakovce Soňa Pavlíková, Ing. 213 2 052/2442 213 sona.pavlikova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany, Kežmarok D,Ď,DZ,Dž,P,S, T,Ť,U,Ú,V,Y, Spišská Bela K-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves( okrem H), Holumnica, Vojňany,Kežmarok D,Ď,DZ,Dž, Spišská Belá S-Ž Paulína Gengeľová, Bc. 206 2 052/2442 206 paulina.gengelova@upsvr.gov.sk
HN: Krížová Ves H, Vrbov, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Krížová Ves H, Vrbov, Kežmarok V,Y,W,Ž Michaela Kiššová Weidnerová, Ing. 206 2 052/2442 206 michaela.kissovaweidnerova@upsvr.gov.sk
HN: Malý Slavkov, Toporec, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Malý Slavkov, Spišská Belá K-M, Toporec, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Agnesa Vojtaššáková, Bc. 214 2 052/2442 214 agnesa.vojtassakova@upsvr.gov.sk
HN: Ľubica, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Ľubica, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Martina Bekešová, Ing. 214 2 052/2442 214 martina.bekesova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné A - K, HN: Výborna, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Výborna, Žakovce, Spišská Belá N-R Lucia Mruková, Mgr. 205 2 052/2442 205 lucia.mrukova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné: L-Ž, HN- Lendak, Žakovce ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb: Lendak Adriana Kundľová, Mgr. 205 2 052/2442 205 adriana.kundlova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny Dindová Klaudia, Mgr. 212 2 052/2442 212 klaudia.dindova@upsvr.gov.sk
Žiadosti, dávky a príspevky pre občanov Ukrajiny, HN: Veľká Lomnica P-Ž, ŠSD+príspevok pri narodení dieťaťa+ príspevok na pohreb : Veľká Lomnica P-Ž Klára Vyhnalová, Mgr. 212 2 052/2442 212 klara.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Anna Spirčáková, Mgr. 210 2 052/2442 210 anna.spircakova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Marcela Vyhnalová, Mgr. 211 2 052/2442 211 maria.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Terénna práca NP Veronika Zummerová, Bc. 212 2 052/2442 212 veronika.zummerova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, dotácie: Jurské, Kežmarok, Ľubica, Mlynčeky, Slovenská Ves, Veľká Lomnica, Lendak, Malý Slavkov, Podhorany, Stará Lesná, Vlková, Výborná Mária Goldiňáková, Ing. 217 2 052/2442 217 maria.goldinakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Simona Kellnerová, Bc. 217 2 052/2442 217 simona.kellnerova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Kroláková Lídia, Mgr. 216 2 052/2442 216 lidia.krolakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Sedláková Natália, Mgr. 216 2 052/2442 216 natalia.sedlakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bolcár Maroš, Ing. 215 2 052/2442 215 maros.bolcar@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Dlugošová Simona, Mgr. 215 2 052/2442 215 simona.dlugosova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Spišská Belá
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Modlová Anna, Mgr. SB príz. 052/2445 803 anna.modlova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Horobová Adriána SB príz. 052/2445 812 adriana.horobova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bartkovská Ivana, Bc. SB príz. 052/2445 811 ivana.bartkovska@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bombarová Patrícia, Mgr. SB príz. 052/2445 811 patricia.bombarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Spišská Stará Ves
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok a prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
HN: Zamagurie, Kežmarok E-J, L,Ľ,M, P, W-Ž, Dotácie Zamagurie Anna Jabrocká, Mgr. SSV príz. 052/2443 801 anna.jabrocka@upsvr.gov.sk
