Referát správneho konania

Referát správneho konania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kežmarok Jendrejčáková Miroslava, Mgr. 14 príz. 052/2442 614 miroslava.jendrejcakova@upsvr.gov.sk
Kežmarok Dravecká Slávka, Bc. 14 príz. 052/2442 614 slavka.dravecka@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania, pracovisko Spišská Belá
Spišská Belá, Spišská Stará Ves Fridmanská Ľubuša, Mgr. 1 príz. 052/2445 808 lubusa.fridmanska@upsvr.gov.sk
Spišská Belá, Spišská Stará Ves Jakubčová Viera, Bc. 1 príz. 052/2445 802 viera.jakubcova@upsvr.gov.sk
späť