Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička Imrich Bernadeta, Mgr. 313 3 052/2442 313 bernadeta.imrich@upsvr.gov.sk
psychologička Hurajtová Ivana, Mgr. 312 3 052/2442 312 ivana.hurajtova@upsvr.gov.sk
späť