ŠSD + náhradné výživné, EÚ, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa- Zamagurie Margita Frankovská, Bc. SSV príz. 052/2443 802 margita.frankovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevko na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grotkovská Zuzana, Mgr. 610 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,F,G,H,CH Šúreková Eva, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 eva.surekova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – - písmeno I,J,K,L,M,O,W,Ž Harabinová Anna, Mgr. 608 príz. 052/2442 608 anna.harabinova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť, agenda ŤZP preukazov, parkovacích preukazov, podávanie žiadostí o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok – písmeno N,P,R,S,Š,T,U,V,Z Barteková Mária, Mgr. 609 príz. 052/2442 609 maria.bartekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno A,B,C,Č,D,Ď,E,G,CH,O Škárová Petra, Ing. 611 príz. 052/2442 611 petra.skarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno J,M,P,U,V,W Václavová Paula, Mgr. 611 príz. 052/2442 611 paula.vaclavova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Kežmarok písmeno DZ, DŽ, K,L,Ľ,N,Ň,S,T,Z,Ž Lichevník Karel, PhDr. 622 príz. 052/2442 622 karel.lichevnik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - obvod Spišská Stará Ves, obvod Kežmarok písmeno H,F,I,Š,R Graindová Beáta, Bc. 622 príz. 052/2442 622 beata.graindova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Grumelová Sochorová Gabriela, MUDr. 1 príz. 052/2442610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk
posudkový lekár oddelenia Sorokáč Viktor, MUDr. 1 príz. 052/2442 610 zuzana.grotkovska@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kredátus Igor, PhDr. 22 príz. 052 2442 105 igor.kredatus@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Sýkora Martin, Mgr. 24 príz. 052 2442 602 martin.sykora@upsvr.gov.sk
administrátor Glevaňáková Ružena 24 príz. 052 2442 602 Ruzena.Glevanakova@upsvr.gov.sk
administrátor Justh Peter, Mgr. 23 príz. 052 2442 603 Peter.Justh@upsvr.gov.sk
administrátor Vojtičková Viktória 23 príz. 052 2442 603 viktoria.vojtickova@upsvr.gov.sk
administrátor Jakubkovičová Iveta, Mgr. S.S.Ves 0905 711 047 Iveta.Jakubkovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bachleda Jozef ul. Muč. 0905 704 616 Jozef.Bachleda@upsvr.gov.sk
koordinátor Bogar Jozef ul. Muč. 0905 709 644 Jozef.Bogar2@upsvr.gov.sk
koordinátor Glevaňák Jozef ul. Muč. 0905 708 786 Jozef.Glevanak@upsvr.gov.sk
koordinátor Haluščák Milan ul. Muč. 0905 676 139 Milan.Haluscak@upsvr.gov.sk
koordinátor Ištok Pavol, Mgr. ul. Muč. 0905 703 280 Pavol.Istok@upsvr.gov.sk
koordinátor Lach Vladislav, Mgr. ul. Muč. 0905 679 750 Vladislav.Lach@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Harabinová Beáta, Ing. 401 4 052/ 2442 401 beata.harabinova@upsvr.gov.sk
skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky, verejné obstarávanie, platobný styk – cestovné Harabinová Zuzana, Ing. 402 4 052/ 2442 432 zuzana.harabinova@upsvr.gov.sk
platobný styk, účtovníčka nezrovnalosti NP Maňáková Ingrid 402 4 052/ 2442 402 ingrid.manakova@upsvr.gov.sk
Rozpočtárka, správca pohľadávok AOTP, evidencia a vymáhanie pohľadávok Rušinová Patrícia, Ing. 403 4 052/ 2442 403 patricia.rusinova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka AOTP – ŠR, NP, sociálna inklúzia, platobný styk Bartková Denisa, Bc. 403 4 052/ 2442 443 denisa.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka, platobný styk Bartková Beáta, Mgr. 402 4 052/ 2442 402 beata.bartkova@upsvr.gov.sk
Účtovníčka pohľadávok Muchová Alžbeta, Mgr. 416 4 052/ 2442 416 alzbeta.muchova@upsvr.gov.sk
Správa majetku, autodoprava, zmluvy, pokladňa, platobný styk Eva Hrčková 416 4 052/ 2442 416 eva.hrckova@upsvr.gov.sk
správca registratúry, pracovník na podateľni Kovalčíková Magdaléna prízemie 052/ 2442 111 magdalena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Správca pohľadávok, evidencia a vymáhanie pohľadávok Bachledová Monika, Mgr. 417 4 052/ 2442 417 monika.bachledova@upsvr.gov.sk
údržbár, vodič Vladimír Štancel príz. 052/ 2442 623 vladimir.stancel@upsvr.gov.sk
späť