Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nadanyiová Marcela, Mgr. 316 3 052/2442 316 marcela.nadanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Žakovce, Kežmarok - ul. Petržalská, Lanškrounská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Štúrová Výrosteková Mária, Mgr. 306 3 052/2442 306 maria.vyrostekova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Bušovce, Hradisko, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Kamenná Baňa, Komenského, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska, Weilburská Jadušová Božena, Bc. 306 3 052/2442 306 bozena.jadusova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - náhradná rodinná starostlivosť + osvojenie, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Majere, Matiašovce, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Lendak, Rakúsy, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra Čopjaková Silvia, PhDr. 307 3 052/2442321 silvia.copjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Vlkovce, Hradisko, Vojňany, Vlková, Krížová Ves, Vrbov, Ľubica, Tvarožná, Stráne pod Tatrami, Stará Lesná, Spišská Belá, Žakovce, Kežmarok-ul.Záhradná, Petržalská, Záborského, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Kostolné námestie, Košická, Nová, Krvavé pole, Mučeníkov, Levočská, Poľná, Priekopa, Severná, Rázusova, Tatranská, Trhovište, Suchá hora, Starý trh, Zochova, Kukučínova, Bardejovská Čepišaková Mária, Mgr. 307 3 052/2442307 Maria.CepisakovaKacurova@upsvr.gov
Náhradná rodinná starostlivosť - osvojenie, Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Huncovce, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Kežmarok - ul. Možiarska, Huncovská, Hradné námestie, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Továrenská, M. Lányiho, Teheľňa, Obrancov mieru, Nad traťou, Pod traťou Cehulová Gabriela, Mgr. 308 3 052/2442308 gabriela.cehulova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Lysá nad Dunajcom, Tvarožná, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Bardejovská, Kukučínová, Nábrežná Udzielová Zuzana, Mgr. 308 3 052/2442308 zuzana.udzielova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Huncovce, Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Spišská Belá, Stará Lesná, Toporec, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Tvarožná, Abrahámovce, Bušovce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť, M. Lányiho Bigošová Zuzana, Mgr. 309 3 052/2442309 zuzana.bigosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Stráne pod Tatrami, Vojňany, Veľká Lomnica, Holumnica, Mlynčeky, Osturňa, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole Sisková Zdenka, Mgr. 309 3 052/2442309 zdenka.siskova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoletú fyzickú osobu, Sociálna kuratela detí - obvod: Podhorany, Slovenská Ves, Výborná, Rakúsy, Lendak Perignáth Martin, Mgr. 310 3 052/2442310 martin.perignath@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Mlynčeky, Veľká Lomnica, Podhorany, Slovenská Ves, Kežmarok - ul. Továrenská, M.Lányiho, Tehelňa, Weilburská, Lanškrounská, Obrancov mieru, Nad traťou, Toporcerova, Pradiareň, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Chalúpku, Nábrežná Jaseňáková Mária, Mgr. 311 3 052/2442311 maria.jasenakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí- náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť, ohrozené rodiny - obvod: Huncovce, Výborná, Jurské, Malý Slávkov, Bušovce, Lechcnica, Malá Franková, Osturňa, Reľov, Kežmarok - ul. Pri zastávke, Fraňa Kráľa, Dr. Fischera, Slavkovská, Gen. Štefánika, Baštová, Ľubická cesta, Komenského, Michalská, Biela voda, Cintorínska, Tvarožnianska, K.Kuzmányho, Michalská, P.J.Šafárika, Kamenná baňa, Pod lesom, Nižná brána, Garbiarska Horníková Ľudmila, Mgr. 311 3 052/244311 ludmila.hornikova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Imrichová Lenka, Mgr. 314 3 052/2442 314 lenka.imrichova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí - obvod: Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Vrbov, Výborná, Krížová Ves, Kežmarok-ul. Pod Lesom, Toporcerova, Nižná brána, Garbiarska, K.Kuzmányho, Štúrova, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Jána Chalúpku, Pradiareň Semaňáková Viera, Mgr. 314 3 052/2442 314 viera.semanakova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Šofranková Zuzana, Mgr. 315 3 052/2442 315 zuzana.sofrankova@upsvr.gov.sk
Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny “ Pekarčík Ján, Mgr. 315 3 052/2442315 jan.pekarcik@upsvr.gov.sk
späť