Kancelária riaditeľa

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu Chovanec Štefan, Mgr. 124 1 052/2442 124 stefan.chovanec@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Čubanová Zlatica, Ing. 106 1 052/2442 104 zlatica.cubanova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Bartošová Janka, Mgr. 105 1 052/2442 500 janka.bartosova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu Oravcová Vladimíra, Mgr. 124 1 052/2442 124 vladimira.oravcova@upsvr.gov.sk
späť